Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. jūlijā

Vēl viens Erasmus rekorda gads

Šodien Eiropas Komisijas nāca klajā ar jaunākajiem statistikas datiem par Erasmus, un tie liecina, ka 2012.–2013. gadā gandrīz 270 000 studentu (kas ir jauns rekordskaits) saņēmuši ES stipendijas studijām vai mācībām ārzemēs. Lai gan studijas citā universitātē joprojām ir visbiežākā izvēle, viens no pieciem studentiem (55 000) izvēlas Erasmus praksi uzņēmumos. Trīs populārākie Erasmus studentu galamērķi 2012./2013. mācību gadā bija Spānija, Vācija un Francija. Vislielākais skaits studentu (proporcionāli augstskolu beidzēju skaitam) ir no Luksemburgas, Lihtenšteinas, Somijas, Latvijas un Spānijas.

27 gadu laikā programma Erasmus ir ļāvusi studentiem doties uz ārzemēm, lai paplašinātu redzesloku un uzlabot savas prasmes. Jaunākie dati liecina, ka Erasmus ir populārāka nekā jebkad agrāk. Erasmus veicina ne tikai piederības sajūtu Eiropas ģimenei, bet arī prasmes, kas palīdz studentiem palielināt viņu nodarbinātības un karjeras iespējas. Mūsu jaunā programma Erasmus+ turpmāko septiņu gadu laikā ļaus vēl lielākam skaitam jauniešu studēt, mācīties, strādāt vai veikt brīvprātīgo darbu ārvalstīs,” sacīja Andrula Vasiliu, Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās.

Statistika rāda, ka vidējā Erasmus stipendija, kas paredzēta, lai daļēji segtu izmaksas dzīvošanai ārzemēs un ceļa izdevumus, bija EUR 272 mēnesī, kas ir par 9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (EUR 250). Dažās valstīs stipendijas palielina no valsts, reģionālajiem vai iestāžu līdzekļiem.

Erasmus nav tikai studentu apmaiņas programma – 2012.–2013. gadā vairāk nekā 52 600 darbinieku no akadēmiskā un administratīvā personāla saņēma finansējumu no Erasmus, lai mācītu vai mācītos ārzemēs. Gūtā pieredze dod labumu ne tikai konkrētai personai, bet arī mācīšanas un mācīšanās kvalitātei pēc atgriešanās savā mācību iestādē. Aptuveni 500 darbinieku no uzņēmumiem, kas ir vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, arī saņēma Erasmus atbalstu, lai mācītu augstākās izglītības iestādēs ārvalstīs, kas liecina par pieaugošo interesi pielāgot izglītību un apmācību darba tirgus vajadzībām.

Jaunā Erasmus+ programma turpmākajos septiņos gados (2014.-2020. g.) nodrošinās stipendijas 4 miljoniem cilvēku, tostarp 2 miljoniem augstākās izglītības iestāžu studentu un 300 000 darbinieku. Turklāt tā finansēs arī 135 000 studentu un mācībspēku apmaiņu starp Eiropu un partnervalstīm visā pasaulē. Šī paplašinātā programma, kas ietver Erasmus un līdzīgas mobilitātes shēmas citām grupām, tostarp mācekļiem un brīvprātīgajiem, lielāku uzmanību pievērš valodas apguves atbalstam, elastīgākiem noteikumiem attiecībā uz stipendijām, kā arī sniedz īpašu papildu atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem no nelabvēlīgas vides un attāliem reģioniem.

Pamatinformācija

Komisijas stratēģijā par augstākās izglītības modernizāciju (IP/11/1043) ir uzsvērta vajadzība studentiem sniegt vairāk iespēju iegūt prasmes, studējot vai piedaloties apmācībā ārzemēs. ES studentu vispārējās mobilitātes mērķis ir mobilitāte vismaz 20 % apmērā līdz šīs desmitgades beigām. Patlaban aptuveni 10 % ES jauniešu studē vai ir iesaistīti apmācībā ārzemēs, izmantojot programmas Erasmus atbalstu vai citus valsts un privātā sektora līdzekļus. Aptuveni 5 % studējošo saņem Erasmus stipendiju.

Iepriekš Erasmus bija iekļauta mūžizglītības programmā (2007.-2013. g.). Programmā piedalījās 33 valstis: ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

Jaunā programma Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā tika uzsākta 2014. gada janvārī. Tās kopējais budžets 2014. – 2020. gadam ir gandrīz EUR 15 miljardi, kas ir par 40 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Papildu informācija

MEMO/14/476 Erasmus 2012.-2013. gadā: datu apskats

Erasmus statistika

Erasmus+ programma

Erasmus+ videoklips

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

1. pielikums: Erasmus 2012.–2013. gadā – uz ārzemēm nosūtīto studentu skaits katrā valstī

2. pielikums: Erasmus 2012.–2013. gadā – Erasmus studentu mobilitāte: mītnes un galamērķa valstis

3. pielikums: Erasmus 2012.–2013. gadā – 100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas uzņem Erasmus studentus

4. pielikums: Erasmus 2012.–2013. gadā – 100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas nosūta Erasmus studentus

5. pielikums: Plaši pazīstami Erasmus absolventi – iedvesmojošas karjeras

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. pielikums. Erasmus 2012.-2013. gadā

Uz ārzemēm nosūtīto studentu skaits katrā valstī (studijas un darba prakse)

2. pielikums. Erasmus 2012.-2013. gadā

Erasmus studentu mobilitāte: mītnes un galamērķa valstis

Tabulā redzams kopējais Erasmus studentu skaits, kas 2012./2013. mācību gadā nosūtīti uz ārzemēm no mītnes valsts (vertikālā ass) uz galamērķa valsti (horizontālā ass).

Piemēram, Beļģija nosūtīja 7741 studentu uz citām programmā iesaistītajām valstīm un uzņēma 9124 studentus; 1155 studenti tika nosūtīti uz Franciju, bet 195 studenti ieradās no Ungārijas.

Avots: Eiropas Komisija

3. pielikums. Erasmus 2012.-2013. gadā

100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas uzņem Erasmus studentus

4. pielikums. Erasmus 2012.-2013. gadā

100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas nosūta Erasmus studentus


Side Bar