Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 januari 2014

Deskundigengroep adviseert Europese Commissie over handelsbesprekingen EU-VS

Vandaag richt de Commissie een bijzondere adviesgroep van deskundigen op die een brede waaier aan belangen vertegenwoordigt op het gebied van milieu, gezondheid, consumenten, werknemers en verscheidene industrietakken. Die moet de onderhandelaars van de EU hoogwaardig advies verstrekken over de aspecten die in de onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) aan bod komen.

Met de oprichting van deze groep bevestigt de Commissie haar engagement voor een doorgedreven dialoog en uitwisseling met alle belanghebbenden bij de TTIP-onderhandelingen, om voor de Europese burgers het beste resultaat te bereiken. De gevarieerde samenstelling van deze groep van veertien leden die elk een ander perspectief en andere expertise aanbrengen, vormt een belangrijk instrument in dit proces. De adviesgroep vormt een aanvulling op andere transparantie-initiatieven, zoals raadpleging van de belanghebbenden tijdens de onderhandelingsronden en regelmatige nabesprekingen via de dialoog met het maatschappelijk middenveld.

Het advies van de groep helpt de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat het toekomstige TTIP daadwerkelijk de handel tussen de EU en de VS vergemakkelijkt en alle burgers in Europa ten goede komt. De leden vertegenwoordigen uiteenlopende belangen en dit zal er ook toe bijdragen dat de strenge Europese normen voor bijvoorbeeld consumentenbescherming en milieu bij de onderhandelingen worden nageleefd en in stand gehouden.

De groep speelt een conservatieve rol en moet beoordelingen geven van specifieke uitdagingen die tijdens de TTIP-onderhandelingen in hun vakgebied kunnen opduiken en openhartige feedback geven aan de EU-onderhandelaars. Ignacio Garcia Bercero, hoofdonderhandelaar van de EU, neemt het voorzitterschap van de groep op zich en zal rechtstreeks met de deskundigen samenwerken. Opdat zij zo goed mogelijk zouden kunnen adviseren, deelt hij gedetailleerde informatie over de vorderingen met de onderhandelingen en zal hij - en dat is een primeur - indien nodig onderhandelingsdocumenten van de EU ter beschikking stellen op een manier die de vertrouwelijkheid waarborgt.

De leden zijn deskundigen op het gebied van consumentenbelangen, arbeidsrecht, milieu en volksgezondheid, bedrijfsleven, industrie, landbouw en diensten. Zij werden geselecteerd op basis van hun gedegen vakkennis en hun uitgebreide ervaring met het handelsbeleid van de EU of met internationaal handelsbeleid. Daardoor kunnen zij een gemeenschappelijk belang vertegenwoordigen, dat veeleer wordt gedeeld in een bepaalde sector dan door individuele organisaties.

De groep (die werkt volgens de Voorschriften voor deskundigengroepen van de Commissie) heeft op 21 januari 2014 een informele bijeenkomst gehouden om de eerste werkafspraken en praktische details te bespreken. De eerste volwaardige werkvergadering zal plaatsvinden op 25 februari 2014.

Nadere gegevens over de bijeenkomsten van de groep, met inbegrip van agenda's en verslagen van bijeenkomsten, worden gepubliceerd op de TTIP-website en in het register van deskundigengroepen.

Achtergrond

De onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten voor het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) zijn in juli 2013 van start gegaan en moeten de handelsbelemmeringen in tal van economische sectoren wegwerken zodat de aan- en verkoop van goederen en diensten tussen de EU en de VS gemakkelijker wordt. De derde onderhandelingsronde vond in december 2013 plaats in Washington DC (persbericht) en de volgende ronde is gepland voor maart 2014.

Tijdens het onderhandelingsproces is er volledig democratisch toezicht door de regeringen van alle 28 lidstaten en het democratisch verkozen Europees Parlement. De Europese Commissie, die in naam van de Europese Unie de onderhandelingen voert, houdt de lidstaten en het Europees Parlement op de hoogte van de vorderingen met de onderhandelingen en krijgt van hen voor en na elke ronde input. Aan het einde van de onderhandelingen is het de taak van de Raad, die bestaat uit de regeringen van de lidstaten, en het Europees Parlement, om de handelsovereenkomst goed te keuren of te verwerpen.

Om te waarborgen dat tijdens de onderhandelingen rekening wordt gehouden met een brede waaier aan belangen, vraagt en hoort de Commissie de standpunten van alle belanghebbende partijen, bijvoorbeeld op de bijeenkomsten van belanghebbenden die nu al bij elke onderhandelingsronde werden gehouden en waaraan tijdens de laatste bijeenkomst in Brussel meer dan 350 belanghebbenden hebben deelgenomen (verslag) en via verschillende dialogen met het maatschappelijk middenveld, waarbij de laatste plaatsvond op 14 januari in Brussel en werd bijgewoond door meer dan 160 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (report). De nieuwe adviesgroep komt als extraatje bovenop deze raadplegingen.

Leden van de adviesgroep

Naam

Huidige functietitel

Vakgebied

Edward Bowles

Regional Head of Public Affairs, EMEA, Standard Chartered Bank

Dienstenbelangen

Jos Dings

Directeur, Policy Team, Transport & Environment

Vervoers- en milieubelangen

Ulrich Eckelmann

Secretaris-generaal van de Europese vakbond IndustriALL

Arbeids- en vakbondsbelangen

Benedicte Federspiel

Transatlantic Consumer Dialogue Steering Committee

Consumentenbelangen

Roxane Feller

Head of Economic Department, FoodDrinkEurope

Belangen van de sector voeding en dranken

Monique Goyens

Directeur-generaal BEUC

Consumentenbelangen

Ivan Hodac

Senior Advisor to the Board of Directors and Director-General, ACEA

Industriebelangen

Tom Jenkins

Senior Advisor to the General Secretary, European Trade Union Confederation

Arbeids- en vakbondsbelangen

Pascal Kerneis

Managing Director, European Services Forum

Dienstenbelangen

Monika Kosinska

Secretaris-generaal, European Public Health Alliance

Belangen van de gezondheidssector

Pekka Pesonen

Secretaris-generaal, COPA-COGECA

Belangen van de landbouwsector

Pieter de Pous

EU Policy Director, Europees Milieubureau

Milieubelangen

Reinhard Quick

Directeur, Verband der Chemischen Industrie (VCI)

Industriebelangen

Luisa Santos

Directeur, International Relations, Businesseurope

Bedrijfsbelangen

Deze deskundigen werken mee op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen salaris.

Voor meer informatie

De regels voor de oprichting van deskundigengroepen van de Commissie: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=NL

Alle documenten over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

Contact:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar