Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. januar 2014

Ekspertgruppe skal rådgive Europa-Kommissionen om handelsforhandlingerne mellem EU og USA

Kommissionen har i dag nedsat en særlig rådgivende gruppe af eksperter, der repræsenterer en bred vifte af interesser (fra miljø, sundhed, forbrugere og arbejdstagere til forskellige erhvervssektorer), der skal yde rådgivning af høj kvalitet til EU’s handelsforhandlere på de områder, der forhandles om i forbindelse med det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP).

Nedsættelsen af denne gruppe bekræfter Kommissionens engagement i at indgå i en tæt dialog og meningsudveksling med alle interessenter i TTIP-forhandlingerne for at opnå de bedst mulige resultater for Europas borgere. Gruppens brede sammensætning med 14 medlemmer, der har forskellige synsvinkler og forskellig ekspertise at tilbyde, vil være et vigtigt redskab i denne proces. Den rådgivende gruppe supplerer initiativer, der skal fremme gennemsigtigheden, såsom høringer af interessenter under forhandlingsrunderne og regelmæssig rapportering gennem EU’s dialog med civilsamfundet.

Gruppens rådgivning vil hjælpe Kommissionen med at sikre, at det fremtidige TTIP rent faktisk letter samhandelen mellem EU og USA og er til gavn for alle borgere i Europa. Medlemmernes brede repræsentation af interesser vil også bidrage til at sikre, at EU’s høje standarder for f.eks. beskyttelse af forbrugerne og miljøet, respekteres og fastholdes i forhandlingerne.

Gruppen har en rådgivende rolle og har som formål at undersøge specifikke udfordringer, der kan opstå i forbindelse med TTIP-forhandlingerne på gruppens ekspertiseområder, og give EU-forhandlerne uforbeholden feedback. Ignacio Garcia Bercero, EU's chefforhandler, bliver formand for gruppen og vil arbejde direkte med eksperterne. For at gøre eksperterne i stand til at yde den bedste rådgivning vil han dele nærmere oplysninger om forhandlingernes forløb og vil for første gang også om nødvendigt dele EU’s forhandlingsdokumenter på en måde, der samtidig sikrer fortroligheden.

Medlemmerne er eksperter i forbrugerinteresser, arbejdsret, miljø og folkesundhed, erhvervslivet samt fremstillings-, landbrugs- og servicesektorerne. De er udvalgt på grundlag af deres brede kompetence på deres områder og deres omfattende erfaring med EU’s handelspolitik eller international reguleringspolitik. De kan derfor samlet repræsentere interessenterne på et bestemt område og ikke blot enkeltstående organisationer.

Gruppen (som vil arbejde i overensstemmelse med Kommissionens faste regler for ekspertgrupper) mødtes uformelt den 21. januar 2014 for at drøfte den indledende arbejdstilrettelæggelse og de praktiske detaljer. Det første hele arbejdsmøde afholdes den 25. februar 2014.

Oplysninger om gruppens møder, herunder dagsordener og mødereferater, offentliggøres på TTIP-webstedet og på det offentlige register over ekspertgrupper.

Baggrund

I juli 2013 indledte EU og USA TTIP-forhandlingerne, der søger at fjerne handelshindringer i en lang række økonomiske sektorer for at gøre det lettere at købe og sælge varer og tjenesteydelser mellem EU og USA. Den tredje forhandlingsrunde fandt sted i december 2013 i Washington DC (pressemeddelelse), og den næste runde finder efter planen sted den 10-14. marts 2014.

Alle EU’s 28 medlemsstaters regeringer og Europa-Parlamentet, der er demokratisk valgt, har fuld demokratisk kontrol under forhandlingsprocessen. Europa-Kommissionen, som forhandler om TTIP på EU's vegne, underretter løbende medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om udviklingen i forhandlingerne og modtager input fra dem før og efter hver runde. Når forhandlingerne afsluttes, vil det være Rådet, som består af medlemsstaternes regeringer, og Europa-Parlamentet, der skal godkende eller afvise handelsaftalen.

For at sikre, at der tages hensyn til mange forskellige interesser under forhandlingerne, indhenter og lytter Europa-Kommissionen til synspunkter fra alle interesserede parter, f.eks. gennem de møder med interessenter, der blev afholdt ved hver af de tre forhandlingsrunder, hvor der ved det seneste møde i Bruxelles deltog over 350 interessenter (referat), og gennem de forskellige dialoger med civilsamfundet, hvoraf den seneste fandt sted i Bruxelles den 14. januar med mere end 160 repræsentanter for civilsamfundet (rapport). Den nyoprettede rådgivende gruppe er et supplement til disse høringer.

Den rådgivende gruppes medlemmer

Navn

Nuværende stilling

Ekspertiseområde

Edward Bowles

Regionalchef for offentlige anliggender, EMEA, Standard Chartered Bank

Servicesektorens interesser

Jos Dings

Leder, policy team, transport og miljø

Transport- og miljøinteresser

Ulrich Eckelmann

Generalsekretær for industri-ALL, europæisk fagforening

Arbejdstagernes og fagforeningernes interesser

Benedicte Federspiel

Transatlantic Consumer Dialogue Steering Committee

Forbrugerinteresser

Roxane Feller

Chef for økonomiafdelingen, FoodDrinkEurope

Føde- og drikkevaresektorens interesser

Monique Goyens

Generaldirektør, BEUC

Forbrugerinteresser

Ivan Hodac

Ledende rådgiver for bestyrelsen og generaldirektør, ACEA

Fremstillingsindustriens interesser

Tom Jenkins

Ledende rådgiver for generalsekretæren, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC)

Arbejdstagernes og fagforeningernes interesser

Pascal Kerneis

Administrerende direktør, European Services Forum

Servicesektorens interesser

Monika Kosinska

Generalsekretær, Den Europæiske Folkesundhedsalliance (EPHA)

Sundhedssektorens interesser

Pekka Pesonen

Generalsekretær, COPA-COGECA

Landbrugssektorens interesser

Pieter de Pous

Leder for EU-politik, Det Europæiske Miljøkontor (EEB)

Miljøinteresser

Reinhard Quick

Direktør, VCI

Fremstillingsindustriens interesser

Luisa Santos

Direktør, internationale forbindelser, BusinessEurope

Forretningsmæssige interesser

Eksperterne deltager på frivillig basis og modtager intet vederlag.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens bestemmelser om oprettelsen af ekspertgrupper: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=DA

Alle dokumenter om TTIP-forhandlingerne

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar