Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. siječnja 2014.

Stručna skupina savjetovat će Europsku komisiju u vezi s trgovinskim pregovorima između EU-a i SAD-a

Europska komisija danas predstavlja posebnu savjetodavnu skupinu stručnjaka koji zastupaju široki raspon interesa, od okolišnih i zdravstvenih interesa, interesa potrošača i radnika do interesa različitih poslovnih sektora, kako bi pregovaračima EU-a osigurala vrlo kvalitetno savjetovanje u područjima o kojima se trenutačno raspravlja u okviru pregovora o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP).

Stvaranjem ove skupine potvrđuje se zalaganje Komisije za uspostavljanje bliskog dijaloga i razmjenu mišljenja sa svim dionicima uključenima u pregovore o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) u cilju postizanja najboljih rezultata za europske građane. U tom će procesu važnu ulogu imati raznoliki sastav skupine koju čini četrnaest članova s različitim nazorima i različitim stručnim iskustvom. Savjetodavna skupina nadopunjuje inicijative za transparentnost, kao što su savjetovanja s dionicima tijekom krugova pregovora i redovito izvješćivanje u okviru dijaloga EU-a s civilnim društvom.

Savjeti skupine pomoći će Europskoj komisiji da uredi da se budućim TTIP-om zaista olakša trgovina između EU-a i SAD-a te da od njega koristi imaju svi građani u Europi.. Osim toga, članovi će zbog široke zastupljenosti interesa pridonijeti tome da se u okviru pregovora poštuju i podupiru visoke europske norme, na primjer u području zaštite potrošača i okoliša.

Skupina ima savjetodavnu ulogu i cilj joj je razmatrati posebne izazove koji se tijekom pregovora o TTIP-u mogu pojaviti u područjima stručnosti njezinih članova te pregovaračima EU-a pružati nepristrane povratne informacije. Skupinom će predsjedati Ignacio Garcia Bercero, glavni pregovarač EU-a, koji će izravno surađivati sa stručnjacima. Kako bi im omogućio uvjete za najuspješnije savjetovanje, stručnjacima će prosljeđivati detaljne informacije o napretku u pregovorima te će po prvi put prema potrebi stavljati na raspolaganje i pregovaračku dokumentaciju EU-a na način kojim se osigurava povjerljivost.

Članovi skupine stručnjaci su u područjima kao što su interesi potrošača, zakon o radu, okoliš i javno zdravlje, poslovanje, proizvodnja, poljoprivreda te uslužni sektori. Izabrani su na temelju njihove izrazite sposobnosti u svojim područjima i opsežnog iskustva po pitanju trgovinske politike EU-a ili međunarodne regulatorne politike. Kao posljedica toga, mogu predstavljati zajednički interes dionika u određenom području, a ne samo interes pojedinih organizacija.

Skupina (koja će djelovati u skladu sa Standardnim pravilima Komisije o stručnim skupinama) se neslužbeno sastala 21. siječnja 2014. radi rasprave o početnom načinu rada i praktičnim pojedinostima. Prvi službeni radni sastanak održat će se 25. veljače 2014.

Pojedinosti o sastancima skupine, uključujući dnevne redove i izvješća sa sastanaka, objavit će se na web-mjestu TTIP-a te u javnom registru stručnih skupina.

Pozadina

Pregovori između EU-a i SAD-a o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) počeli su u srpnju 2013. i cilj im je uklanjanje trgovinskih prepreka u širokom nizu gospodarskih sektora kako bi se olakšala kupnja i prodaja roba i usluga između EU-a i SAD-a. Treći krug pregovora održan je u Washingtonu u prosincu 2013. (Priopćenje za tisak), a sljedeći je krug predviđen od 10. – 14. ožujka 2014.

Puni demokratski nadzor tijekom pregovaračkog procesa provode vlade svih 28 država članica EU-a i demokratski izabrani Europski parlament. Europska komisija, koja u ime Europske unije vodi pregovore o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu, redovito izvješćuje države članice i Europski parlament o napretku u pregovorima te prije i nakon svakog kruga pregovora prima njihove povratne informacije. Po završetku pregovora trgovinski će sporazum odobriti ili odbaciti Vijeće, koje je sastavljeno od vlada država članica, i Europski parlament.

Kako bi se osiguralo da se raznolikost interesa uzima u obzir tijekom pregovora, Europska komisija nastoji prikupiti i saslušati stajališta svih zainteresiranih strana. Tako je, primjerice, do sada saslušala dionike na informativnim sastancima održanima u okviru svakog od triju krugova pregovora, s time da je na posljednjem sastanku u Bruxellesu sudjelovalo više od 350 dionika (izvješće). Saslušala je i stajališta u okviru dijaloga s civilnim društvom čiji se posljednji sastanak održao 14. siječnja u Bruxellesu, a na njemu je sudjelovalo više od 160 predstavnika civilnog društva (izvješće). Nova savjetodavna skupina nadovezuje se na navedena savjetovanja.

Članovi savjetodavne skupine

Ime i prezime

Trenutačni naziv radnog mjesta

Područje stručnosti

Edward Bowles

Voditelj odjela za javne poslove za regije Europa, Bliski istok i Afrika, banka Standard Chartered

Interesi u području usluga

Jos Dings

Direktor, Skupina za politike, Promet i okoliš

Interesi prometnog sektora i sektora okoliša

Ulrich Eckelmann

Glavni tajnik federacije industri-ALL European Trade Union

Interesi radnika i sindikata

Benedicte Federspiel

Upravljački odbor Transatlantskog dijaloga potrošača

Interesi potrošača

Roxane Feller

Voditeljica gospodarskog odjela, FoodDrinkEurope

Interesi prehrambenog sektora

Monique Goyens

Glavna direktorica, Europska organizacija za zaštitu potrošača (BEUC)

Interesi potrošača

Ivan Hodac

Viši savjetnik upravnog odbora i glavnog direktora, Udruženje europskih proizvođača automobila (ACEA)

Interesi proizvođača

Tom Jenkins

Viši savjetnik glavnog tajnika, Europska konfederacija sindikata (ETUC)

Interesi radnika i sindikata

Pascal Kerneis

Glavni direktor, European Services Forum

Interesi u području usluga

Monika Kosinska

Glavni tajnik, Europski savez za javno zdravstvo (EPHA)

Interesi zdravstvenog sektora

Pekka Pesonen

Glavni tajnik, COPA-COGECA

Interesi poljoprivrednog sektora

Pieter de Pous

Direktor za politike EU-a, Europski ured za okoliš

Interesi sektora okoliša

Reinhard Quick

Direktor, Savez njemačke kemijske industrije (VCI)

Interesi proizvođača

Luisa Santos

Direktorica, Međunarodni odnosi, Businesseurope

Interesi u području poslovanja

Stručnjaci sudjeluju na dobrovoljnoj osnovi i ne primaju novčanu naknadu.

Dodatne informacije

Pravila Europske komisije o osnivanju stručnih skupina: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Svi dokumenti o pregovorima o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP).

Osobe za kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar