Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 27 d.

Vykstant deryboms dėl ES ir JAV prekybos susitarimo Europos Komisiją konsultuos ekspertų grupė

Šiandien Komisijos iniciatyva veiklą pradeda speciali ekspertų, atstovaujančių įvairiems aplinkos apsaugos, sveikatos, vartotojų ir darbuotojų, taip pat skirtingų pramonės sektorių interesams, grupė, kuri ES derybininkams teiks aukšto lygio konsultacijas klausimais, dėl kurių vyksta Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) derybos.

Sudarydama šią grupę Komisija vykdo įsipareigojimą per derybas dėl TPIP palaikyti glaudų dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais ir dalytis su jais informacija, kad būtų pasiekta Europos piliečiams naudingiausių rezultatų. Svarbus vaidmuo šiame procese teks grupei, kurią sudaro keturiolika skirtingų sričių ekspertų. Sprendimas sudaryti patariamąją grupę papildo kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrumą, pvz., su suinteresuotaisiais subjektais rengiamas konsultacijas per derybų raundus ir reguliarų keitimąsi informacija palaikant ES dialogą su pilietine visuomene.

Padedama ekspertų grupės, Komisija galės užtikrinti, kad būsima partneryste iš tiesų būtų lengvinama ES ir JAV prekyba ir kad ji būtų naudinga visiems Europos piliečiams. Atstovaudami įvairiems interesams ekspertai taip pat padės užtikrinti, kad per derybas būtų laikomasi griežtų ES standartų, pvz., vartotojų interesų ir aplinkos apsaugos srityse.

Konsultavimo funkciją atliksiančios grupės nariai turės nagrinėti konkrečias problemas, galinčias kilti per derybas dėl TPIP jų kompetencijos srityse, ir teikti ES derybininkams aiškią informaciją. Grupei pirmininkaus ir tiesiogiai su ekspertais dirbs vyriausiasis ES derybininkas Ignacio Garcia Bercero. Kad ekspertai galėtų kuo tinkamiau konsultuoti, vyriausiasis derybininkas dalysis išsamia informacija apie derybų pažangą, prireikus jiems taip pat bus suteikta galimybė užtikrinant konfidencialumą susipažinti su ES derybų dokumentais – tai precendento neturintis atvejis.

Ekspertų kompetencijos sritys: vartotojų interesai, darbo teisė, aplinkos apsauga ir visuomenės sveikata, verslo, gamybos, žemės ūkio ir paslaugų sektoriai. Jie atrinkti atsižvelgiant į jų į plačią atitinkamų sričių kompetenciją ir įvairią su ES prekybos politika arba tarptautinio reguliavimo politika susijusią patirtį. Todėl jie gali atstovauti bendriems įvairių suinteresuotųjų subjektų interesams konkrečioje srityje, o ne atskiroms organizacijoms.

Ekspertų grupė, kuri veiklą vykdys laikydamasi Komisijos ekspertų grupėms taikomų standartinių taisyklių, 2014 m. sausio 21 d. surengė neformalų posėdį, kuriame aptarė darbo tvarką ir praktinius klausimus. Pirmas visų grupės narių posėdis vyks 2014 m. vasario 25 d.

Informacija apie grupės posėdžius, įskaitant darbotvarkes ir posėdžių ataskaitas, bus skelbiama TPIP svetainėje ir viešame ekspertų grupių registre.

Pagrindiniai faktai

2013 m. liepos mėn. pradėtų ES ir JAV derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) tikslas – šalinti prekybos kliūtis įvairiuose ekonomikos sektoriuose, kad būtų lengvinama ES ir JAV tarpusavio prekyba prekėmis ir paslaugomis. Trečiasis derybų raundas vyko Vašingtone 2013 m. gruodžio mėn. (žr. pranešimą spaudai), kitas raundas planuojamas 2014 m. kovo 10–14 d.

Visų 28 valstybių narių vyriausybės ir demokratiškai išrinktas Europos Parlamentas užtikrina visapusišką demokratinę derybų proceso priežiūrą. Europos Komisija, kuri Europos Sąjungos vardu derasi dėl TPIP, informuoja valstybes nares ir Europos Parlamentą apie derybų pažangą ir gauna jų pastabas prieš kiekvieną derybų raundą ir po jo. Pasibaigus deryboms Taryba, kurią sudaro valstybių narių vyriausybės, ir Europos Parlamentas pritars prekybos susitarimui arba jį atmes.

Siekdama užtikrinti, kad per derybas būtų atsižvelgta į pačius įvairiausius interesus, Europos Komisija siekia sužinoti visų suinteresuotųjų subjektų nuomones ir jas išklausyti, pvz., vykstant kiekvienam derybų raundui rengdama suinteresuotiesiems subjektams skirtus informacinius susitikimus (paskutiniame tokiame susitikime Briuselyje dalyvavo per 350 suinteresuotųjų subjektų (žr. ataskaitą)), taip pat rengdama Pilietinės visuomenės dialogus (paskutinis toks dialogas surengtas sausio 14 d. Briuselyje ir jame dalyvavo per 160 pilietinės visuomenės atstovų (žr.ataskaitą). Neseniai sudaryta patariamoji grupė deramai papildo tokias konsultacijas.

Patariamosios grupės nariai

Vardas ir pavardė

Dabartinės pareigos

Kompetencijos sritis

Edward Bowles

Standard Chartered Bank Visuomenės reikalų Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regioninio padalinio vadovas

Paslaugų sektorius

Jos Dings

Organizacijos Transport & Environment politikos skyriaus vadovas

Transportas ir aplinkos apsauga

Ulrich Eckelmann

Europos profesinės sąjungos industri-ALL generalinis sekretorius

Darbuotojai ir profesinės sąjungos

Benedicte Federspiel

Transatlantinio dialogo vartotojų interesų klausimais iniciatyvinio komiteto narė

Vartotojų interesai

Roxane Feller

Organizacijos FoodDrinkEurope ekonomikos departamento vadovė

Maisto ir gėrimų pramonės sektorius

Monique Goyens

Europos vartotojų organizacijos (BEUC) generalinė direktorė

Vartotojų interesai

Ivan Hodac

Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) direktorių valdybos ir generalinio direktoriaus vyriausiasis patarėjas

Gamybos pramonė

Tom Jenkins

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus vyriausiasis patarėjas

Darbuotojai ir profesinės sąjungos

Pascal Kerneis

Europos paslaugų forumo valdantysis direktorius

Paslaugų sektorius

Monika Kosinska

Europos visuomenės sveikatos aljanso generalinė sekretorė

Sveikatos sektorius

Pekka Pesonen

ES žemės ūkio profesinių organizacijų komiteto ir ES žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos (COPA–COGECA) generalinis sekretorius

Žemės ūkio sektorius

Pieter de Pous

Europos aplinkos biuro ES politikos skyriaus direktorius

Aplinkos apsauga

Reinhard Quick

Vokietijos chemijos pramonės asociacijos (VCI) direktorius

Gamybos pramonė

Luisa Santos

BUSINESSEUROPE, Europos verslo konfederacijos tarptautinių santykių skyriaus direktorė

Verslo interesai

Grupės veikloje ekspertai dalyvauja savanoriškai ir už tai jokio atlygio negauna.

Daugiau informacijos

Komisijos ekspertų grupių sudarymo taisyklės http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Su derybomis dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susiję dokumentai

Asmenys ryšiams:

John Clancy, tel.+32 2 295 37 73

Helene Banner, tel.+32 2 295 24 07


Side Bar