Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júla 2014

Výzva lídrom na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, aby využili nové financovanie a podporu EÚ pre širokopásmové pripojenie

Európska komisia dnes odštartovala iniciatívu na prepojenie komunít „Connected Communities“, ktorá zastrešuje viacero systémov s cieľom sprostredkovať mestám, obciam, miestnym partnerstvám a prevádzkovateľom širokopásmových služieb poradenstvo v oblasti prístupu k financovaniu a vývoja cielených obchodných modelov poskytovania rýchleho širokopásmového pripojenia v ich komunite.

Všetky subjekty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni môžu Komisii predkladať návrhy a projekty širokopásmového pripojenia. Žiadosti treba doručiť pred 15. októbrom 2014. Najlepšie návrhy získajú „osvedčenie“ Komisie a prístup ku komplexnejšej podpore.

Niekoľko aktuálnych príkladov osvedčených postupov:

Reggefiber v Holandsku – projekt, ktorý sa začal v roku 2010 a výrazne prispel k zavedeniu ultra vysokorýchlostných optických prístupových sietí do domácnosti (FttH), a to vďaka financovaniu od EIB a šiestich komerčných bánk,

Poskytovateľ Iliad vo Francúzsku, ktorý v roku 2012 spoločne s EIB schválil projekt v sume 200 miliónov EUR na financovanie zavádzania sietí novej generácie vo Francúzsku. Z uvedenej sumy je 65 % vyčlenených na rozvoj FttH.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU) uviedla: „Sme pripravení podporiť samosprávy i zanietených aktivistov širokopásmového pripojenia! Chceme vás napojiť na praktickú podporu a financovanie, aby ste mohli dosiahnuť víziu pre svoju komunitu.“

V ponuke sú tieto typy podpory:

Individuálna spätná väzba: počiatočné vyhodnotenie lokálneho plánu širokopásmového pripojenia s cieľom určiť vhodný typ podpory.

Technická pomoc Svetovej banky: Svetová banka spolupracuje s odborníkmi z Európskej komisie, ktorí pomôžu s prípravou obchodných modelov a poradia v otázke, ako zabezpečiť vášmu projektu rozsah potrebný na zaistenie súkromného či verejného financovania.

Európska investičná banka: Komisia v rámci nástroja na prepájanie Európy poskytla EIB zárodkový kapitál, aby táto mohla vďaka svojmu úverovému ratingu AAA cielene financovať projekty širokopásmového pripojenia.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): EÚ má pre všetky regióny do roku 2020 k dispozícii 453 miliárd EUR. Jednou z hlavných priorít týchto grantov je po prvýkrát dostupnosť, kvalita a využívanie IKT (vrátane investícií do širokopásmového pripojenia).

Štátna pomoc: Komisia stanovila osobitné pravidlá, aby uľahčila udeľovanie štátnej pomoci na širokopásmové pripojenie bez narušenia hospodárskej súťaže. Vďaka tomu došlo v posledných rokoch k výraznému nárastu objemu štátnej pomoci zo strany členských štátov. Teraz je k dispozícii príručka, ktorá vám pomôže pri žiadaní oprávnenej štátnej pomoci (IP/14/535).

Prečo potrebujeme iniciatívu na prepojenie komunít?

  • Cieľom digitálnej agendy je, aby do roku 2020 malo 100 % domácností EÚ širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 30 Mbit/s a 50 % pripojenie s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac.

  • Investície do širokopásmových sietí nepostačujú, pričom podľa aktuálnych údajov má rýchlosť pripojenia 30 Mbit/s momentálne 64 % domácností a len 3 % majú rýchlosť 100 Mbit/s.

  • Rozvoj vysokorýchlostných širokopásmových služieb je pomalý najmä v polomestských, vidieckych a hospodársky znevýhodnených oblastiach. Iba 18 % európskych vidieckych domácností má prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Súvislosti

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) je významným zdrojom rozvoja širokopásmového pripojenia v EÚ. Ďalším významným zdrojom financovania širokopásmového pripojenia sú európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Európska komisia v rámci digitálnej agendy vypracovala sadu nástrojov na využívanie EŠIF v oblasti širokopásmového pripojenia. Komisia v tejto oblasti takisto uverejnila viacero iniciatív osvedčených postupov.

Užitočné odkazy

MEMO/14/474

Prepojené komunity

Širokopásmové pripojenie v EÚ

Označenie témy (hashtag): #ConnectedContinent

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 2 295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar