Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. janvārī

Ekspertu grupa sniegs konsultācijas Eiropas Komisijai par ES un ASV tirdzniecības sarunām

Lai ES tirdzniecības pārstāvjiem nodrošinātu augstas kvalitātes konsultācijas jomās, par kurām noris sarunas Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) ietvaros, šodien Komisija ir izveidojusi īpašu padomdevēju ekspertu grupu, kas pārstāv plašu interešu loku: no vides, veselības, patērētāju un darba ņēmēju interesēm līdz dažādām uzņēmējdarbības nozarēm.

Šīs grupas izveide apstiprina Komisijas apņemšanos īstenot ciešu dialogu un viedokļu apmaiņu ar visām ieinteresētajām personām TTIP sarunās, lai Eiropas pilsoņu labā sasniegtu vislabāko rezultātu. Šajā procesā nozīmīgs instruments būs grupas plašais sastāvs, kuru veido četrpadsmit locekļi ar atšķirīgu skatījumu un pieredzi dažādās jomās. Ar padomdevēju grupas izveidi papildina pārredzamības iniciatīvas, piemēram, apspriešanos ar ieinteresētajām personām un regulāros pārskatus ES pilsoniskās sabiedrības dialoga (CSD) ietvaros.

Grupas sniegtās konsultācijas palīdzēs Eiropas Komisijai nodrošināt to, ka topošā TTIP patiešām atvieglo tirdzniecību starp ES un ASV un ka ieguvēji ir visi Eiropas iedzīvotāji. Grupas locekļu plašā interešu pārstāvība palīdzēs arī nodrošināt, ka sarunās tiek ievēroti un aizstāvēti Eiropas augstie standarti, piemēram, patērētāju un vides aizsardzības jomā.

Grupas uzdevumus ir konsultēšana. Tās mērķis ir savā pārstāvētajā jomā izskatīt konkrētas problēmas, kas var rasties TTIP sarunu gaitā, un sniegt atgriezenisko saikni ES sarunu pārstāvjiem. ES sarunu vadītājs Ignacio Garcia Bercero vadīs grupu un strādās tieši ar ekspertiem. Lai sekmētu grupas darbu, viņš sniegs detalizētu informāciju par progresu sarunās un, ievērojot konfidencialitāti, pirmo reizi nodrošinās pieeju ES sarunu dokumentiem, ja tas būs nepieciešams.

Padomdevēju grupas locekļi ir eksperti patērētāju interešu jomā, darba tiesībās, vides un sabiedrības veselības jomā, uzņēmējdarbības, rūpniecības, lauksaimniecības un pakalpojumu nozarēs. Tie ir izraudzīti, pamatojoties uz viņu plašo kompetenci attiecīgajās jomās un bagāto pieredzi attiecībā uz ES tirdzniecības politiku vai starptautisko regulatīvo politiku. Tā rezultātā viņi noteiktā jomā spēj pārstāvēt ieinteresēto pušu kopējās intereses, nevis tikai atsevišķas organizācijas.

Grupai (kas darbosies saskaņā ar Komisijas standarta noteikumiem par ekspertu grupām), 2014. gada 21. janvārī bija neformāla tikšanās, lai apspriestu sākotnējo darba kārtību un praktisku informāciju. Pirmā pilnā darba sesija notiks 2014. gada 25. februārī.

Informācija par grupas sanāksmēm, tostarp darba kārtību un sanāksmju ziņojumiem, tiks publicēta TTIP tīmekļa vietnē un ekspertu grupu publiskajā reģistrā.

Vispārīga informācija

ES un ASV sarunas par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) sākās 2013. gada jūlijā, un to mērķis ir novērst tirdzniecības šķēršļus dažādās ekonomikas nozarēs, lai atvieglotu preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu ES un ASV starpā. Sarunu trešā kārta notika 2013. gada decembrī Vašingtonā (paziņojums presei), un nākamā kārta ir paredzēta no 2014. gada 10. marta līdz 14. martam.

Sarunu process ir pilnībā demokrātiski uzraugāms no visu 28 ES dalībvalstu valdību un no demokrātiski ievēlētā Eiropas Parlamenta puses. Eiropas Komisija, kas Eiropas Savienības vārdā veic TTIP sarunas, informē dalībvalstis un Eiropas Parlamentu par sarunu gaitu un saņem no tām atgriezenisko saikni pirms un pēc katras kārtas. Sarunu noslēgumā Padome, ko veido dalībvalstu valdības, un Eiropas Parlaments lems par tirdzniecības nolīguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Lai nodrošinātu, ka sarunu gaitā tiek ņemtas vērā dažādas intereses, Eiropas Komisija labprāt uzklausa visu ieinteresēto personu viedokļus, piemēram, ieinteresēto personu pārskata ietvaros, kas līdz šim tika veikts katrā no trijām sarunu kārtām, kur pēdējā sanāksmē Briselē piedalījās vairāk nekā 350 ieinteresētās personas (ziņojums), kā arī vairāku pilsoniskās sabiedrības dialogu ietvaros, no kuriem pēdējais ar vairāk nekā 160 pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalību notika 14. janvārī Briselē (ziņojums). Jaunās padomdevēju grupas izveide ir papildu pasākums šādām konsultācijām.

Padomdevēju grupas locekļi

Vārds, uzvārds

Pašreizējais amats

Kompetences jomas

Edward Bowles

EMEA sabiedrisko lietu reģionālais vadītājs, “Standard Chartered Bank

Pakalpojumu nozares intereses

Jos Dings

Politikas grupas “Vide un transports” direktors

Transporta un vides nozares intereses

Ulrich Eckelmann

Eiropas arodbiedrības “Industri-ALL” ģenerālsekretārs

Darbaņēmēju un arodbiedrību intereses

Benedicte Federspiel

Transatlantiskā patērētāju dialoga vadības komiteja

Patērētāju intereses

Roxane Feller

FoodDrinkEurope” Ekonomikas departamenta vadītāja

Pārtikas un dzērienu nozares intereses

Monique Goyens

BEUC ģenerāldirektore

Patērētāju intereses

Ivan Hodac

ACEA direktoru padomes vecākais padomnieks un ģenerāldirektors

Rūpniecības nozares intereses

Tom Jenkins

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāra vecākais padomnieks

Darbaņēmēju un arodbiedrību intereses

Pascal Kerneis

Eiropas Pakalpojumu foruma rīkotājdirektors

Pakalpojumu nozares intereses

Monika Kosinska

Eiropas Sabiedrības veselības alianses ģenerālsekretāre

Veselības nozares intereses

Pekka Pesonen

“COPA-COGECA” ģenerālsekretārs

Lauksaimniecības nozares intereses

Pieter de Pous

Eiropas Vides biroja ES politikas direktors

Vides nozares intereses

Reinhard Quick

VCI direktors

Rūpniecības nozares intereses

Luisa Santos

Businesseurope” starptautisko attiecību vadītāja

Uzņēmējdarbības nozares intereses

Grupas eksperti piedalās brīvprātīgi un nesaņems atalgojumu.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas noteikumiem par ekspertu grupu izveidi: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Visi dokumenti attiecībā uz sarunām par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

Kontaktpersonas

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar