Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 10.7.2014

Erasmus-ohjelman uusi ennätysvuosi

Euroopan komission tänään julkaisemien uusimpien Erasmus-ohjelman tilastojen mukaan lukuvuonna 2012–2013 ennätysmäärä opiskelijoita, eli lähes 270 000 nuorta, sai EU:n apurahaa ulkomailla tapahtuvaa opiskelua tai harjoittelua varten. Ulkomaisessa yliopistossa opiskelu on edelleen suosituin vaihtoehto. Joka viides opiskelija (55 000 opiskelijaa) valitsi yrityksissä suoritettavan Erasmus-työharjoittelun. Kolme suosituinta kohdemaata lukuvuonna 2012–2013 olivat Espanja, Saksa ja Ranska. Suhteutettuna maan korkeakouluopiskelijoiden määrään Luxemburgista, Liechtensteinista, Suomesta, Latviasta ja Espanjasta lähtee eniten opiskelijoita vaihtoon.

”Erasmus-ohjelma on 27 vuoden ajan mahdollistanut sen, että opiskelijat voivat viettää aikaa ulkomailla laajentaen maailmankatsomustaan ja kehittäen ammattitaitoaan. Tuoreimmat luvut osoittavat, että Erasmus-ohjelma on suositumpi kuin koskaan. Sen lisäksi, että Erasmus-ohjelma edistää nuorten tunnetta siitä, että he kuuluvat eurooppalaiseen perheeseen, se myös lisää heidän työllistymismahdollisuuksiaan sekä parantaa opiskelijoiden uranäkymiä. Uuden Erasmus+ -ohjelman ansiosta entistä useammat nuoret voivat opiskella, harjoitella, työskennellä tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla tulevien seitsemän vuoden aikana”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Tilastojen mukaan keskimääräinen Erasmus-apuraha, jonka tarkoituksena on kattaa osa ulkomailla asumisesta ja matkoista, on 272 euroa kuukaudessa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (250 euroa). Joissakin maissa apurahaa täydennetään kansallisella, alueellisella tai institutionaalisella rahoituksella.

Erasmus ei ole vaihto-ohjelma ainoastaan opiskelijoille: lukuvuonna 2012–2013 yli 52 600 korkeakoulujen opetus- ja hallintohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä sai rahoitusta opetustoimintaan tai kouluttautumiseen ulkomailla. Ulkomailta hankittu kokemus ei hyödytä ainoastaan lähteviä yksilöitä, vaan myös opetuksen ja oppimisen laatu omassa oppilaitoksessa paranee heidän palattuaan. Myös noin 500 eri yritysten työntekijää sai Erasmus-tukea päästäkseen opettamaan korkeakouluissa ulkomailla. Kasvua on yli 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä korostaa kasvavaa tarvetta mukauttaa koulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin.

Seuraavien seitsemän vuoden aikana (2014–2020) uudessa Erasmus+ -ohjelmassa myönnetään avustuksia 4 miljoonalle henkilölle, joihin kuuluu 2 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa ja 300 000 henkilöstön jäsentä. Erasmus+ -ohjelmalla rahoitetaan myös 135 000 opiskelijoiden ja korkeakoulujen henkilökunnan vaihtoa Euroopan ja kumppanimaiden välillä eri puolilla maailmaa. Laajennettu ohjelma, johon sisältyy Erasmus-ohjelman lisäksi vastaavia liikkuvuusjärjestelyjä myös muille ryhmille, kuten oppisopimusoppilaille ja vapaaehtoistyöntekijöille, painottaa kielellistä tukea, joustavampia apurahasääntöjä sekä erityisen lisätuen myöntämistä henkilöille, joilla on erityistarpeita, tai jotka tulevat heikommista lähtökohdista tai syrjäisiltä alueilta.

Taustaa

Komission strategiassa Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta (IP/11/1043) korostettiin, että opiskelijoille on tarjottava enemmän mahdollisuuksia hankkia taitoja ulkomailla suoritettavan opiskelujakson tai työharjoittelun avulla. EU:n tavoitteena on nostaa opiskelijoiden liikkuvuus vähintään 20 prosenttiin kaikista opiskelijoista vuosikymmenen loppuun mennessä. Nykyisin noin 10 prosenttia EU:n alueen opiskelijoista opiskelee tai on työharjoittelussa ulkomailla Erasmus-ohjelman tuella tai muun julkisen ja yksityisen rahoituksen turvin. Noin 5 prosenttia saa Erasmus-apurahaa.

Erasmus oli aiemmin osa elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa (2007–2013). Ohjelmaan osallistui 33 maata: Euroopan unionin jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

Erasmus+ on EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka käynnistettiin tammikuussa 2014. Sen kokonaisbudjetti on lähes 15 miljardia euroa vuosina 2014–2020 eli kasvua on 40 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna.

Lisätietoja

MEMO/14/476 Erasmus lukuvuonna 2012–2013: luvut selityksineen

Erasmus tilastoja

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ video

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Liite 1: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013 – Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain

Liite 2: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013 – Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

Liite 3: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013 – 100 suosituinta korkeakoulukohdetta

Liite 4: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013 – 100 eniten opiskelijoita lähettävää korkeakoulua

Liite 5: Tunnettuja entisiä Erasmus-opiskelijoita – mielenkiintoisia uria

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite 1: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013

Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain (opiskelu ja työharjoittelu)

Liite 2: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013

Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

Taulukosta käy ilmi, kuinka monta Erasmus-opiskelijaa siirtyi lähtömaasta (pystyakseli) kohdemaahan (vaaka-akseli) lukuvuonna 2012–2013.

Esimerkiksi Belgiasta lähti 7 741 opiskelijaa muihin osallistujamaihin, ja Belgiaan tuli yhteensä 9 124 opiskelijaa. Maasta lähti 1155 opiskelijaa Ranskaan ja maahan saapui 195 opiskelijaa Unkarista.

Lähde: Euroopan komissio

Liite 3: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013

100 suosituinta korkeakoulukohdetta

Liite 4: Erasmus-ohjelma lukuvuonna 2012–2013

100 eniten opiskelijoita lähettävää korkeakoulua


Side Bar