Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2014.

Erasmuse programm lõi eelmisel aastal rekordeid

Euroopa Komisjon avaldas täna värsked andmed Erasmuse programmi kohta. 2012/2013. õppeaastal sai välismaal õppimiseks või praktika sooritamiseks ELi stipendiume rekordarv õppureid – 270 000. Kuigi jätkuvalt on populaarseim õppida mõnes muus ülikoolis, valis üks üliõpilane viiest (55 000) võimaluse praktiseerida välismaal mõnes Erasmuse programmis osalevas ettevõttes. Kolm populaarseimat sihtkohta 2012/2013. õppeaastal olid Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa. Kõige rohkem üliõpilasi nende koguarvust lähetasid Luksemburg, Liechtenstein, Soome, Läti ja Hispaania.

„27 aastat on Erasmus aidanud saata üliõpilasi välismaale silmaringi avardama ja oskusi täiustama. Viimased andmed näitavad, et Erasmus on populaarsem kui kunagi varem. Programm annab Euroopa perre kuulumise tunde, samuti suurendab üliõpilaste võimalust leida töö ja teha karjääri. Järgmise seitsme aasta jooksul saab uue Erasmus+ programmi kaudu veel rohkem noori võimaluse minna välismaale õppima, koolitusele, tööle või vabatahtlikuks,” teatas Euroopa Komisjoni haridusvolinik Androulla Vassiliou.

Keskmine Erasmuse stipendium, mis peaks osaliselt katma välismaale sõitmise ja seal elamise kulud, oli 272 eurot kuus eelmise aasta 250ga võrreldes (9% rohkem). Mõni riik maksab veel lisastipendiumit.

Erasmus ei ole lihtsalt üliõpilasvahetus, 2012/2013. õppeaastal rahastati programmist rohkem kui 52 600 õppejõu ja haldustöötaja välismaal õpetamise või koolitumise võimalust. Lisaks isiksuse arengule parandab saadud kogemus ka nende õpetamise või õppimise kvaliteeti koduülikoolis. Ligi 500 ettevõtluses töötavat isikut (20 % rohkem kui eelmisel aastal) said ka Erasmusest toetust, et minna välismaale kõrgkooli õpetama, mis osutab kasvavale huvile hariduse ja koolituse tööturu vajadustega kooskõlla viimise vastu.

Uue Erasmus+ programmiga antakse järgmise seitsme aasta (2014-2020) jooksul stipendiume neljale miljonile inimesele, nende hulgas kaks miljonit üliõpilast ja 300 000 kõrgkoolitöötajat. Erasmus+ programmist rahastatakse ka 135 000 üliõpilase ja kõrgkoolitöötaja vahetusi Euroopa maade ja mujal maailmas asuvate partnerriikide vahel. Kõnealune laiendatud programm hõlmab lisaks Erasmusele ka teisi samalaadseid liikuvust edendavaid projekte, mis on mõeldud muudele sihtrühmadele, näiteks praktikantidele ja vabatahtlikele. Erasmus+ pakub ka keelealast tuge, paindlikumaid stipendiumieeskirju ning lisatuge erivajadustega, ebasoodsa tausta ja äärealadelt pärit inimestele.

Taust

Euroopa Komisjon tõstis kõrghariduse moderniseerimise strateegias (IP/11/1043) esile vajadust anda üliõpilastele rohkem võimalusi oskuste omandamiseks välismaal õppides või end koolitades. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda õppealase liikuvuse alal aastakümne lõpuks vähemalt 20%-ni üliõpilaste koguarvust. Praegu käib Erasmuse või muude vahendite toel välismaal õppimas või koolitusel ligikaudu 10% ELi üliõpilastest. Umbes 5 % üliõpilastest saavad Erasmuse stipendiumi.

Erasmus kuulus varem elukestva õppe programmi alla (2007-2013). Selles osales 33 riiki: ELi liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi.

Erasmus+ programm käivitati jaanuaris 2014. Aastateks 2014-2020 on kasutada ligi 15 miljardit eurot, mis on eelmise perioodiga võrreldes 40 % rohkem.

Populaarseimad Erasmuse sihtkohad

Lisateave

MEMO/14/476 Erasmuse programm 2012-13: selgitatud statistika

Erasmuse statistika

Erasmus+ programm

Erasmus+ videoklipp

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgi Androulla Vassiliou tegemisi Twitteris @VassiliouEU

1. lisa: Erasmuse programm 2012-2013 – välismaale suundunud üliõpilaste arv riikide kaupa

2. lisa: Erasmuse programm 2012-2013 – Erasmuse üliõpilaste liikuvus: lähte- ja sihtriigid

3. lisa: Erasmuse programm 2012-2013 – 100 kõrgkooli, mis on võtnud vastu kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi

4. lisa: Erasmuse programm 2012-2013 - 100 kõrgkooli, mis on lähetanud kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi

5. lisa: Tuntud Erasmuse vilistlased – inspireeriv karjäär

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. lisa: Erasmus 2012-2013

Välismaale õppima ning tööpraktikale suundunud üliõpilaste arv riigiti

2. lisa: Erasmus 2012-2013

Erasmuse üliõpilaste liikuvus: lähte- ja sihtriigid

Tabelis on välja toodud lähteriigist (vertikaalne telg) sihtriiki (horisontaalne telg) saadetud Erasmuse üliõpilaste koguarv õppeaastal 2012/2013..

Näiteks Belgia saatis programmiga liitunud riikide väliskõrgkoolidesse 7741 üliõpilast , 1155 nendest Prantsusmaale, ning võttis vastu 9124 tudengit, kellest 195 tulid Ungarist.

Allikas: Euroopa Komisjon

3. lisa: Erasmus 2012-2013

100 kõrgkooli, mis on võtnud vastu kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi

4. lisa: Erasmus 2012-2013

100 kõrgkooli, mis on lähetanud kõige rohkem Erasmuse üliõpilasi


Side Bar