Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 lipca 2014 r.

Unijne partnerstwa branżowe będą stymulować innowacje dzięki miliardowi euro przeznaczonemu na projekty

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły dzisiaj pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020” – programu unijnego w zakresie badań naukowych i innowacji o budżecie 80 mld euro. Pierwsza runda finansowania, o łącznej wartości 1,13 mld euro, która zostanie uzupełniona o porównywalną kwotę ze strony partnerów prywatnych, zostanie przeznaczona na projekty, które podniosą poziom życia ludzi, a także zwiększą międzynarodową konkurencyjność przemysłu europejskiego. Tematy obejmują m.in. nowe metody leczenia cukrzycy i chorób oczu oraz wprowadzenie na rynek kilkudziesięciu pojazdów drogowych napędzanych wodorem i uruchomienie stacji uzupełniania tego paliwa (zob. MEMO/14/468).

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Jedynie dzięki wspólnemu wysiłkowi wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłu, MŚP, instytutów badawczych i innych organizacji możemy sprostać ogromnym wyzwaniom, które przed nami stoją. To właśnie partnerstwa publiczno-prywatne służą połączeniu wysiłków, aby uczynić lepszym życie Europejczyków, stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć naszą konkurencyjność. Jesteśmy zdecydowani priorytetowo traktować wpływ unijnego budżetu na ożywienie gospodarcze, a takie zadanie spełniają właśnie partnerstwa, dzięki pierwszemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinsowanie przemysłu w wysokości 1,1 mld euro, w ramach pakietu reprezentującego łącznie 22 mld euro na rzecz rozwoju gospodarczego i nowych miejsc pracy w ciągu siedmiu lat. Będą one przynosić rezultaty, których nie mogłyby osiągnąć samodzielnie żadne przedsiębiorstwa, państwa, a nawet Unia Europejska”.

Ogłoszenie pierwszego zaproszenia następuje niemal dokładnie rok po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła pakiet dotyczący inwestycji w innowacje – szereg wniosków dotyczących ustanowienia siedmiu publiczno-prywatnych i czterech publiczno-publicznych partnerstw (zob. IP/13/668). Będą one działały w kilku kluczowych dziedzinach, takich jak medycyna, transport, elektronika i biogospodarka, i są warte ogółem ponad 22 mld euro. Wnioski zostały przyjęte przez Parlament Europejski (zob. STATEMENT/14/128) oraz Radę UE (STATEMENT/14/149).

W imieniu siedmiu partnerstw publiczno-prywatnych, ich dyrektorzy generalni, operacyjni i techniczni powiedzieli: „Dzięki wspólnym przedsięwzięciom przekonaliśmy się, że partnerstwa publiczno-prywatne to dobrze funkcjonujący model.
Znajdują się one wśród światowych liderów w wykorzystywaniu publicznych i prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Już osiągnęły wyniki, które pomagają poprawić jakość życia i przyczyniają się do konkurencyjności Europy. Jesteśmy dumni z bycia częścią tych nowych partnerstw w ramach programu „Horyzont 2020” i cieszymy się, że uruchomiono je zaledwie rok po złożeniu przez Komisję wniosków w tej sprawie. Nadszedł czas, aby zabrać się do pracy i osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i lepszej jakości życia.”

Na dzisiejszej imprezie inauguracyjnej w Brukseli partnerstwa prywatne reprezentowali: Roch Doliveux, dyrektor generalny UCB, Henri Winand, dyrektor generalny Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, prezes i dyrektor generalny Safran Group, Peder Holk Nielsen, dyrektor generalny Novozymes, Jean-Marc Chery, dyrektor operacyjny STMicroelectronics, Jochen Eickholt, dyrektor generalny Divison Rail Systems, Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector, oraz Massimo Garbini, dyrektor generalny ENAV.

Kontekst

Siedem partnerstw publiczno-prywatnych, które rozpoczną dziś swoją działalność, reprezentuje inwestycje w badania naukowe i innowacje w ciągu najbliższych siedmiu lat o łącznej wartości 19,5 mld euro, z czego wkład UE w wysokości 7,3 mld euro pozwoli uruchomić inwestycje na poziomie 12,2 mld EUR pochodzące z sektora prywatnego oraz od państw członkowskich. Wraz z czterema partnerstwami publiczno-publicznymi z państwami członkowskimi tworzą one pakiet dotyczący inwestycji w innowacje, reprezentujący inwestycje w przyszłość Europy o wartości ponad 22 mld euro.

Partnerstwa te działają w wielu kluczowych obszarach:

Leki innowacyjne 2 (IMI2): opracowywanie nowej generacji szczepionek, leków i terapii, takich jak nowe antybiotyki (website | factsheet);

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe (FCH2): przyspieszenie wprowadzenia na rynek czystych i wydajnych technologii w zakresie energii i transportu (website | factsheet);

Czyste niebo (CS2): konstrukcja czystszych, cichszych samolotów wytwarzających znacznie mniej CO2 (website | factsheet);

Przemysł surowców odnawialnych (BBI): wykorzystywanie odnawialnych zasobów naturalnych i innowacyjnych technologii do produkcji ekologicznych produktów codziennego użytku (website | factsheet);

Elementy i systemy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (ECSEL): pobudzanie europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie elektroniki (website | factsheet);

Shift2Rail: opracowanie lepszych pociągów i budowa lepszej infrastruktury kolejowej, co znacznie zmniejszy koszty, poprawi przepustowość, niezawodność i punktualność (website | factsheet);

SESAR 2020: opracowanie nowej generacji systemu European Air Traffic, który usprawni transport lotniczy (website | factsheet).

Konkurencyjne zaproszenia ogłaszane przez wspomniane partnerstwa są otwarte dla przedsiębiorstw, MŚP, uniwersytetów, organizacji badawczych i innych. Najlepsze projekty będą wybierane do finansowania w drodze wzajemnej oceny.

Dodatkowe informacje

MEMO/14/468

Horizon 2020 website

Participant portal

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar