Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 10 d.

Dar vieni rekordiniai „Erasmus“ metai

Šiandien Europos Komisijos paskelbtais naujausiais statistiniais duomenimis apie „Erasmus“, 2012–2013 m. ES stipendijas studijuoti ar stažuotis užsienyje gavo beveik 270 000 studentų – tai naujas rekordas. Nors studijos kitame universitete tebėra populiariausios, vis dėlto kas penktas studentas (55 000) rinkosi „Erasmus“ profesines stažuotes bendrovėse. Trys populiariausios šalys, kurias 2012–2013 m. rinkosi daugiausia „Erasmus“ studentų, buvo Ispanija, Prancūzija ir Vokietija. Daugiausiai studentų, palyginti su abiturientų skaičiumi, išsiuntė šios šalys: Liuksemburgas, Lichtenšteinas, Suomija, Latvija ir Ispanija.

„Jau 27 metus „Erasmus“ studentams suteikia galimybę praleisti laiko užsienyje ir taip praplėsti akiratį ir patobulinti įgūdžius. Naujausi duomenys rodo, kad „Erasmus“ populiarus kaip niekada. Programa ne tik stiprina priklausymo Europos šeimai jausmą – įgijus „Erasmus“ propaguojamų įgūdžių padidėja studentų įsidarbinimo galimybės ir karjeros perspektyvos. Naujoji programa „Erasmus+“ artimiausius septynerius metus padės studijuoti, stažuotis, dirbti ar savanoriauti užsienyje dar didesniam jaunuolių skaičiui,“ – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androula Vassiliou.

Statistiniai duomenys rodo, kad vidutinė „Erasmus“ stipendija, skiriama daliai gyvenimo užsienyje ir kelionės išlaidų padengti, buvo 272 EUR per mėnesį, arba 9 proc. didesnė nei prieš metus (250 EUR). Kai kuriose šalyse šią stipendiją papildo nacionaliniai, regioniniai ar įstaigų fondai.

„Erasmus“ nėra vien studentų mainų programa: 2012–2013 m. „Erasmus“ mokymosi ar stažuočių užsienyje finansavimą gavo daugiau nei 52 600 mokslo ir administracijos darbuotojų. Jų įgyta patirtis naudinga ne tik pačiam asmeniui – jam grįžus ir mokymo įstaigoje pagerėja mokymo(si) kokybė. Maždaug 500 verslo darbuotojų – tai daugiau nei 20 proc. padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais – taip pat gavo „Erasmus“ paramą mokymui užsienio aukštojo mokslo įstaigose. Tai parodo didėjantį susidomėjimą švietimo ir mokymo derinimu prie darbo rinkos poreikių.

Pagal naująją programą „Erasmus+“ per artimiausius septynis metus (2014–2020 m.) stipendijų bus suteikta 4 milijonams asmenų, tarp jų 2 milijonams aukštųjų mokyklų studentų ir 300 000 darbuotojų. Pagal ją taip pat bus finansuojama 135 000 studentų ir darbuotojų mainų tarp Europos ir viso pasaulio šalių partnerių. Išplėstinėje programoje, apimančioje „Erasmus“ ir panašias kitų grupių judumo programas (įskaitant gamybinę praktiką atliekančius asmenis ir savanorius), daugiau dėmesio skiriama kalbinei paramai, lankstesnėms stipendijų taisyklėms ir specifinei papildomai paramai žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, iš palankių sąlygų neturinčių šeimų ir atokių regionų.

Pagrindiniai faktai

Komisija Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo strategijoje (IP/11/1043) pabrėžė būtinybę teikti daugiau galimybių studentams, kad studijuodami ar atlikdami praktiką užsienyje jie galėtų įgyti daugiau gebėjimų. ES tikslas – kad iki dešimtmečio pabaigos judumo programose dalyvautų bent 20 proc. studentų. Šiuo metu pagal programą „Erasmus“, taip pat naudodamiesi kitų šaltinių ar privačiomis lėšomis, užsienyje studijuoja ar stažuojasi maždaug 10 proc. ES studentų. Maždaug 5 proc. gauna „Erasmus“ stipendiją.

Anksčiau „Erasmus“ buvo Mokymosi visą gyvenimą programos (2007–2013 m.) dalis. Programoje dalyvavo 33 šalys: ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

2014 m. sausio mėn. pradėta naujoji švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“. Jos bendras biudžetas 2014–2020 m. – beveik 15 mlrd. EUR, tai yra 40 proc. daugiau nei ankstesniu laikotarpiu.

Daugiau informacijos

MEMO/14/476 „Erasmus 2012–2013 m.: paaiškinti duomenys

„Erasmus“ statistiniai duomenys

Programa „Erasmus+“

„Erasmus+“ vaizdo įrašas

Androullos Vassiliou svetainė:

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

1 priedas. Programa „Erasmus“ 2012–2013 m. Siunčiamų studentų skaičius pagal šalis

2 priedas. Programa „Erasmus“ 2012–2013 m. „Erasmus“ studentų judumas. Siunčiančiosios ir priimančiosios šalys

3 priedas. Programa „Erasmus“ 2012–2013 m. „Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

4 priedas. Programa „Erasmus“ 2012–2013 m. „Erasmus“ studentus siunčiančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

5 priedas. Žinomi buvę programos „Erasmus“ studentai ir jų įkvepianti karjera

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 priedas. „Erasmus“ 2012–2013 m.

Siunčiamų studentų skaičius pagal šalis (studijos ir praktika)

2 priedas. „Erasmus“ 2012–2013 m.

„Erasmus“ studentų judumas. Siunčiančiosios ir priimančiosios šalys

Lentelėje parodyta, kiek iš viso „Erasmus“ studentų 2012–2013 mokslo metais šalis išsiuntė (vertikalusis stulpelis) ir kiek jų šalis priėmė (horizontalioji eilutė).

Pavyzdžiui, Belgija į kitas dalyvaujančiąsias šalis iš viso išsiuntė 7741 studentą, o iš kitų šalių priėmė 9124 studentus. Belgija išsiuntė 1155 studentus į Prancūziją ir priėmė 195 studentus iš Vengrijos.

Šaltinis: Europos Komisija

3 priedas. „Erasmus“ 2012–2013 m.

„Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

4 priedas. „Erasmus“ 2012–2013 m.

„Erasmus“ studentus siunčiančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas


Side Bar