Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. července 2014

Další rekordní rok pro Erasmus

Z nejnovějších statistik programu Erasmus, které dnes Komise zveřejnila, vyplývá, že v letech 2012–2013 využilo granty na studium nebo odbornou přípravu v zahraničí téměř 270 000 studentů, tedy rekordní počet. Studium na jiné univerzitě je sice i nadále nejoblíbenější možností, nicméně každý pátý student (55 000) se v rámci Erasmu rozhodl pro pracovní stáž v podniku. Nejpopulárnějšími destinacemi pro studenty v rámci programu Erasmus 2012–2013 byly Španělsko, Německo a Francie. Nejvíce studentů v poměru k celkovému počtu vysokoškoláků vyslalo Lucembursko, Lichtenštejnsko, Lotyšsko a Španělsko.

„Již 27 let umožňuje program Erasmus studentům strávit určitou dobu v zahraničí, rozšířit si obzory a zlepšit dovednosti. Podle nejnovějších údajů popularita programu stále roste. Erasmus přispívá k rozvoji pocitu evropské sounáležitosti a také rozvíjí dovednosti, jimiž se zvyšuje zaměstnatelnost studentů a jejich profesní vyhlídky. Nový program Erasmus+ v příštích sedmi letech umožní mladým lidem zahraniční studium, odbornou přípravu, práci i dobrovolnickou činnost, uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Ze statistik vyplývá, že průměrný grant z programu Erasmus určený na pokrytí části nákladů na živobytí a cesty v zahraničí činil 272 EUR měsíčně, tedy o 9 % více než v předcházejícím roce (250 EUR). V některých zemích obdrží studenti k tomuto grantu další prostředky ze státních, regionálních nebo institucionálních fondů.

Erasmus není jen výměnný program pro studenty: v letech 2012–2013 poskytl prostředky na výuku či vzdělávání více než 52 600 akademických a administrativních pracovníků. Zkušenosti, jež tito lidé získají, jsou po jejich návratu přínosem nejen pro ně samotné, ale také pro zkvalitnění výuky a studia v jejich domovských institucích. Podporu z programu Erasmus obdrželo i zhruba 500 zaměstnanců podniků (asi o 20 % více než v předchozím roce), aby mohli vyučovat na zahraničních vysokoškolských institucích, v čemž se odráží rostoucí zájem sladit vzdělávání a odbornou přípravu s potřebami pracovního trhu.

Nový program Erasmus+ v nadcházejících sedmi letech (2014–2020) poskytne granty 4 milionům lidí, mimo jiné 2 milionům studentů vyššího vzdělávání a 300 000 zaměstnanců. Bude také financovat 135 000 výměnných pobytů studentů a pracovníků mez Evropou a partnerskými zeměmi z celého světa. Rozšířený program, který zahrnuje Erasmus a podobné programy mobility pro další skupiny, mimo jiné učně a dobrovolníky, klade větší důraz na jazykovou podporu, pružnější pravidla pro udílení grantů, jakož i specifickou další podporu osobám se zvláštními potřebami, jako jsou osoby ze znevýhodněného prostředí či ze vzdálených oblastí.

Souvislosti

Komise ve své strategii pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání (IP/11/1043) zdůraznila potřebu vytvořit více příležitostí, které studentům umožní osvojit si dovednosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí. Cílem EU pro celkovou mobilitu studentů je dosáhnout do konce desetiletí alespoň 20% účasti. V současné době studuje nebo se účastní stáže v zahraničí s podporou programu Erasmus nebo jiných veřejných a soukromých prostředků asi 10 % studentů v EU. Přibližně 5 % z nich získalo stipendium z programu Erasmus.

Erasmus byl dříve součástí programu celoživotního učení. Zapojeno bylo 33 zemí: členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Program Erasmus+, nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, byl zahájen v lednu 2014. Celkový rozpočet tohoto programu na období 2014–2020 činí téměř 15 miliard EUR, tedy o 40 % více než v předcházejícím období.

Další informace

MEMO/14/476 Erasmus v roce 2012–2013: čísla a fakta

Erasmus statistiky

Program Erasmus+

Videoklip věnovaný programu Erasmus+

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Příloha 1: Program Erasmus 2012-2013 – Počet studentů vyslaných do zahraničí podle zemí

Příloha 2: Erasmus 2012–2013 – Mobilita studentů v rámci programu Erasmus: výchozí a cílové země

Příloha 3: Program Erasmus 2012-2013 – Sto vysokoškolských institucí nejčastěji přijímajících studenty programu Erasmus

Příloha 4: Program Erasmus 2012-2013 – Sto vysokoškolských institucí nejčastěji vysílajících studenty programu Erasmus

Příloha 5: Slavní absolventi Erasmu – inspirativní kariéry

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Příloha 1: Erasmus 2012–2013

Počet studentů vyslaných do zahraničí podle zemí (studium a stáže)

Příloha 2: Erasmus 2012–2013

Mobilita studentů v rámci programu Erasmus: výchozí a cílové země

Tabulka ukazuje celkový počet studentů vyslaných v programu Erasmus ze země původu (vertikální osa) do cílové země (horizontální osa) v akademickém roce 2012–2013.

Belgie například vyslala 7741 studentů do ostatních zúčastněných zemí a přijala celkem 9124 studentů. Do Francie vyslala 1155 studentů a z Maďarska přijala 195 studentů.

Zdroj: Evropská komise

Příloha 3: Erasmus 2012–2013

Sto vysokoškolských institucí nejčastěji přijímajících studenty programu Erasmus

Příloha 4: Erasmus 2012–2013

Sto vysokoškolských institucí nejčastěji vysílajících studenty programu Erasmus


Side Bar