Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2014

Γνωμοδοτική ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ

Σήμερα η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα ειδική γνωμοδοτική ομάδα εμπειρογνωμόνων που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων, από το περιβάλλον, την υγεία, τα συμφέροντα των καταναλωτών και των εργαζομένων έως διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, ώστε να παράσχουν στους φορείς των εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ υψηλής ποιότητας συμβουλές στους τομείς υπό διαπραγμάτευση στις συνομιλίες της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP).

Η σύσταση της εν λόγω ομάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να κλείσει ο διάλογος και οι ανταλλαγές με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στις συνομιλίες, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ευρωπαίους πολίτες. Η ευρεία σύνθεση της ομάδας, με δεκατέσσερα μέλη που διαθέτουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη σε διαφορετικούς τομείς, θα αποτελέσει σημαντικό μέσο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Η γνωμοδοτική ομάδα συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια με ενέργειες όπως οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και η τακτική ενημέρωση, μέσω του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ.

Οι γνώμες της ομάδας θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στο μέλλον η διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων θα καταφέρει να διευκολύνει πραγματικά το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και ότι θα ωφελήσει όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Η ευρεία εκπροσώπηση των συμφερόντων από τα μέλη της ομάδας θα βοηθήσει επίσης να διασφαλιστεί ότι τηρούνται και εφαρμόζονται τα υψηλά πρότυπα της Ευρώπης σε τομείς όπως, για παράδειγμα, η προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της ομάδας είναι γνωμοδοτικός και έχει σκοπό να εξετάζει ειδικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της TTIP στους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης των μελών της και να παρέχει αμερόληπτη εξονυχιστική ανάδραση στους φορείς των διαπραγματεύσεων της ΕΕ. Ο κ. Ignacio Garcia Bercero, η κύριος διαπραγματευτής της ΕΕ, θα ασκεί την προεδρία της ομάδας και θα εργάζεται απευθείας με τους εμπειρογνώμονες. Για να μπορούν οι εμπειρογνώμονες να να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συμβουλές, ο κ. Ignacio Garcia Bercero θα τους ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών και, για πρώτη φορά, όταν θα κρίνεται αναγκαίο, θα τους παρουσιάζει και τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.

Τα μέλη είναι εμπειρογνώμονες σχετικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών, το εργατικό δίκαιο, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, τις επιχειρήσεις, την μεταποιητική βιομηχανία, τη γεωργία και τον τομέα των υπηρεσιών. Έχουν επιλεγεί με βάση την ευρεία αρμοδιότητά τους στους τομείς τους και την ευρύτατη εμπειρία τους όσον αφορά την εμπορική πολιτική της ΕΕ και τις διεθνείς ρυθμιστικές πολιτικές. Ως αποτέλεσμα, είναι σε θέση να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων φορέων σε έναν συγκεκριμένο τομέα, και όχι απλώς μεμονωμένες οργανώσεις.

Η ομάδα (που θα λειτουργεί με βάση τους συνήθεις κανόνες της Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων), συνεδρίασε ανεπίσημα στις 21 Ιανουαρίου 2014 για να συζητήσει τις αρχικές ρυθμίσεις εργασίας και τις πρακτικές λεπτομέρειες. Η πρώτη πλήρης σύνοδος εργασίας θα διεξαχθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2014.

Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων της ομάδας, καθώς και η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συσκέψεων, θα δημοσιεύονται στον στον δικτυακό τόπο της TTIP στο δημόσιο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Ιστορικό

Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 και αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στο εμπόριο σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων, για να καταστεί ευκολότερη η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2013 (δελτίο τύπου) και ο επόμενος γύρος έχει προγραμματιστεί για τις 10-14 Μαρτίου 2014.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης υπάρχει πλήρης δημοκρατική εποπτεία και από τις 28 κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και από το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται την TTIP εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνει τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και λαμβάνει τις παρατηρήσεις τους πριν από από κάθε γύρο και ύστερα από αυτόν. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων το Συμβούλιο, που αποτελείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την εμπορική συμφωνία.

Για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη πληθώρα συμφερόντων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητά και ακούει απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα στις ενημερωτικές συσκέψεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς που πραγματοποιήθηκαν σε καθέναν από τους τρεις γύρους διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής, με περισσότερους από 350 συμμετέχοντες κατά την τελευταία συνεδρίαση στις Βρυξέλλες (έκθεση), καθώς και στους διάφορους διαλόγους με την κοινωνία των πολιτών, ο τελευταίος των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες με περισσότερους από 160 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (έκθεση). Η νεοσύστατη γνωμοδοτική ομάδα έρχεται στην κορυφή αυτών των διαβουλεύσεων.

Καθήκοντα της γνωμοδοτικής ομάδας

Όνομα

Τίτλος τρέχουσας θέσης εργασίας

Τομέας εμπειρογνωμοσύνης

Edward Bowles

Περιφερειακός προϊστάμενος δημόσιων υποθέσεων, EMEA, Standard Chartered Bank

Συμφέροντα υπηρεσιών

Jos Dings

Διευθυντής, ομάδα πολιτικής, μεταφορές και περιβάλλον

Συμφέροντα σχετικά με τις μεταφορές και το περιβάλλον

Ulrich Eckelmann

Γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής οργάνωσης industri-ALL

Συμφέροντα εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Benedicte Federspiel

Διευθύνουσα επιτροπή για τον διατλαντικό διάλογο καταναλωτών

Συμφέροντα των καταναλωτών

Roxane Feller

Προϊστάμενος του οικονομικού τμήματος, FoodDrinkEurope

Συμφέροντα στον τομέα τροφίμων και ποτών

Monique Goyens

Γενική διευθύντρια, Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ)

Συμφέροντα των καταναλωτών

Ivan Hodac

Ανώτερος σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου και γενικός διευθυντής, Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA)

Συμφέροντα μεταποιητικής βιομηχανίας

Tom Jenkins

Ανώτερος σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων

Συμφέροντα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Pascal Kerneis

Διευθύνων σύμβουλος, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υπηρεσιών

Συμφέροντα υπηρεσιών

Monika Kosinska

Γενική γραμματέας, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία

Συμφέροντα του τομέα της υγείας

Pekka Pesonen

Γενικός Γραμματέας γεωργικών οργανώσεων και συνεταιρισμών (COPA-COGECA)

Συμφέροντα του γεωργικού τομέα

Pieter de Pous

Διευθυντής πολιτικής της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος

Συμφέροντα σχετικά με το περιβάλλον

Reinhard Quick

Διευθυντής Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών Γερμανίας (VCI)

Συμφέροντα μεταποιητικής βιομηχανίας

Luisa Santos

Διευθύντρια, Διεθνείς σχέσεις, Businesseurope

Επιχειρηματικά συμφέροντα

Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και δεν αμείβονται.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλαίσιο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ομάδων εμπειρογνωμόνων: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar