Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julija 2014

Poziv lokalnim, regionalnim in nacionalnim voditeljem, naj izkoristijo nova finančna sredstva in podporo EU za širokopasovno infrastrukturo

Evropska komisija je danes začela izvajati pobudo „povezane skupnosti“. To je krovna pobuda, ki združuje več sistemov za svetovanje manjšim in večjim mestom, lokalnim partnerstvom za širokopasovna omrežja in operaterjem v zvezi z dostopom do finančnih sredstev in razvojem prilagojenih poslovnih modelov za uvedbo hitre širokopasovne povezave v njihovo skupnost.

Vsi zainteresirani na lokalni, regionalni in nacionalni ravni so pozvani, naj Evropski komisiji predložijo svoje zamisli in načrte glede projektov za vzpostavitev širokopasovnih omrežij. Rok za predložitev predlogov je 15. oktober 2014. Najboljše zamisli bodo od Komisije prejele „žig kakovosti“ in imele dostop do temeljitejše podpore.

Nekateri primeri dobre prakse so:

Reggefiber na Nizozemskem, tj. projekt, ki se je začel leta 2010 in je precej prispeval k vzpostavitvi ultrahitrih povezav z optičnimi vlakni do doma (FttH), in sicer po zaslugi financiranja EIB in šestih komercialnih bank, ter

Iliad v Franciji, ki je leta 2012 skupaj z EIB podpisalo 200-milijonski projekt za financiranje vzpostavitve omrežij naslednje generacije v Franciji, od tega je 65 % sredstev namenjenih razvoju povezav z optičnimi vlakni do doma.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes @NeelieKroesEU je dejala: „Lokalni organi, regije in predani borci za širokopasovne povezave – tu smo, da vam pomagamo! Želimo vam ponuditi praktično podporo in finančna sredstva, da boste lahko uresničili vizijo za svojo skupnost.“

Na voljo so naslednje vrste podpore:

Individualne povratne informacije: prvotna ocena lokalnega načrta za širokopasovno infrastrukturo, da se ugotovi, kakšno podporo je mogoče ponuditi.

Tehnična pomoč Svetovne banke: Svetovna banka sodeluje s strokovnjaki Evropske komisije, ki bodo pomagali pri razvoju poslovnih modelov in svetovali, kako lahko vaš projekt doseže potrebno razsežnost, da bi bil upravičen do zasebnega ali javnega financiranja.

Evropska investicijska banka: Komisija je zagotovila začetna sredstva za EIB, kot del svojega instrumenta za povezovanje Evrope, da bi zagotavljala prilagojeno financiranje za širokopasovne projekte, podprto z bonitetno oceno AAA banke.

Evropski strukturni in investicijski skladi: EU ima od zdaj do leta 2020 na voljo 453 milijard evrov za vse regije. Prvič v zgodovini so dostop do IKT, njegova kakovost in uporaba (vključno z naložbami v širokopasovno infrastrukturo) ena od najpomembnejših prioritet za ta nepovratna sredstva.

Državna pomoč: Komisija je opredelila posebna pravila, da bi pomagala pri dodeljevanju državne pomoči projektom širokopasovne infrastrukture na način, ki ne izkrivlja konkurence. V zadnjih letih se je tako precej povečal obseg državne pomoči, ki jo dodeljujejo države članice. Zdaj je na voljo priročnik za pridobivanje zakonite državne pomoči (IP/14/535)..

Zakaj potrebujemo pobudo za povezane skupnosti?

Cilj digitalne agende je, da bi imela do leta 2020 vsa evropska gospodinjstva dostop do širokopasovne povezave hitrosti 30 Mb/s, 50 % gospodinjstev pa bi bilo naročenih na internetne povezave hitrosti 100 Mb/s ali več.

Naložbe v širokopasovna omrežja so še vedno prenizke. Po najnovejših podatkih ima 64 % evropskih gospodinjstev na voljo internetno povezavo hitrosti 30 Mb/s, le 3 % pa hitrosti 100 Mb/s.

Razvoj visokohitrostne širokopasovne infrastrukture je počasen, zlasti na primestnih območjih in podeželju ter gospodarsko zapostavljenih območjih. Samo 18 % evropskih gospodinjstev na podeželju ima dostop do visokohitrostne širokopasovne povezave.

Obstoječe znanje

Instrument za povezovanje Evrope je pomemben vir za razvoj širokopasovne infrastrukture v Evropski uniji. Drug pomemben vir financiranja so evropski strukturni in investicijski skladi. Komisija je razvila sveženj orodij v okviru digitalne agende, ki je namenjen uporabi teh skladov na področju širokopasovnih omrežij. Prav tako je objavila vrsto pobud dobrih praks za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Koristne povezave

MEMO/14/474

Povezane skupnosti

Širokopasovna infrastruktura v EU

Tematska oznaka: #ConnectedContinent

Spletišče komisarke Neelie Kroes

Spremljajte evropsko komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu Telefon: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar