Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2014

Endnu et rekordår for Erasmus

Den seneste Erasmus-statistik fra Europa-Kommissionen, offentliggjort i dag, viser, at i 2012-2013 modtog næsten 270 000 studerende – en ny rekord – et stipendium fra EU til at studere eller tage på praktikophold i udlandet. Studier ved et andet universitet er stadig det mest populære valg, men en ud af fem (55 000) valgte at bruge deres Erasmus-stipendium til et praktikophold i en erhvervsvirksomhed. De tre mest efterspurgte destinationer for Erasmus-studerende i 2012-2013 var Spanien, Tyskland og Frankrig. De lande, som sendte den største andel af deres studerende til udlandet, var Luxembourg, Liechtenstein, Finland, Letland og Spanien.

"I 27 år har Erasmus gjort det muligt for studerende at tilbringe noget tid i udlandet for at udvide deres horisont og forbedre deres færdigheder. De seneste tal viser, at Erasmus er mere populært end nogensinde. Ud over at skabe en følelse af samhørighed i den europæiske familie hjælper de færdigheder, som Erasmus-stipendierne fremmer, også de studerende med at forbedre deres beskæftigelses- og karrieremuligheder. Vores nye program Erasmus+ vil i det næste syv år gøre det muligt for endnu flere unge mennesker at studere, tage på praktikophold eller arbejde som frivillige i udlandet", udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Statistikken viser, at en Erasmus-studerende i gennemsnit får 272 euro om måneden, hvilket svarer til en stigning på 9 % i forhold til det foregående år (250 euro). Stipendiet har til formål at dække en del af omkostningerne til rejsen og opholdet i udlandet. I nogle lande suppleres Erasmus-stipendiet af national, regional eller institutionel støtte.

Erasmus er ikke blot et udvekslingsprogram for studerende: I 2012-2013 modtog mere end 52 600 akademisk og administrativt personale finansiering fra Erasmus til at undervise eller lære i udlandet. Den erfaring, som de indhøster, kommer ikke blot den enkelte til gavn, men forbedrer også kvaliteten af undervisning og læring ved deres egen institution, når de vender tilbage. Ca. 500 ansatte i private virksomheder – en stigning på mere end 20 % i forhold til foregående år – modtog desuden støtte fra Erasmus til at undervise på højere læreanstalter i udlandet, hvilket understreger den stigende interesse i at bringe de almene uddannelser og erhvervsuddannelserne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

Der vil under det nye Erasmus+ i løbet af de næste syv år (2014-2020) blive uddelt stipendier til 4 millioner, herunder 2 millioner studerende og 300 000 ansatte ved de højere læreanstalter. Desuden vil der være midler til udveksling af 135 000 studerende og ansatte mellem Europa og partnerlandene i verden. I det udvidede program, som omfatter Erasmus og lignende mobilitetsordninger for andre grupper, herunder lærlinge og frivillige, lægges der mere vægt på sproglig støtte, mere fleksible regler for tildeling af stipendier samt målrettet supplerende støtte til mennesker med særlige behov, dårligt stillede eller mennesker fra fjerntliggende områder.

Baggrund

Kommissionen har i sin strategi om moderniseringen af de videregående uddannelser (IP/11/1043) påpeget behovet for at give studerende flere muligheder for at opnå færdigheder gennem studier eller læring i udlandet. EU's mål for de studerendes samlede mobilitet er mindst 20 %, inden tiåret er omme. I øjeblikket er der omkring 10 % af de studerende i EU, der studerer eller lærer i udlandet med støtte fra Erasmus eller andre offentlige og private midler. Omkring 5 % modtager et Erasmus-stipendium.

Erasmus var tidligere end del af programmet for livslang læring (2007-2013). 33 lande deltog i dette program: EU's medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Erasmus+, det nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, blev lanceret i januar 2014. Programmet råder over et samlet budget på næsten 15 mia. euro for perioden 2014-2020, hvilket er en stigning på 40 % i sammenligning med den foregående periode.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/476 Erasmus i 2012-13: en forklaring af tallene

Erasmus-statistikker

Erasmus +

Erasmus+ filmklip

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Bilag 1: Erasmus-programmet 2012-2013 – Antal udrejsende studerende efter land

Bilag 2: Erasmus-programmet 2012-2013 – Mobilitet af Erasmus-studerende: hjemlande og værtslande

Bilag 3: Erasmus-programmet 2012-2013 – Top 100-listen over højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende

Bilag 4: Erasmus-programmet 2012-2013 – Top 100-listen over højere læreanstalter, der udsender Erasmus-studerende

Bilag 5: Berømte tidligere Erasmus-studerende – inspirerende karrierer

Pressehenvendelser:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag 1: Erasmus 2012-2013

Antal udrejsende studerende efter land (studie- og praktikophold)

Bilag 2: Erasmus 2012-2013

Mobilitet af Erasmus-studerende: hjemlande og værtslande

Tabellen viser det samlede antal Erasmus-studerende sendt til udlandet fra hjemlandet (lodret akse) til værtslandet (vandret akse) i det akademiske år 2012/2013.

F.eks. sendte Belgien 7 741 studerende til andre deltagende lande og modtog i alt 9 124 studerende, hvoraf Belgien sendte 1 155 studerende til Frankrig og modtog 195 studerende fra Ungarn.

Kilde: Europa-Kommissionen

Bilag 3: Erasmus 2012-2013

Top 100-listen over højere læreanstalter, der modtager Erasmus-studerende

Bilag 4: Erasmus 2012-2013

Top 100-listen over højere læreanstalter, der udsender Erasmus-studerende


Side Bar