Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 10. heinäkuuta 2014

Paikallisia, alueellisia ja kansallisia johtajia kehotetaan hyödyntämään EU:n uutta laajakaistarahoitusta ja -tukea

Euroopan komissio käynnistää tänään Connected Communities- eli Verkotetut yhteisöt ‑aloitteen. Aloitteen piiriin kuuluu useita järjestelmiä, joiden tavoitteena on antaa kunnille, paikallisten laajakaistakumppanuuksien osapuolille sekä operaattoreille ohjeita siitä, miten ne voivat hankkia rahoitusta ja kehittää räätälöityjä liiketoimintamalleja, joiden avulla ne voivat tarjota nopeaa laajakaistaa yhteisöilleen.

Kaikkia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia osapuolia kehotetaan ehdottamaan Euroopan komissiolle laajakaistan käyttöönottohankkeisiin liittyviä konseptejaan ja suunnitelmiaan. Hakemukset on toimitettava komissiolle ennen 15. lokakuuta 2014. Komissio antaa parhaille konsepteille ”laatuleiman” ja tarjoaa niihin laajempaa tukea.

Seuraavassa on joitakin tuoreita esimerkkejä hyvistä käytännöistä:

Alankomaalainen Reggefiber-hanke. Tämä vuonna 2010 käynnistetty hanke on edistänyt merkittävästi ultranopeiden kuituyhteyksien tuomista koteihin (fiber to the home, FTTH) EIP:n ja kuuden liikepankin tarjoaman rahoituksen avulla.

Ranskalainen Iliad, joka allekirjoitti vuonna 2012 EIP:n kanssa 200 miljoonan euron hankesopimuksen rahoittaakseen uuden sukupolven verkkojen käyttöönottoa Ranskassa. Hankkeen rahoituksesta 65 prosenttia on korvamerkitty FTTH-yhteyksien kehittämiseen.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin (@NeelieKroesEU) mukaan komissio on valmis auttamaan paikallisviranomaisia, alueita ja vannoutuneita laajakaistan kannattajia laajakaistahankkeiden kehittämisessä. ”Haluamme tarjota näille tahoille käytännön tukea ja rahoitusta, joiden avulla ne voivat toteuttaa omalle yhteisölleen luomansa vision", Kroes toteaa.

Hankkeisiin on tarjolla seuraavanlaista tukea:

Yksilöllinen palaute: Paikallisesta laajakaistasuunnitelmasta tehdään alustava arviointi, jossa selvitetään, millaista tukea hankkeeseen voidaan antaa.

Maailmanpankin tekninen apu: Maailmanpankki tekee yhteistyötä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa, jotka auttavat liiketoimintamallien kehittämisessä ja neuvovat siinä, miten hankkeessa voidaan saavuttaa tarvittava mittakaava, jotta siihen voidaan hakea yksityistä tai julkista rahoitusta.

Euroopan investointipankki: Komissio on antanut Verkkojen Eurooppa -välineestään EIP:lle siemenrahoitusta laajakaistahankkeiden räätälöityyn rahoittamiseen, jossa pankin AAA-luottoluokitus on osoituksena luoton laadusta.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot): EU on varannut kaikkia alueita varten 453 miljardia euroa vuoteen 2020 saakka. Tieto- ja viestintätekniikan saanti, laatu ja käyttö (laajakaistainvestoinnit mukaan luettuina) ovat nyt ensimmäisen kerran yksi näiden avustusten tärkeimmistä painopisteistä.

Valtiontuki: Komissio on vahvistanut erityiset säännöt siitä, miten valtiontukea voidaan myöntää laajakaistahankkeisiin vahingoittamatta kuitenkaan kilpailua. Tämä on lisännyt merkittävästi jäsenvaltioiden tällaisiin hankkeisiin tarjoaman valtiontuen määrää viime vuosina. Saatavilla on nyt käsikirja, jossa annetaan valtiontuen hakuohjeita (IP/14/535).

Miksi Connected Communities -aloitetta tarvitaan?

Euroopan digitaalistrategian tavoitteena on, että kaikilla EU:n kotitalouksilla on 30 Mbit/s:n laajakaistayhteys ja 50 prosentilla kotitalouksista vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistayhteys vuoteen 2020 mennessä.

Laajakaistaverkkoihin ei investoida riittävästi. Nykyisten tietojen mukaan 64 prosentilla EU:n kotitalouksista on 30 Mbit/s:n yhteys, mutta vain 3 prosentilla on 100 Mbit/s:n yhteys.

Nopeiden laajakaistayhteyksien kehitys on hidasta erityisesti haja-asutusalueilla ja maaseudulla sekä taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla. Vain 18 prosentilla maaseudun kotitalouksista on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Tausta

Verkkojen Eurooppa on tärkeä väline, josta rahoitetaan laajakaistan kehittämistä EU:ssa. Toinen tärkeä rahoituslähde on Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot). Euroopan komissio on kehittänyt Euroopan digitaalistrategian puitteissa välineistön, jonka avulla ERI-rahastoja voidaan käyttää laajakaistan rahoittamiseen. Lisäksi se on julkaissut useita aloitteita, jotka liittyvät parhaisiin laajakaistan kehittämiskäytäntöihin.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/14/474

Connected Communities

Laajakaista EU:ssa

Aihetunniste: #ConnectedContinent

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteydenotot

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu. Puh. (+32-2) 295 73 61. Twitter: @RyanHeathEU.


Side Bar