Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2014

Tobaksvarer: Kommissionen indbringer Danmark for EU-Domstolen for ikke at forbyde salg af alle former for snus

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Danmark for EU-Domstolen, fordi Danmark ikke har ændret sin lovgivning og forbudt alle former for snus.

Snus er en tobaksvare, der indtages oralt, og som sælges i løs vægt eller i små portionsbreve. Snus indtages ved, at den anbringes mellem tandkødet og læben uden at tygges eller ryges. Salg af snus i enhver form er forbudt i EU, undtagen i Sverige.

Ved Rådets direktiv 89/622/EØF, som omhandler mærkning af tobaksvarer og forbud mod markedsføring af visse tobaksvarer, der indtages oralt, blev det (i 1992) forbudt at sælge tobak, der indtages oralt — herunder også snus. Dette forbud vedrører ikke skrå eller røgtobak, som anses for at være traditionelle produkter. Direktivet indeholder imidlertid ingen bestemmelser, der giver EU-landene mulighed for at indføre undtagelser på deres område.

I mellemtiden er Rådets direktiv 89/622/EØF blevet afløst af direktiv 2001/37/EF, som forbyder tobaksvarer, der indtages oralt (artikel 8).

Baggrund

Eftersom Danmark ikke har nedlagt totalforbud mod salg af alle former for snus, anmodede Kommissionen den 25. oktober 2012 Danmark om at tage alle nødvendige skridt for at efterkomme direktiv 2001/37/EF. Den anmodede samtidig Danmark om at underrette Kommissionen om de relevante nationale lovtiltag senest to måneder efter vedtagelsen (se Kommissionens MEMO/12/794 - 24/10/2012).

Danmark har stadig ikke underrettet Kommissionen om sådanne foranstaltninger, og landet er dermed fortsat på kant med EU-retten. Kommissionen har af samme grund besluttet at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/470

Den månedlige pakkeafgørelse om traktatbrud for oktober 2012: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-794_da.htm?locale=da

Vedrørende traktatbrudsproceduren generelt: MEMO/12/12

Om overtrædelsesproceduren:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_da.htm

Tobaksvarer: http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Følg os på Twitter: @EU_Consumer eller @EU_Health

Pressehenvendelser:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar