Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2014

Uppmaning att utnyttja EU:s nya stöd och finansiering för bredband

EU-kommissionen lanserar idag initiativet Connected Communities (sammankopplade samhällen) – en ram för flera system för att ansluta städer, operatörer och lokala bredbandspartnerskap till den rådgivning de behöver för att få tillgång till finansiering och för att utforma skräddarsydda affärsmodeller som ska ge samhällen tillgång till snabbt bredband.

Alla parter som arbetar på lokal, regional och nationell nivå erbjuds lämna in sina idéer och planer för bredbandsutvecklingsprojekt till EU-kommissionen. Ansökningarna måste ha kommit in före den 15 oktober 2014. De bästa idéerna kommer att få kommissionens ”kvalitetsmärke” och tillgång till mer omfattande stöd.

Några aktuella exempel på bästa praxis är:

Reggefiber i Nederländerna – ett projekt som inleddes 2010 och som i hög grad bidragit till utbyggnaden av ultrasnabbt fiber till bostaden tack vare finansiering från Europeiska investeringsbanken och sex affärsbanker.

Iliad i Frankrike som 2012 tillsammans med Europeiska investeringsbanken undertecknade ett projekt på 200 miljoner euro för att finansiera utbyggnaden av nästa generations nät i Frankrike, varav 65 % är öronmärkta för utveckling av fiber till bostaden.

– Om du är en lokal myndighet, region eller en engagerad bredbandsentusiast så kan vi hjälpa dig! Vi vill ge praktiskt stöd och finansiering för att hjälpa dig att uppnå den vision du har för ditt samhälle, säger EU-kommissionens vice ordförande @Neelie Kroes.

De typer av stöd som erbjuds är:

Individuell återkoppling: en inledande bedömning av en lokal bredbandsplan för att avgöra vilken typ av stöd som kan erbjudas.

Tekniskt stöd från Världsbanken: Världsbanken samarbetar med experter från EU-kommissionen som kommer att hjälpa till att utveckla affärsmodeller och ge råd om hur projekt kan nå upp i den skala som behövs för att vara kvalificerade för privat eller offentlig finansiering.

Europeiska investeringsbanken: Kommissionen har tillhandahållit pengar åt Europeiska investeringsbanken som en del i Fonden för ett sammanlänkat Europa för att kunna leverera skräddarsydd finansiering av bredbandsprojekt. Detta backas upp av bankens AAA-kreditbetyg.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif): EU har 453 gjort miljarder euro tillgängligt för alla regioner från och med nu fram till 2020. Tillgången till, kvaliteten på och användningen av informations- och kommunikationsteknik (inklusive bredbandsinvesteringar) är för första gången en av de främsta prioriteringarna för dessa bidrag.

Statligt stöd: Kommissionen har fastställt särskilda regler för när den kan bevilja statligt stöd för bredband på ett sätt som inte skadar konkurrensen. Detta har gjort att det har skett en kraftig ökning av antalet statliga stöd som har getts av medlemsländerna de senaste åren. Nu finns det en handbok som ska vara till hjälp vid ansökan om statligt stöd (IP/14/535).

Varför behöver vi ett initiativ om Connected Communities?

Den digitala agendans mål är följande: 100 % av hushållen i EU ska ha bredband på 30 Mbit/s och 50 % av hushållen ska abonnera på minst 100 Mbit/s senast 2020.

Investeringarna i bredbandsnät håller inte måttet och aktuella uppgifter visar att 64 % av alla hushåll i EU har tillgång till 30 Mbit/s och bara 3 % har anslutningar på 100 Mbit/s.

Utvecklingen av höghastighetsbredband går långsamt, särskilt på landsbygden, i mindre semi-urbana områden, och i ekonomiskt eftersatta områden. Endast 18 % av hushållen i EU på landsbygden har tillgång till höghastighetsbredband.

Bakgrund

Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig källa för utveckling av bredband i EU. En annan viktig källa för bredbandsfinansiering är de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif). EU-kommissionen har tagit fram en Digital agenda-verktygslåda för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna inom bredbandsområdet. Kommissionen har också offentliggjort ett antal initiativ om bästa praxis för bredbandsutveckling.

Länkar

MEMO/14/474

Connected Communities

Bredband i EU

#ConnectedContinent

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 22 957 361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar