Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 9 d.

ES ir pramonės partnerystės organizacijos skiria pirmąjį milijardą eurų inovacijas skatinantiems projektams

ES, privačiojo sektoriaus ir valstybių narių mokslinių tyrimų partnerystės organizacijos šiandien paskelbė pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas ir tapti partneriais pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kuriai iš viso numatyta 80 mlrd. EUR. Bendra viešojo finansavimo vertė yra 1,13 mlrd. EUR. Jį panašia suma papildys privatūs partneriai. Pirmame etape finansavimas bus skirtas projektams, kuriais gerinamas žmonių gyvenimas ir skatinamas tarptautinis Europos pramonės konkurencingumas. Tarp finansuojamų sričių – nauji diabeto ir akių ligų gydymo būdai, dešimčių vandeniliu varomų kelių transporto priemonių eksploatacijos pradžia ir jiems skirtų degalinių statyba (žr. MEMO/14/468).

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Tik subūrę draugėn šviesiausius universitetų, pramonės, MVĮ, mokslinių tyrimų institutų ir kitų organizacijų protus galėsime sėkmingai spręsti kilusius sunkius uždavinius. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė – tai pajėgos, telkiamos siekiant pagerinti europiečių gyvenimą, kurti darbo vietas ir didinti mūsų konkurencingumą. Esame pasiryžę ES lėšomis pirmiausia palaikyti ekonomikos atsigavimą ir darbo vietų kūrimą, o šia partneryste kaip tik to siekiama: paskelbėme kvietimus teikti pasiūlymus dėl 1,1 mlrd. EUR, kuriuos papildys atitinkamas pramonės įnašas. Iš viso per septynerius metus numatyta skirti 22 mlrd. EUR, kuriais bus palaikomas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Partnerystė duos rezultatų, kokių jokia šalis, bendrovė ar net Europos Sąjunga viena pati nepasiektų.“

Pirmieji kvietimai paskelbti praėjus beveik lygiai vieniems metams po to, kai Europos Komisija pateikė investicijų į inovacijas dokumentų rinkinio pasiūlymus dėl septynių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės organizacijų ir keturių viešojo sektoriaus subjektų partnerystės organizacijų (žr. IP/13/668). Jos veiks keliose itin svarbiose srityse, tokiose kaip vaistų, transporto, elektronikos ir bioekonomikos. Įgyvendinant partnerystę iš viso bus investuota daugiau nei 22 mlrd. EUR. Pasiūlymus priėmė Europos Parlamentas (žr. STATEMENT/14/128) ir ES Taryba (žr. STATEMENT/14/149).

Septynių partnerystės organizacijų vardu generaliniai direktoriai, vyriausieji vadovai ir vyriausieji technologai, atstovaujantys privatiesiems organizacijų partneriams, sakė: „Bendrosios įmonės parodė, kad viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės modelis yra sėkmingas. Jos laikomos vienomis geriausių priemonių pasaulyje, kuriomis skatinamos viešojo ir privačiojo sektorių investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Jos jau pasiekė rezultatų, kurie padeda gerinti gyvenimo kokybę ir didinti Europos konkurencingumą. Didžiuojamės, kad esame naujųjų programos „Horizontas 2020“ partnerystės organizacijų nariai, ir, džiaugiamės, kad jos pradėjo veikti, praėjus vos metams nuo tada, kai jas pasiūlė Komisija. Dabar atėjo metas imtis darbų, siekti dar daugiau rezultatų ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.“

Šiandien Briuselyje vykstančiame pradžios renginyje privatiesiems partneriams atstovavo UCB generalinis direktorius Rochas Doliveux, Intelligent Energy generalinis direktorius Henri Winandas, Safran Group prezidentas ir generalinis direktorius Jeanas-Paulis Hertemanas, Novozymes generalinis direktorius Pederis Holkas Nielsenas, STMicroelectronics vyriausiasis vadovas Jeanas-Marcas Chery, Siemens AG infrastruktūrų ir miestų sektoriaus geležinkelių padalinio generalinis direktorius Jochenas Eickholtas ir ENAV generalinis direktorius Massimo Garbini.

Pagrindiniai faktai

Šiandien pradėjusios veikti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės organizacijos užtikrins 19,5 mlrd. EUR investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas per ateinančius septynerius metus: ES skirsimi 7,3 mlrd. EUR pritrauks 12,2 mlrd. EUR vertės investicijų iš privačiojo sektoriaus ir valstybių narių. Kartu su keturiomis kitomis viešojo sektoriaus subjektų ir valstybių narių partnerystės organizacijomis jos įgyvendina investicijų į inovacijas dokumentų rinkinį, kuriame numatyta daugiau kaip 22 mlrd. EUR investicijų į Europos ateitį.

Šios partnerystės organizacijos vykdys veiklą keliose reikšmingose srityse:

Naujoviški vaistai 2 (IMI2). Iniciatyvos tikslas – naujos kartos skiepų, vaistų ir gydymo priemonių, pavyzdžiui, naujų antibiotikų, kūrimas (svetainė ir apžvalga);

Kuro elementai ir vandenilis 2 (FCH2): Iniciatyva siekiama, kad rinkai būtų sparčiau pateiktos ekologiškos ir našios transporto ir energetikos technologijos (svetainė ir apžvalga);

Švarus dangus 2. Iniciatyva siekiama, kad orlaiviai mažiau terštų aplinką, veiktų tyliau, išskirtų mažiau CO2 (svetainė ir apžvalga);

Biologinės pramonės sektoriai (BBI). Siekiama gaminti ekologiškesnius kasdien naudojamus produktus ir tam naudoti atsinaujinančiuosius gamtos išteklius ir inovacines technologijas (svetainė ir apžvalga);

Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (ECSEL). Siekiama padidinti Europos elektronikos sektoriaus gamybos pajėgumus (svetainė ir apžvalga);

Shift2Rail. Tikslas – tobulinti traukinius ir geležinkelio infrastruktūrą ir taip sumažinti sąnaudas ir padidinti pajėgumą, patikimumą ir punktualumą (svetainė ir apžvalga);

SESAR 2020. Siekiama sukurti naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemą, pagerinsiančią oro transporto veiklos rezultatus (svetainė ir apžvalga).

Pagal šių partnerystės organizacijų paskelbtus konkursinius kvietimus paraiškas gali teikti įmonės, MVĮ, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kt. Geriausi projektai bus atrinkti finansuoti tarpusavio vertinimo tvarka.

Daugiau informacijos

MEMO/14/468

Programos „Horizontas 2020“ interneto svetainė

Dalyvių portalas

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar