Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2014

Opnieuw recordjaar voor Erasmus

De meest recente Erasmusstatistieken die de Europese Commissie vandaag vrijgaf, geven aan dat in 2012/2013 bijna 270 000 studenten - een nieuw record - gebruikmaakten van EU-beurzen om in het buitenland te studeren of opleidingen te volgen. Terwijl studeren aan een andere universiteit de populairste keuze blijft, koos een op vijf studenten (55 000) voor een Erasmusstage in een bedrijf. De drie populairste bestemmingen voor de Erasmusstudenten in 2012/2013 waren Spanje, Duitsland en Frankrijk. De landen die, in verhouding tot hun aantal universiteitsstudenten, de meeste studenten naar het buitenland stuurden, waren Luxemburg, Liechtenstein, Finland, Letland en Spanje.

"Al 27 jaar lang kunnen studenten dankzij Erasmus een periode in het buitenland doorbrengen om hun horizon te verruimen en hun vaardigheden te verbeteren. Uit de meest recente cijfers blijkt dat Erasmus nog nooit zo populair is geweest. Niet alleen levert het programma een bijdrage aan het gevoel deel uit te maken van de Europese familie, ook vergroten de vaardigheden die door Erasmus worden bevorderd de inzetbaarheid en loopbaanvooruitzichten van de studenten. Ons nieuwe programma "Erasmus+" zal nog meer jongeren de kans geven om in het buitenland te studeren, opleidingen te volgen, te werken of vrijwilligerswerk te doen," zo zegt Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

Uit statistieken blijkt dat de gemiddelde Erasmusbeurs, bedoeld om een deel van de extra woon- en reiskosten in het buitenland te dekken, 272 EUR per maand bedroeg, een stijging van 9 % in vergelijking met vorig jaar (250 EUR). De beurs wordt in sommige landen aangevuld door nationale, regionale of institutionele middelen.

Erasmus is meer dan een uitwisselingsprogramma voor studenten: in 2012/2013 bezorgde Erasmus meer dan 52 600 academische en administratieve personeelsleden financiële steun om in het buitenland les te geven of opleidingen te volgen. De ervaring die zij daar verwerven komt niet enkel het individu ten goede, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en studie in hun thuisinstelling wanneer zij terugkeren. Zo'n 500 werknemers uit het bedrijfsleven - een stijging van meer dan 20 % ten opzichte van het jaar ervoor - kregen eveneens Erasmussteun om les te geven aan instellingen voor hoger onderwijs in het buitenland. Dit wijst erop dat er steeds meer interesse is om onderwijs en opleidingen op een lijn te brengen met de noden van de arbeidsmarkt.

Het nieuwe programma "Erasmus+" zal over de volgende 7 jaar (2014-2020) beurzen voorzien voor 4 miljoen mensen, waaronder 2 miljoen studenten uit het hoger onderwijs en 300 000 personeelsleden. Ook zal het voorzien in de financiering van 135 000 uitwisselingen van studenten en personeelsleden tussen Europa en partnerlanden in de hele wereld. In dit uitgebreide programma, waartoe ook Erasmus en gelijkaardige mobiliteitsprogramma's voor andere groepen zoals leerlingen en vrijwilligers behoren, ligt een grotere nadruk op taalkundige ondersteuning, flexibelere regels voor beurzen, en specifieke aanvullende steun voor mensen met speciale noden, uit kansarme milieus en uit afgelegen gebieden.

Achtergrond

De Commissie beklemtoonde in haar strategie voor de modernisering van het hoger onderwijs (IP/11/1043) de noodzaak om studenten meer kansen te bieden om vaardigheden te verwerven door een studie of opleiding in het buitenland te volgen. Het EU-streefcijfer voor de totale studentenmobiliteit is minstens 20 % tegen het einde van het decennium. Nu volgt ongeveer 10 % van de EU-studenten een studie of opleiding in het buitenland, met de steun van Erasmus of andere openbare en particuliere middelen. Ongeveer 5 % ontvangt een Erasmusbeurs.

Vroeger maakte Erasmus deel uit van het programma "Een leven lang leren" (2007-2013). 33 landen namen deel aan het programma: de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

Erasmus+, het nieuwe programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ging van start in januari 2014. Het beschikt over een totaal budget van bijna 15 miljard EUR voor 2014-2020, een stijging van 40 % in vergelijking met de vorige periode.

Voor meer informatie

MEMO/14/476 "Erasmus in 2012/13: cijfers toegelicht

Statistieken over Erasmus

Het programmaErasmus+

Erasmus+ videoclip

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Bijlage 1: Erasmusprogramma 2012/2013 – Aantal vertrekkende studenten per land

Bijlage 2: Erasmusprogramma 2012/2013 – Erasmus studentenmobiliteit: thuis- en bestemmingslanden

Bijlage 3: Erasmusprogramma 2012/2013 – Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten ontvangen

Bijlage 4: Erasmusprogramma 2012/2013 – Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten uitzenden

Bijlage 5: Bekende oud-studenten van Erasmus – inspirerende loopbanen

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Bijlage 1: Erasmus 2012/2013

Aantal vertrekkende studenten per land (studies en stages)

Bijlage 2: Erasmus 2012/2013

Erasmus studentenmobiliteit: thuis- en bestemmingslanden

De tabel laat het totale aantal Erasmusstudenten zien die vanuit het eigen land (verticale as) zijn uitgezonden naar het land van bestemming (horizontale as) in het academiejaar 2012/2013.

België heeft bijvoorbeeld 7 741 studenten naar andere deelnemende landen uitgezonden en is gastland geweest voor in totaal 9 124 studenten: het heeft 1 155 studenten naar Frankrijk uitgezonden en 195 studenten uit Hongarije verwelkomd.

Bron: Europese Commissie

Bijlage 3: Erasmus 2012/2013

Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten ontvangen

Bijlage 4: Erasmus 2012/2013

Top 100 van instellingen voor hoger onderwijs die Erasmus-studenten uitzenden


Side Bar