Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014

Ακόμα ένα έτος-ρεκόρ για το πρόγραμμα Erasmus

Οι τελευταίες στατιστικές για το Erasmus που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτουν ότι περίπου 270 000 σπουδαστές — ένα νέο ρεκόρ — επωφελήθηκαν από υποτροφίες της ΕΕ για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό στο διάστημα 2012-2013. Ενώ οι σπουδές σε άλλο πανεπιστήμιο εξακολουθούν να αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή, ένας στους πέντε σπουδαστές (55 000) επέλεξαν να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus σε εταιρείες. Οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές του Erasmus το 2012-2013 ήταν η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Οι χώρες που έστειλαν τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών ως ποσοστό του πληθυσμού πτυχιούχων ήταν το Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν, η Φινλανδία, η Λετονία και η Ισπανία.

«Εδώ και 27 χρόνια, το Erasmus δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να περνούν μια χρονική περίοδο στο εξωτερικό για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Τα πιο πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι το Erasmus είναι πιο δημοφιλές από ποτέ. Παράλληλα με τη συμβολή στην αίσθηση ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, οι δεξιότητες που προωθεί το Erasmus βοηθούν τους σπουδαστές στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους και των προοπτικών σταδιοδρομίας. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα δώσει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους νέους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά την επόμενη επταετία», δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η μέση υποτροφία Erasmus που έχει υπολογιστεί για να καλύψει μέρος του κόστους διαβίωσης και μετάβασης στο εξωτερικό ανέρχεται σε 272 ευρώ το μήνα, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (250 ευρώ). Η υποτροφία αυξάνεται σε ορισμένες χώρες από εθνικούς, περιφερειακούς ή θεσμικούς πόρους.

Το Erasmus δεν αποτελεί απλώς ένα πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών: κατά την περίοδο 2012-2013, περισσότερα από 52 600 ακαδημαϊκοί και διοικητικοί υπάλληλοι έλαβαν χρηματοδότηση από το Erasmus για να διδάξουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό. Η εμπειρία που αποκτούν δεν τους ωφελεί μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά ωφελεί και την ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης στο ίδρυμα προέλευσής τους όταν επιστρέφουν. Περίπου 500 υπάλληλοι επιχειρήσεων — αύξηση άνω του 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος — έλαβαν επίσης υποστήριξη από το Erasmus για να διδάξουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τονίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα παρέχει κατά τα επόμενα επτά έτη (2014-2020) υποτροφίες σε 4 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 300 000 υπαλλήλους. Επίσης, θα χρηματοδοτήσει 135 000 ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού μεταξύ της Ευρώπης και χωρών εταίρων σε όλο τον κόσμο. Το διευρυμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει το Erasmus και άλλα παρόμοια προγράμματα κινητικότητας για άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων και των εθελοντών, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη, διαθέτει πιο ευέλικτους κανόνες για τις υποτροφίες, καθώς και ειδική συμπληρωματική βοήθεια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και απομακρυσμένες περιοχές.

Ιστορικό

Στη στρατηγική της για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (IP/11/1043) η Επιτροπή επεσήμανε την ανάγκη να παρέχονται στους φοιτητές περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Ο στόχος για την κινητικότητα των φοιτητών στο σύνολο της ΕΕ είναι τουλάχιστον 20 % έως το τέλος της δεκαετίας. Επί του παρόντος, περίπου το 10 % των φοιτητών της ΕΕ σπουδάζουν ή καταρτίζονται στο εξωτερικό με την υποστήριξη του Erasmus ή άλλων δημόσιων και ιδιωτικών μέσων. Περίπου το 5 % των φοιτητών λαμβάνουν υποτροφία Erasmus.

Το Erasmus ήταν ήδη μέρος του προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013). 33 χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα: τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 15 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, αύξηση 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/14/476 «Το πρόγραμμα Erasmus το 2012-13: λεπτομερή στοιχεία».

Erasmus στατιστικές

Το πρόγραμμα Erasmus+

Απόσπασμα βίντεο για το Erasmus +

Δικτυακός τόπος της κας Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Παράρτημα 1: Το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2012-2013 — Αριθμός εξερχόμενων σπουδαστών ανά χώρα

Παράρτημα 2: Το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2012-2013 — κινητικότητα σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS: χώρες καταγωγής και προορισμού

Παράρτημα 3: Το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2012-2013 — τα 100 κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται σπουδαστές Erasmus

Παράρτημα 4: Το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2012-2013 — τα 100 κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται σπουδαστές Erasmus

Παράρτημα 5: Διάσημοι φοιτητές Erasmus- σταδιοδρομίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα 1: Erasmus 2012-2013

Αριθμός των εξερχόμενων φοιτητών ανά χώρα (σπουδές και τοποθετήσεις)

Παράρτημα 2: Erasmus 2012-2013

Κινητικότητα των σπουδαστών Erasmus: χώρες καταγωγής και προορισμού

Ο πίνακας δείχνει τον συνολικό αριθμό των φοιτητών Erasmus που εστάλησαν στο εξωτερικό από τη χώρα καταγωγής (κάθετος άξονας) στη χώρα προορισμού 2012/2013.

Για παράδειγμα, το Βέλγιο έστειλε 7741 φοιτητές σε άλλες συμμετέχουσες χώρες και δέχθηκε 9124 φοιτητές ενώ έστειλε 1155 φοιτητές στη Γαλλία και δέχθηκε 195 από την Ουγγαρία.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παράρτημα 3: Erasmus 2012-2013

Tα 100 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που δέχονται φοιτητές Erasmus

Παράρτημα 4: Erasmus 2012-2013

Tα 100 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που στέλνουν σπουδαστές Erasmus


Side Bar