Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 ianuarie 2014

Un grup de experți oferă consultanță Comisiei Europene cu privire la negocierile comerciale UE-SUA

Astăzi, Comisia lansează un grup consultativ special, format din experți care reprezintă o gamă largă de interese în domenii precum protecția mediului, sănătate, interesele consumatorilor și lucrătorilor, precum și din diverse sectoare economice, menit să ofere negociatorilor comerciali ai UE sfaturi de înaltă calitate în domeniile care fac obiectul negocierilor în cadrul discuțiilor referitoare la Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP).

Crearea acestui grup confirmă angajamentul Comisiei în favoarea unui dialog strâns și a schimbului de opinii cu toate părțile implicate în cadrul discuțiilor pe marginea TTIP, cu scopul de a obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii europeni. Componența variată a grupului, care cuprinde paisprezece membri cu perspective diferite și cu experiențe profesionale diverse, va fi un instrument important în acest proces. Grupul consultativ completează inițiativele privind transparența, cum ar fi consultările cu părțile interesate în cadrul rundelor de negocieri și informarea periodică prin intermediul dialogului cu societatea civilă (DSC) al UE.

Consultanța oferită de acest grup va ajuta Comisia Europeană să se asigure că viitorul TTIP va facilita cu adevărat schimburile comerciale între UE și SUA și că va oferi avantaje pentru toți cetățenii din Europa. Reprezentarea de către membri a unei game variate de interese va contribui, de asemenea, la garantarea faptului că standardele înalte ale Europei, de exemplu cele în domeniul protecției consumatorilor și al protecției mediului, sunt respectate și susținute în cadrul negocierilor.

Grupul are un rol consultativ, având scopul de a examina problemele specifice care pot apărea pe parcursul negocierilor TTIP în domeniile de specialitate ale membrilor grupului, precum și de a oferi un feedback imparțial negociatorilor UE. Ignacio Garcia Bercero, negociator-șef din partea UE, va prezida acest grup și va lucra direct cu experții. Pentru a le permite experților să ofere cea mai bună consiliere posibilă, negociatorul-șef le va transmite informații detaliate cu privire la progresele realizate în cadrul discuțiilor și, pentru prima dată, va pune la dispoziția acestora, în cazul în care acest lucru va fi necesar, documentele de negociere ale UE, într-un mod care garantează confidențialitatea.

Membrii sunt experți în domenii precum: interesele consumatorilor, dreptul muncii, mediul și sănătatea publică, mediul de afaceri, industrie, agricultură și sectorul serviciilor. Aceștia au fost selectați pe baza competențelor vaste în domeniile menționate, precum și pe baza experienței lor cuprinzătoare privind politica comercială a UE sau în materie de politici de reglementare internaționale. Prin urmare, membrii grupului sunt în măsură să reprezinte un interes pe care părțile interesate îl au în comun într-un anumit domeniu, nu doar interesele unor organizații individuale.

Grupul (care va funcționa în conformitate cu normele standard ale Comisiei privind grupurile de experți) s-a reunit în mod neoficial la 21 ianuarie 2014 pentru a discuta despre modalitățile de lucru inițiale și aspecte practice. Prima sesiune completă de lucru va avea loc la 25 februarie 2014.

Detalii privind reuniunile grupului, inclusiv ordinile de zi și rapoartele reuniunilor, vor fi publicate pe site-ul internet dedicat PTCI și în registrul public al grupurilor de experți.

Cadru

Negocierile dintre UE și SUA cu privire la Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) au început în iulie 2013 și vizează să elimine barierele din calea schimburilor comerciale într-o gamă largă de sectoare economice, pentru a facilita achiziționarea și vânzarea de bunuri și servicii între UE și SUA. A treia rundă de negocieri a avut loc la Washington DC în decembrie 2013 (comunicat de presă), iar următoarea rundă este programată pentru 10-14 martie 2014.

Pe parcursul procesului de negociere, controlul democratic este exercitat pe deplin de către toate cele 28 de guvernele ale statelor membre ale UE, precum și de către Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleși în mod democratic. Comisia Europeană, care negociază TTIP în numele Uniunii Europene, informează statele membre și Parlamentul European cu privire la progresul negocierilor și primește contribuții din partea acestora înainte și după fiecare rundă de negocieri. La sfârșitul negocierilor, Consiliul, alcătuit din guvernele statelor membre, și Parlamentul European aprobă sau resping acordul comercial.

Pentru a se asigura că, în cadrul negocierilor, se va ține cont de o gamă largă de interese, Comisia Europeană solicită și ia în considerare punctele de vedere ale tuturor părților interesate, de exemplu în cadrul sesiunilor de informare a părților interesate organizate cu ocazia fiecăreia dintre cele trei runde de negocieri care au avut loc până în prezent, la ultima reuniune organizată la Bruxelles (raport) participând peste 350 de reprezentanți ai părților interesate, precum și în cadrul unei serii de dialoguri cu societatea civilă - dintre care cel mai recent a avut loc la data de 14 ianuarie la Bruxelles, cu participarea a peste 160 de reprezentanți ai societății civile (raport). Grupul consultativ nou înființat vine în completarea acestor consultări.

Membrii grupului consultativ

Nume

Denumirea postului actual

Domeniu de expertiză

Edward Bowles

Responsabil regional în domeniul afacerilor publice, EMEA, Standard Chartered Bank

Interese în domeniul serviciilor

Jos Dings

Director, Echipa responsabilă de politici, Transport și mediu

Interese în domeniul transporturilor și în cel al mediului

Ulrich Eckelmann

Secretar general al sindicatului european industri-ALL

Interese în domeniul forței de muncă și în cel al sindicatelor

Benedicte Federspiel

Comitetul director al Dialogului transatlantic pentru consumatori

Interese referitoare la consumatori

Roxane Feller

Șeful departamentului economic, FoodDrinkEurope

Interese în sectorul alimentelor și băuturilor

Monique Goyens

Director general, BEUC

Interese referitoare la consumatori

Ivan Hodac

Consilier principal al Consiliului de administrație și director general, ACEA

Interese în domeniul industriei

Tom Jenkins

Consilier principal al Secretarului general, Confederația Europeană a Sindicatelor

Interese în domeniul forței de muncă și în cel al sindicatelor

Pascal Kerneis

Director general, Forumul European al Serviciilor

Interese în domeniul serviciilor

Monika Kosinska

Secretar general, Alianța europeană din domeniul sănătății publice

Interese în sectorul sănătății

Pekka Pesonen

Secretar general, COPA-COGECA

Interese în sectorul agricol

Pieter de Pous

Director privind politica UE, Biroul European pentru Mediu

Interese în domeniul mediului

Reinhard Quick

Director, VCI

Interese în domeniul industriei

Luisa Santos

Director, Relații internaționale, Businesseurope

Interese în domeniul întreprinderilor

Experții care sunt membri ai grupului participă la acesta în mod voluntar și nu vor primi nicio remunerație în acest sens.

Pentru informații suplimentare

Normele Comisiei Europene privind înființarea grupurilor de experți: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Toate documentele referitoare la negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

Contact:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar