Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. januarja 2014

Strokovna skupina za svetovanje Evropski komisiji pri trgovinskih pogajanjih med EU in ZDA

Evropska komisija je danes ustanovila posebno svetovalno skupino strokovnjakov, da bi trgovinskim pogajalcem EU zagotovila kakovostno svetovanje na področjih, v zvezi s katerimi potekajo pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb. Ti strokovnjaki zastopajo interese širokega nabora sogovornikov, od okoljskega sektorja, zdravstva, potrošnikov in delavcev do različnih gospodarskih sektorjev.

Ustanovitev te skupine potrjuje zavezo Komisije, da v tesnem dialogu in izmenjavi stališč z vsemi zainteresiranimi stranmi v okviru pogovorov o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb skuša doseči kar najboljši izid za evropske državljane. Pomemben instrument v tem procesu je široka sestava skupine s 14 člani z različnimi zornimi koti in različnim strokovnim znanjem. Svetovalna skupina dopolnjuje pobude za preglednost, kot so posvetovanja z zainteresiranimi stranmi med krogi pogajanj in redno poročanje v okviru dialoga EU s civilno družbo.

Svetovanje te skupine bo Komisiji v pomoč v prizadevanjih, da bi prihodnje čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb resnično pospešilo trgovino med EU in ZDA ter da bi bilo koristno za vse evropske državljane. Zastopanost širokega nabora interesov bo prispevala tudi k temu, da se bodo visoki evropski standardi, na primer varstvo potrošnikov in okolja, v pogajanjih spoštovali in podprli.

Vloga skupine je posvetovalna. Njen namen je proučiti posebne izzive, ki bi se lahko med pogajanji o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb pojavili na njihovih strokovnih področjih, in pogajalcem EU zagotoviti odkrite povratne informacije. Skupini bo predsedoval glavni pogajalec EU Ignacio Garcia Bercero, ki bo s strokovnjaki sodeloval neposredno. Da bi jim omogočil pogoje za čim boljše svetovanje, bo z njimi delil podrobne informacije o napredku pogajanj. Novost pa je, da jim bo po potrebi in ob spoštovanju zaupnosti omogočal tudi vpogled v pogajalske dokumente EU.

Člani skupine so strokovnjaki iz sektorjev interesov potrošnikov, delovnega prava, okolja in javnega zdravja, podjetništva, proizvodnje, kmetijstva in storitev. Izbrani so bili na podlagi visoke usposobljenosti na svojih področjih in bogatih izkušenj na področju trgovinske politike EU ali mednarodnih regulativnih politik. Zato lahko zastopajo skupni interes zainteresiranih strani na določenem področju, namesto interesov posameznih organizacij.

Skupina (ki bo delovala v skladu s standardnimi pravili Komisije o strokovnih skupinah) se je neuradno sestala 21. januarja 2014, da je razpravljala o začetnih pogojih dela in praktičnih podrobnostih. Prvi uradni delovni sestanek bo 25. februarja 2014.

Podrobnosti o sestankih skupine, vključno z dnevnimi redi in poročili o srečanjih, bodo objavljene na spletišču čezatlantskega partnerstva na področju trgovine in naložb ter v javnem registru strokovnih skupin.

Ozadje

Pogajanja med EU in ZDA o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb so se začela julija 2013 in so namenjena odpravi trgovinskih ovir v številnih gospodarskih sektorjih, da bi se olajšala nakup in prodaja blaga in storitev med EU in ZDA. Tretji krog pogajanj je potekal v Washingtonu decembra 2013 (sporočilo za medije), naslednji krog pa je predviden od 10. do 14. marca 2014.

Nad pogajalskim procesom imajo popoln demokratičen nadzor vlade vseh 28 držav članic in demokratično izvoljeni Evropski parlament. Komisija, ki se pogaja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb v imenu Evropske unije, države članice in Evropski parlament redno obvešča o napredku pogajanj, pred vsakim krogom in po njem pa prejme njihove povratne informacije. Na koncu pogajanj bosta trgovinski sporazum odobrila ali zavrgla Svet, ki ga sestavljajo vlade držav članic, in Evropski parlament.

Da se zagotovi upoštevanje raznolikosti interesov med pogajanji, si Komisija prizadeva zbrati stališča vseh zainteresiranih strani in jim prisluhniti. Doslej je tako na primer upoštevala predstavitve zainteresiranih strani v okviru vsakega od treh pogajalskih krogov, pri čemer je bilo na zadnjem srečanju v Bruslju več kot 350 sodelujočih zainteresiranih strani (poročilo). Na stališča pa je pozorna tudi v okviru dialoga EU s civilno družbo, zadnji izmed katerih je potekal 14. januarja v Bruslju z več kot 160 predstavniki civilne družbe (poročilo). Nova svetovalna skupina je ustanovljena poleg teh posvetovanj.

Člani svetovalne skupine

Ime in priimek

Trenutni naziv na delovnem mestu

Strokovno področje

Edward Bowles

Vodja oddelka za javne zadeve za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko pri banki Standard Chartered

Interesi storitev

Jos Dings

Direktor, Skupina za politike pri mreži Transport & Environment

Interesi prometnega in okoljskega sektorja

Ulrich Eckelmann

Generalni sekretar federacije IndustriALL European Trade Union

Interesi delavcev in sindikatov

Benedicte Federspiel

Usmerjevalni odbor foruma potrošniških organizacij Transatlantic Consumer Dialogue

Interesi potrošnikov

Roxane Feller

Vodja ekonomskega oddelka pri mreži FoodDrinkEurope

Interesi prehrambnega sektorja

Monique Goyens

Generalna direktorica Evropske potrošniške organizacije (BEUC)

Interesi potrošnikov

Ivan Hodac

Višji svetovalec upravnega odbora in generalnega direktorja, Zveza evropskih proizvajalcev vozil (ACEA)

Interesi proizvajalcev

Tom Jenkins

Višji svetovalec generalnega sekretarja pri Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC)

Interesi delavcev in sindikatov

Pascal Kerneis

Izvršni direktor mreže European Services Forum

Interesi storitev

Monika Kosinska

Generalna sekretarka mreže European Public Health Alliance

Interesi zdravstvenega sektorja

Pekka Pesonen

Generalni sekretar organizacije COPA-COGECA

Interesi kmetijskega sektorja

Pieter de Pous

Direktor za politike EU pri Evropskem okoljskem uradu

Interesi okoljskega sektorja

Reinhard Quick

Direktor nemške zveze kemične industrije (VCI)

Interesi proizvajalcev

Luisa Santos

Direktorica oddelka za mednarodne odnose pri lobistični skupini BUSINESSEUROPE

Poslovni interesi

Strokovnjaki sodelujejo prostovoljno in ne bodo prejeli plačila.

Več informacij

Pravila Komisije o ustanovitvi strokovnih skupin: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=SL

Vsi dokumenti o pogajanjih o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb

Kontakti:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar