Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. januára 2014

Expertná skupina bude radiť Európskej komisii pri rokovaniach o obchode medzi EÚ a USA

Komisia dnes zriaďuje osobitnú poradnú skupinu expertov, ktorá zastupuje široké spektrum záujmov siahajúcich od životného prostredia, zdravia, záujmov spotrebiteľov a pracovníkov až po rozličné odvetvia podnikania. Úlohou poradnej skupiny bude poskytovať obchodným vyjednávačom EÚ vysokokvalitné poradenstvo v oblastiach, ktoré sú predmetom rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP).

Vytvorením tejto skupiny Komisia potvrdzuje svoj záväzok viesť intenzívny dialóg a vymieňať si názory so všetkými stranami zainteresovanými na rokovaniach o TTIP, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok pre európskych občanov. Široké zloženie skupiny pozostávajúcej zo štrnástich členov, ktorí môžu ponúknuť rozličné pohľady a odborné znalosti, bude v tomto procese dôležitým nástrojom. Zriadenie poradnej skupiny dopĺňa iniciatívy týkajúce sa transparentnosti, akými sú konzultácie zainteresovaných strán počas jednotlivých kôl rokovaní a pravidelný debrífing prostredníctvom dialógu EÚ s občianskou spoločnosťou.

Poradenstvo poskytované touto skupinou pomôže Európskej komisii zabezpečiť, aby budúce TTIP skutočne uľahčilo obchod medzi EÚ a USA a prinieslo úžitok pre všetkých občanov Európy. Široké zastúpenie záujmov jednotlivých členov takisto pomôže zabezpečiť, aby sa počas rokovaní rešpektovali a dodržiavali vysoké európske štandardy, pokiaľ ide napríklad o ochranu spotrebiteľov a životného prostredia.

Skupina má poradnú úlohu, pričom cieľom je skúmať špecifické problémy, ktoré môžu vzniknúť v priebehu rokovaní o TTIP v odborných oblastiach týchto expertov, a poskytnúť vyjednávačom EÚ úprimnú spätnú väzbu. Hlavný vyjednávač EÚ Ignacio Garcia Bercero bude skupine predsedať a priamo spolupracovať s expertmi. Aby mohli poskytovať čo najlepšie poradenstvo, bude s nimi zdieľať podrobné informácie o pokroku v rokovaniach a po prvýkrát v prípade potreby aj dokumenty EÚ z rokovaní, a to spôsobom, ktorým sa zabezpečí ochrana dôverných údajov.

Členmi skupiny sú experti v týchto oblastiach: záujmy spotrebiteľov, pracovné právo, životné prostredie a verejné zdravie, podnikanie, výroba, poľnohospodárstvo a odvetvia služieb. Boli vybraní na základe rozsiahlej odbornej spôsobilosti vo svojich oblastiach a bohatých skúseností v oblasti obchodnej politiky EÚ alebo medzinárodných regulačných politík. Vďaka tomu sú schopní zastupovať spoločný záujem zainteresovaných subjektov v konkrétnej oblasti, a nie len jednotlivé organizácie.

Členovia skupiny (ktorá bude pracovať v súlade so štandardnými pravidlami Komisie pre expertné skupiny) sa neformálne stretli 21. januára 2014, aby prediskutovali úvodné pracovné postupy a praktické podrobnosti. Prvé oficiálne pracovné zasadnutie sa uskutoční 25. februára 2014.

Podrobnosti o zasadnutiach skupiny vrátane programov a správ zo zasadnutí budú uverejnené na webovej stránke o TTIP a vo verejnom registri expertných skupín.

Súvislosti

Rokovania medzi EÚ a USA o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) sa začali v júli 2013 a ich cieľom je odstránenie prekážok obchodu v mnohých odvetviach hospodárstva, aby sa uľahčil nákup a predaj tovaru a služieb medzi EÚ a USA. Tretie kolo rokovaní sa uskutočnilo v decembri 2013 vo Washingtone DC (tlačová správa) a ďalšie kolo je naplánované na 10. – 14. marca 2014.

Postup rokovaní prebieha v plnej miere pod demokratickým dohľadom vlád všetkých 28 členských štátov a demokraticky zvoleného Európskeho parlamentu. Európska komisia, ktorá v mene Európskej únie rokuje o TTIP, zabezpečuje, aby boli členské štáty a Európsky parlament informované o aktuálnom pokroku v rokovaniach a dostáva od nich podnety pred každým kolom rokovaní a po ňom. Po ukončení rokovaní túto obchodnú dohodu schváli alebo zamietne Rada, ktorá je zložená z vlád členských štátov, a Európsky parlament.

S cieľom zaistiť, aby sa pri rokovaniach vzali do úvahy mnohé rozličné záujmy, sa Európska komisia snaží získavať názory zainteresovaných strán a načúvať im. Príkladom toho sú brífingy zainteresovaných strán, ktoré sa konali počas každého z doterajších troch kôl rokovaní, pričom na poslednom takomto stretnutí v Bruseli sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov z okruhu zainteresovaných strán (správa), ako aj dialógy s občianskou spoločnosťou, z ktorých posledný sa uskutočnil 14. januára v Bruseli za účasti viac ako 160 zástupcov občianskej spoločnosti (správa). Novozriadená poradná skupina dopĺňa tieto konzultácie.

Členovia poradnej skupiny

Meno

Súčasná pracovná pozícia

Oblasť odbornosti

Edward Bowles

regionálny vedúci pre verejné záležitosti, EMEA, Standard Chartered Bank

záujmy odvetvia služieb

Jos Dings

riaditeľ tímu pre politické záležitosti, Transport & Environment

záujmy v oblasti dopravy a životného prostredia

Ulrich Eckelmann

generálny tajomník európskeho odborového zväzu industri-ALL

záujmy pracovníkov a odborových zväzov

Benedicte Federspielová

členka riadiaceho výboru, Transatlantický spotrebiteľský dialóg (TACD)

záujmy spotrebiteľov

Roxane Fellerová

vedúca ekonomického oddelenia, FoodDrinkEurope

záujmy odvetvia potravín a nápojov

Monique Goyensová

generálna riaditeľka, Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC)

záujmy spotrebiteľov

Ivan Hodac

hlavný poradca predstavenstva a generálny riaditeľ, Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA)

záujmy výrobcov

Tom Jenkins

hlavný poradca generálneho tajomníka, Európska konfederácia odborových zväzov

záujmy pracovníkov a odborových zväzov

Pascal Kerneis

výkonný riaditeľ, Európske fórum služieb

záujmy v oblasti služieb

Monika Kosinska

generálna tajomníčka, Európska aliancia verejného zdravia (EPHA)

záujmy odvetvia zdravotníctva

Pekka Pesonen

generálny tajomník, COPA-COGECA

záujmy odvetvia poľnohospodárstva

Pieter de Pous

riaditeľ odboru pre politiky EÚ, Európsky úrad pre životné prostredie

záujmy v oblasti životného prostredia

Reinhard Quick

riaditeľ, VCI

záujmy výrobcov

Luisa Santosová

riaditeľka pre medzinárodné vzťahy, Businesseurope

záujmy podnikateľov

Účasť expertov v rámci skupiny je založená na princípe dobrovoľnosti, pričom experti nedostanú žiadnu odmenu.

Ďalšie informácie

Pravidlá Európskej Komisie pre zriaďovanie expertných skupín: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=SK

Všetky dokumenty týkajúce sa rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar