Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. heinäkuuta 2014

EU:n ja teollisuuden välisillä kumppanuuksilla vauhtia innovointiin: hankkeille ensimmäiset 1 miljardia euroa

EU:n, yksityisen sektorin ja jäsenvaltioiden välisissä tutkimuskumppanuuksissa julkaistiin tänään ensimmäiset ehdotuspyynnöt, joissa haetaan hankkeita ja kumppaneiden kiinnostuksenilmaisuja Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. EU panostaa 80 miljardia euroa tähän tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Ensimmäisellä rahoituskierroksella myönnetään yhteensä 1,13 miljardia euroa julkista rahoitusta hankkeille, joilla parannetaan ihmisten jokapäiväistä elämää ja edistetään Euroopan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Julkisen rahoituksen täydennykseksi tulee vastaava määrä yksityisiltä kumppaneilta. Hankkeiden aiheina ovat muun muassa diabeteksen ja silmäsairauksien uudet hoitotavat sekä kymmenien vetykäyttöisten ajoneuvojen ja tankkausasemien käyttöönotto (ks. MEMO/14/468).

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan ”edessämme oleviin mittaviin haasteisiin voidaan vastata vain korkeakoulujen, teollisuuden, pk-yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden parhaiden aivojen yhteistyöllä. Juuri tähän pyritään julkisyksityisillä kumppanuuksilla, joissa yhdistetään voimat eurooppalaisten jokapäiväisen elämän parantamiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja EU:n kilpailukyvyn kohentamiseksi. Olemme sitoutuneet suuntaamaan Euroopan tason rahoitusta siten, että sen vaikutus elpymiseen on mahdollisimman suuri. Nimenomaan tähän kumppanuuksilla pyritään. Ensimmäisiä ehdotuspyyntöjä varten on varattu 1,1 miljardia euroa, ja teollisuudelta odotetaan vastaavaa panostusta. Koko paketilla edistetään kasvua ja työllisyyttä 22 miljardin euron edestä seitsemän vuoden aikana. Kumppanuuksien avulla saadaan aikaan tuloksia, joita yksikään maa, yritys tai edes Euroopan unioni sinänsä ei saavuttaisi yksinään.”

Ensimmäiset ehdotuspyynnöt käynnistetään lähes tasan vuosi sen jälkeen, kun Euroopan komissio esitti innovaatioalan investointipaketin (Innovation Investment), joka sisälsi ehdotukset seitsemän julkisyksityisen kumppanuuden ja neljän julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden perustamisesta (ks. IP/13/668). Kumppanuudet toimivat keskeisillä aloilla, joihin kuuluvat lääketeollisuus, liikenne, elektroniikka ja biotalous, ja niiden arvo on yhteensä yli 22 miljardia euroa. Ehdotukset on hyväksytty Euroopan parlamentissa (ks. STATEMENT/14/128) ja Euroopan unionin neuvostossa (ks. STATEMENT/14/149).

Seitsemään kumppanuuteen osallistuvien yksityissektoria edustavien kumppaneiden toimitusjohtajat, hallintopääjohtajat ja teknologiajohtajat totesivat, että ”yhteisyritykset ovat osoittaneet julkisyksityisen kumppanuuden olevan menestyvä toimintamalli. Ne ovat jo saavuttaneet tuloksia, joiden avulla voidaan parantaa elämänlaatua ja edistää Euroopan kilpailukykyä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana näissä uusissa kumppanuuksissa Horisontti 2020 -ohjelmassa, ja tyytyväisiä niiden käynnistämiseen vain vuosi sen jälkeen, kun komissio ehdotti niitä. Nyt on aika tarttua toimeen ja tuottaa entistä enemmän tuloksia, joilla edistetään kasvua, työllisyyttä ja parempaa elämänlaatua.”

Yksityisiä kumppaneita edustivat tänään Brysselissä pidetyssä avaustilaisuudessa Roch Doliveux (UCB, toimitusjohtaja), Henri Winand, (Intelligent Energy, toimitusjohtaja), Jean-Paul Herteman, (Safran Group, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja), Peder Holk Nielsen (Novozymes, toimitusjohtaja), Jean-Marc Chery (STMicroelectronics, hallintopääjohtaja), Jochen Eickholt (Divison Rail Systems, Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector, toimitusjohtaja) ja Massimo Garbini (ENAV, toimitusjohtaja).

Tausta

Tänään käynnistetyissä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa tehdään kaikkiaan 19,5 miljardin euron investoinnit tutkimukseen ja innovointiin seitsemän seuraavan vuoden aikana. EU:n osuus on 7,3 miljardia euroa, millä saadaan liikkeelle 12,2 miljardia euroa yksityiseltä sektorilta ja jäsenvaltioista. Yhdessä neljän muun jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan, julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden kanssa ne muodostavat innovaatioalan investointipaketin, jossa on kyse yli 22 miljardin euron investoinnista Euroopan tulevaisuuteen.

Kumppanuudet toimivat seuraavilla keskeisillä aloilla:

  • Innovatiiviset lääkkeet 2 (IMI2) seuraavan sukupolven rokotteiden, lääkkeiden ja hoitojen, muun muassa uusien antibioottien, kehittämiseksi (website | factsheet);

  • Polttokenno- ja vetyteknologia 2 (FCH2) energia-alan ja liikenteen puhtaiden ja tehokkaiden teknologioiden markkinoilletulon nopeuttamiseksi (website | factsheet);

  • Clean Sky 2 (CS2) puhtaampien, hiljaisempien ja paljon vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ilma-alusten kehittämiseksi (website | factsheet);

  • Biopohjaiset teollisuudenalat (BBI) uusiutuvien luonnonvarojen ja innovatiivisten teknologioiden käyttämiseksi ympäristöystävällisempien jokapäiväisten tuotteiden valmistamiseen (website | factsheet);

  • Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) Euroopan elektroniikkateollisuuden tuotantovalmiuksien parantamiseksi (website | factsheet);

  • Shift2Rail: parempien junien ja rautatieinfrastruktuurin kehittämiseksi, jotta voidaan vähentää jyrkästi kustannuksia ja parantaa kapasiteettia, luotettavuutta ja täsmällisyyttä (website | factsheet);

  • SESAR 2020 uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehittämiseksi, jotta voidaan parantaa ilmaliikenteen suorituskykyä (website | factsheet).

Kumppanuuksien käynnistämiin kilpailupohjaisiin ehdotuspyyntöihin voivat osallistua yritykset (myös pk-yritykset), korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot. Parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi vertaisarvioinnin perusteella.

Lisätietoja

MEMO/14/468

Horisontti 2020 -verkkosivut:

Osallistujaportaali

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings ((+32-2) 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo ((+32-2) 295 56 04)


Side Bar