Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 януари 2014 г.

Експерти съветват Европейската комисия по време на търговските преговори между ЕС и САЩ

Днес Комисията учредява специална консултативна група от експерти в области като околната среда, здравеопазването, трудовото право и бизнеса, които ще предоставят висококачествени съвети на представителите на ЕС на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции.

Създаването на тази група потвърждава ангажимента на Комисията за непосредствен диалог с всички заинтересовани от партньорството лица с цел постигане на най-доброто за европейските граждани. Широкият състав на групата — четиринадесет членове с различни гледни точки и различен експертен опит — ще играе важна роля в този процес. С консултативната група се допълват инициативи за прозрачност като консултациите със заинтересовани страни по време на кръговете от преговори и редовните отчети чрез диалога на ЕС с гражданското общество.

Съветите на групата ще помогнат на Европейската комисия да гарантира, че бъдещото трансатлантическо партньорство действително улеснява търговията между ЕС и САЩ и е от полза за всички граждани в Европа. Широкият спектър на интереси, представени от членовете на групата, ще помогне също така да се гарантира, че високите европейски стандарти за защита на потребителите и околната среда например се спазват и утвърждават в преговорите.

По време на преговорите членовете на групата ще предоставят на преговарящите от ЕС консултации в своите области на компетентност, както и прями мнения. Игнасио Гарсия Берсеро, главният преговарящ на ЕС, ще председателства групата и ще работи пряко с експертите. За да им позволи да дадат възможно най-добри препоръки, той ще споделя подробна информация за развитието на преговорите и за пръв път при необходимост ще споделя преговорни документи на ЕС при гарантирана поверителност.

Членовете на групата са експерти по потребителски интереси, трудово право, околна среда, обществено здраве, бизнес, промишленост, селско стопанство и услуги. Те са подбрани въз основа на задълбочените им познания в съответната област и богатия им опит с търговската политика на ЕС или с международни регулаторни политики. Поради това тези експерти могат да представят общия интерес на заинтересованите лица в определена област, а не само отделни организации.

Групата ще действа в съответствие със стандартните правила на Комисията за експертните групи и се срещна неофициално на 21 януари 2014 г., за да обсъди начина си на работа и някои практически подробности. Първото пълно работно заседание ще се проведе на 25 февруари 2014 г.

Подробности за заседанията на групата, включително дневният ред и протоколите, ще се публикуват на уебсайта на трансатлантическото партньорство и в публичния регистър на експертните групи.

Контекст

Преговорите между ЕС и САЩ за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции започнаха през юли 2013 г. и имат за цел премахване на пречките пред търговията в редица икономически отрасли за улесняване на покупко-продажбата на стоки и услуги между ЕС и САЩ. Третият кръг на преговорите се състоя във Вашингтон през декември 2013 г. (съобщение за медиите), а следващият кръг е насрочен за 10-14 март 2014 г. година.

По време на преговорния процес правителствата на 28-те държави от ЕС и демократично избраният Европейски парламент упражняват пълен демократичен контрол. Европейската комисия, която участва в преговорите от името на Европейския съюз, редовно информира държавите членки и Парламента за развитието на преговорите и получава техните коментари преди и след всеки кръг. В края на преговорите обаче търговското споразумение ще бъде прието или отхвърлено от Съвета, съставен от правителствата на държавите членки, и Европейския парламент.

За да се гарантира, че по време на преговорите се вземат под внимание всички интереси, Европейската комисия събира и изслушва мненията на всички заинтересовани страни, например на специално организираните за тях информационни срещи, в последната от които в Брюксел участваха над 350 души (доклад), както и чрез диалозите с гражданското общество, последният от които се проведе на 14 януари в Брюксел с повече от 160 участници (доклад). Новосъздадената консултативна група е в допълнение към тези консултации.

Членове на консултативната група

Име

Настояща длъжност

Област на компетентност

Edward Bowles

Регионален ръководител на обществените дела, EMEA, Standard Chartered Bank

Услуги

Jos Dings

Директор на политиката, Транспорт и околна среда

Транспорт и околна среда

Ulrich Eckelmann

Генерален секретар на европейския профсъюз industri-ALL

Трудови и профсъюзни интереси

Benedicte Federspiel

Управителен комитет на трансатлантическия потребителски диалог

Потребителски интереси

Roxane Feller

Началник на икономически отдел, FoodDrinkEurope

Храни и напитки

Monique Goyens

Генерален директор, BEUC

Потребителски интереси

Ivan Hodac

Старши консултант на Съвета на директорите и генерален директор, ACEA

Производствени интереси

Tom Jenkins

Старши консултант на генералния секретар, Европейска конфедерация на профсъюзите

Трудови и профсъюзни интереси

Pascal Kerneis

Управителен директор, Европейски форум на услугите

Услуги

Monika Kosinska

Генерален секретар, Европейски алианс за обществено здраве

Здравеопазване

Pekka Pesonen

Генерален секретар, COPA-COGECA

Селско стопанство

Pieter de Pous

Директор на политиката на ЕС, Европейско бюро по околната среда

Околна среда

Reinhard Quick

Директор, VCI

Производствени интереси

Luisa Santos

Директор по международни отношения, Businesseurope

Бизнес

Експертите участват в групата на доброволни начала и няма да получават възнаграждение за това.

За повече информация

Правила на Европейската комисия за създаване на експертни групи: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Всички документи за преговорите по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar