Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2014

Sysselsättningsinitiativet för ungdomar: kommissionen och EU-länderna avsätter 6 miljarder euro till jobb och utbildning för unga

Experter från EU-kommissionen och EU-länderna träffas i Bryssel den 11 juli för att diskutera planeringen och genomförandet av sysselsättningsinitiativet för ungdomar vid ett seminarium som anordnas av EU-kommissionen. Vid seminariet ska man planera åtgärderna i initiativet så att alla stödberättigade länder kan få sina anslag så snart som möjligt.

– Många länder driver aktivt åtgärder för att föreverkliga ungdomsgarantin, med stöd av de 6 miljarder euro som finns att tillgå från sysselsättningsinitiativet för ungdomar och från Europeiska socialfonden, som anslår över 10 miljarder euro varje år. De här pengarna har stor betydelse eftersom de direkt bidrar till att ge ungdomar jobb, lärlingsplatser, praktik eller utbildning. Seminariet ska hjälpa EU-länderna att påskynda de åtgärder till stöd för ungdomar som finansieras genom initiativet och utnyttja pengarna på bästa sätt, säger sysselsättningskommissionär László Andor.

Pengar från sysselsättningsinitiativet för ungdomar, som planeras i samverkan med Europeiska socialfonden 2014–2020, ska användas för åtgärder som direkt inriktas på ungdomar under 25 (eller under 29, om EU-landet väljer det), främst ungdomar som för närvarande varken arbetar eller studerar i regioner där ungdomsarbetslösheten 2012 överskred 25 %. I EU är 20 länder berättigade till det här stödet, eftersom de har regioner med så hög ungdomsarbetslöshet. Genom att direkt finansiera jobb, lärlingsplatser, praktik och fortbildning stöder sysselsättningsinitiativet för ungdomar de nationella ungdomsgarantierna.

Man kan få stöd för åtgärder från och med den 1 september 2013: stödet är alltså retroaktivt. De nationella myndigheterna ska lämna in operativa program med åtgärder som ska få stöd från initiativet för godkännande av kommissionen på villkoren i förordningar som antas av Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Hittills har Frankrikes operativa program godkänts av kommissionen (IP/14/622) medan Italiens operativa program håller på att slutförhandlas med kommissionen. Andra länder, däribland Sverige, Bulgarien, Kroatien, Irland och Polen, håller också på att genomföra projekt som ska få stöd från sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

Bakgrund

EU-kommissionens förslag till ungdomsgaranti lades fram i december 2012 (se IP/12/1311 och MEMO/12/938), antogs av EU:s ministerråd den 22 april 2013 (se MEMO/13/152) och fick stöd av Europeiska rådet vid mötet i juni 2013. Tanken med ungdomsgarantin är mycket enkel: inga ungdomar ska behöva gå arbetslösa eller sysslolösa i mer än fyra månader. Ungdomsgarantin ska göra det möjligt för alla ungdomar under 25 att få ett erbjudande om ett bra jobb, en lärlingsplats, en praktikplats eller fortbildning inom fyra månader efter att de gått ut skolan eller blivit arbetslösa. Det här är en strukturreform och en investering i humankapitalet.

Alla 28 EU-länder har lämnat in planer för hur ungdomsgarantin ska genomföras i praktiken, och håller nu på att bygga upp sina system för ungdomsgarantin (mer information här).

Europeiska socialfonden betalar ut över 10 miljarder euro om året under perioden 2014–2020, och är den viktigaste källan till EU-finansiering av ungdomsgarantin.

För att komplettera EU-medlen till de regioner som är hårdast drabbade av ungdomsarbetslöshet och låg sysselsättning har rådet och Europaparlamentet enats om att inrätta en särskild fond, sysselsättningsinitiativet för ungdomar, i länder med regioner där ungdomsarbetslösheten överskrider 25 %. Initiativets budget omfattar 3 miljarder euro från en särskild ny post för ungdomssysselsättning i EU-budgeten (med tonvikt på 2014–2015) och matchas av minst 3 miljarder euro från EU-ländernas tilldelning från Europeiska socialfonden.

Sysselsättningsinitiativet för ungdomar får användas för stöd till enskilda, särskilt ungdomar som varken studerar eller arbetar, men inte för strukturreformer (som får stöd från Europeiska socialfonden). Initiativet kan användas för att stödja verksamhet som instegsjobb, lärlingsplatser, praktikplatser, egenföretagande för ungdomar, yrkesutbildning av hög kvalitet, andra chans-program för dem som hoppat av skolan i förtid samt riktade löne- och rekryteringssubventioner.

Land

Regioner som kan få extra medel från initiativet

Särskilda anslag från initiativet (miljoner euro)*

Österrike

Nej

-

Belgien

Ja

39,64

Bulgarien

Ja

51,56

Kroatien

Ja

61,82

Cypern

Ja

10,81

Tjeckien

Ja

12,71

Danmark

Nej

-

Estland

Nej

-

Finland

Nej

-

Frankrike

Ja

289,76

Tyskland

Nej

-

Grekland

Ja

160,24

Ungern

Ja

46,49

Irland

Ja

63,66

Italien

Ja

530,18

Lettland

Ja

27,1

Litauen

Ja

29,69

Luxemburg

Nej

-

Malta

Nej

-

Polen

Ja

235,83

Portugal

Ja

150,2

Rumänien

Ja

99,02

Slovakien

Ja

67,43

Slovenien

Ja

8,61

Spanien

Ja

881,44

Sverige

Ja

41,26

Nederländerna

Nej

-

Storbritannien

Ja

192,54

*Landet ska matcha dessa belopp med minst lika stora belopp ur sin tilldelning från Europeiska socialfonden.

Mer information

MEMO/14/466

Sysselsättning för unga

Ungdomsgarantin

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar