Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 27.

Szakértői csoport ad tanácsot az Európai Bizottságnak az EU–USA kereskedelmi tárgyalások során

A mai napon a Bizottság különleges szakértői tanácsadó csoportot hoz létre, amelynek tagjai az érdekek széles körét képviselik – a környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói és munkavállalói érdekektől egészen a különféle üzleti ágazatokig –, és célja, hogy a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) szóló tárgyalások tématerületein színvonalas tanácsadással segítse elő az uniós kereskedelmi tárgyalók munkáját.

A tanácsadó csoport életre hívása alátámasztja a Bizottság aziránti elkötelezettségét, hogy a TTIP-tárgyalások valamennyi érdekeltjével szoros párbeszédet és együttműködést alakítson ki az európai polgárokra nézve legelőnyösebb eredmények elérése érdekében. A csoport változatos összetételű: 14, különböző meglátásokkal és különböző szakmai háttérrel rendelkező tagból áll, ami a folyamat lényeges elemét képezi. A tanácsadó csoport tevékenysége kiegészíti az átláthatósági kezdeményezéseket, mint például a tárgyalási fordulók alatt az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat és az EU civil társadalmi párbeszédén keresztül történő rendszeres tájékoztatást.

A csoport tanácsaira támaszkodva az Európai Bizottság biztosítani kívánja, hogy a jövőbeni TTIP valódi ösztönzőként hasson az EU és az USA közötti kereskedelemre, és Európa valamennyi polgára számára előnyös legyen. A széles körű érdekképviselet egyúttal annak biztosításához is hozzájárul, hogy a szigorú európai normákat – például a fogyasztóvédelem vagy a környezetvédelem terén – a tárgyalások során is tiszteletben tartsák és érvényesítsék.

A csoportnak tanácsadó szerepe van, és feladata, hogy a tagok szakterületei mentén megvizsgálja a TTIP-tárgyalások során esetlegesen felmerülő különleges kihívásokat, majd nyílt és őszinte visszajelzést adjon az uniós tárgyalóknak. A csoport elnöke Ignacio Garcia Bercero, az EU főtárgyalója, aki közvetlen együttműködést folytat a szakértőkkel. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb tanácsokkal tudjanak szolgálni, a főtárgyaló részletes tájékoztatást fog számukra nyújtani a tárgyalások állásáról, valamint első alkalommal – illetve a továbbiakban szükség esetén – szigorú titoktartás mellett megosztja velük az uniós tárgyalási dokumentumokat.

A csoport a fogyasztóvédelmi, munkajogi, környezetvédelmi és egészségügyi, üzleti, ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási ágazatok szakértőiből áll, akiket az adott szakterületre vonatkozó széles körű ismereteik, valamint az uniós kereskedelempolitika vagy a nemzetközi szabályozási politikák területén felmutatott átfogó tapasztalataik alapján kértek fel. Ennek köszönhetően nem csupán egy-egy szervezet érdekeit, hanem egy adott területre vonatkozóan valamennyi érdekelt fél közös érdekét tudják képviselni.

A Bizottság szakértői csoportjainak szabályzata alapján működő csoport 2014. január 21-én informális ülés keretében vitatta meg a munkaszervezési kérdéseket és a gyakorlati tennivalókat. Az első teljes munkaülésre 2014. február 25-én kerül sor.

A csoport üléseinek részleteit, köztük a napirendet és az ülések jegyzőkönyvét a TTIP honlapján, valamint a Bizottság szakértői csoportjainak nyulvántartásában fogják közzétenni.

Háttér-információk

Az EU és az USA közötti, transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tárgyalások 2013 júliusában indultak azzal a céllal, hogy felszámolják a kereskedelmi korlátokat egy sor gazdasági ágazatban, ezáltal megkönnyítve az áruk és szolgáltatások adásvételét az EU és az USA között. A tárgyalások harmadik fordulóját 2013 decemberében Washingtonban tartották (sajtóközlemény), a következő fordulóra pedig 2014. március 10. és 14. között kerül sor.

A tárgyalási folyamat a 28 uniós tagállam kormányai, valamint a demokratikusan választott Európai Parlament teljes körű demokratikus felügyelete alatt zajlik. Az Európai Unió nevében a TTIP-ről tárgyaló Európai Bizottság naprakész tájékoztatást nyújt a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek a tárgyalások állásáról, és az egyes tárgyalási fordulók előtt és után fogadja hozzászólásaikat. A tárgyalások lezárultával a tagállami kormányokat képviselő Tanács és az Európai Parlament fogja jóváhagyni vagy elutasítani a kereskedelmi megállapodást.

Annak biztosítása érdekében, hogy a tárgyalások folyamán figyelembe vegyék a különböző érdekeket, az Európai Bizottság szívesen fogadja és meghallgatja valamennyi érdekelt fél véleményét – például az eddigi összes tárgyalási forduló alkalmával megrendezett tájékoztató keretében, amelyen a legutóbbi alkalommal több mint 350 érdekelt fél vett részt Brüsszelben (jelentés), vagy a számos civil társadalmi párbeszéd egyikén, amelyek közül a legutóbbira január 14-én Brüsszelben került sor, a civil társadalom több mint 160 képviselőjének részvétele mellett (jelentés). Az újonnan létrehozott tanácsadó csoport tevékenysége kiegészíti ezeket a konzultációkat.

A tanácsadó csoport tagjai

Név

Jelenlegi munkakör

Szakterület

Edward Bowles

A közügyek regionális igazgatója, EMEA, Standard Chartered Bank

Szolgáltatások érdekei

Jos Dings

Igazgató, szakpolitikai csoport, közlekedés és környezet

Közlekedési és környezeti érdekek

Ulrich Eckelmann

Az industri-ALL európai szakszervezet főtitkára

Munkaügyi és szakszervezeti érdekek

Benedicte Federspiel

A transzatlanti fogyasztói párbeszéd irányítóbizottsága

Fogyasztói érdekek

Roxane Feller

A gazdasági osztály vezetője, FoodDrinkEurope

Élelmiszer- és italágazati érdekek

Monique Goyens

Főigazgató, BEUC

Fogyasztói érdekek

Ivan Hodac

Az igazgatótanács és a főigazgató főtanácsadója, ACEA

Ipari érdekek

Tom Jenkins

A főtitkár főtanácsadója, Európai Szakszervezetek Szövetsége

Munkaügyi és szakszervezeti érdekek

Pascal Kerneis

Ügyvezető igazgató, Európai Szolgáltatói Fórum

Szolgáltatások érdekei

Monika Kosinska

Főtitkár, Európai Közegészségügyi Szövetség

Egészségügyi érdekek

Pekka Pesonen

Főtitkár, COPA-COGECA

Mezőgazdasági érdekek

Pieter de Pous

Uniós szakpolitikai igazgató, Európai Környezetvédelmi Hivatal

Környezetvédelmi érdekek

Reinhard Quick

Igazgató, Német Vegyipari Szövetség

Ipari érdekek

Luisa Santos

Igazgató, nemzetközi kapcsolatok, Businesseurope

Üzleti érdekek

A szakértők önkéntes alapon vesznek részt a csoport tevékenységében, javadalmazásban nem részesülnek.

További információk

Az Európai Bizottság szakértői csoportjainak létrehozására vonatkozó szabályok: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=HU

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tárgyalásokhoz kapcsolódó teljes dokumentáció

Kapcsolattartók:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar