Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2014

Pobuda za zaposlovanje mladih: pospešitev črpanja 6 milijard evrov vrednega sklada

Strokovnjaki Evropske komisije in držav članic se bodo sestali na posebnem seminarju, ki ga pripravlja Evropska komisija 11. julija v Bruslju v zvezi s praktičnim uresničevanjem pobude za zaposlovanje mladih. Namen seminarja je pospešiti vsebinsko načrtovanje ukrepov, ki jih bo financirala pobuda za zaposlovanje mladih, in tako omogočiti vsem upravičenim državam članicam, da začnejo kar najhitreje črpati finančna sredstva.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je pojasnil: „Številne države članice že izvajajo ukrepe za praktično uporabo jamstva za mlade, ki ga bo podprla še pobuda za zaposlovanje mladih s 6 milijardami evrov, to je poleg Evropskega socialnega sklada, ki razpolaga z več kot 10 milijardami evrov letno. Finančna sredstva pobude za zaposlovanje mladih so ključnega pomena, saj so neposredno namenjena prvi zaposlitvi, pripravništvu, vajeništvu ali tečaju usposabljanja mladih. Seminar bo državam EU pomagal pospešiti načrtovanje podpornih ukrepov za mlade, ki jih financira pobuda za zaposlovanje mladih, in ta denar kar najbolje porabiti.“

Finančna sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–2020 in bodo podprla ukrepe za mlade, ki še niso stari 25 let (ali 29 let, če tako odloči država članica) in niso vključeni ne v delovno razmerje ne v šolanje ne v usposabljanje, in sicer v regijah, kjer je stopnja brezposelnosti mladih leta 2012 presegala 25 %. Do sredstev pobude je upravičenih 20 držav članic s takšnimi regijami. S tem ko pobuda za zaposlovanje mladih financira neposredno zaposlitev, vajeništvo, pripravništvo in nadaljnje izobraževanje, neposredno dopolnjuje izvajanje ukrepov jamstva za mlade.

Proračunski izdatki so bili načrtovani s 1. septembrom 2013, finančna sredstva se torej lahko črpajo za nazaj. Nacionalni organi morajo Evropski komisiji v odobritev poslati operativne programe z ukrepi, ki bodo deležni sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih, in sicer v skladu z uredbami, ki sta jih sprejela Svet ministrov EU in Evropski parlament. Evropska komisija je že potrdila francoski operativni program za pobudo za zaposlovanje mladih IP/14/622, razprave o italijanskem osnutku operativnega programa se prav tako bližajo koncu. Tudi druge države, med njimi Bolgarija, Hrvaška, Irska, Poljska in Švedska, imajo pripravljene projekte, ki jih bo financirala pobuda za zaposlovanje mladih.

Osnovne informacije

Evropska komisija je jamstvo za mlade predlagala decembra 2012 (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938), Svet ministrov EU ga je uradno sprejel 22. aprila 2013 (glej MEMO/13/152), Evropski svet ga je potrdil junija 2013. Razlogi za jamstvo za mlade so zelo preprosti: preprečiti je treba, da bi mladi ostali brez zaposlitve ali neaktivni več kot 4 mesece. Jamstvo za mlade naj bi omogočilo, da bi vsi mlajši od 25 let bili deležni dobre zaposlitve, pripravništva, vajeništva ali nadaljnjega šolanja v štirih mesecih po nastanku brezposelnosti ali koncu šolanja. Gre za strukturno reformo, ki vlaga v človeški kapital.

Izvedbene načrte za jamstvo za mlade je predložilo vseh 28 držav članic, zdaj se začenja izvajanje ukrepov jamstva za mlade (več tukaj).

Najpomembnejši finančni vir jamstva za mlade je Evropski socialni sklad, ki mu bo v času 2014–2020 vsako leto namenil več kot 10 milijard evrov.

Svet ministrov EU in Evropski parlament sta se dogovorila za še dodatni finančni instrument za pomoč državam članicam z regijami, kjer brezposelnost mladih presega 25 %, to je za posebno pobudo za zaposlovanje mladih. Pobudi za mlade je namenjenih 3 milijarde evrov iz posebne nove proračunske vrstice EU za zaposlovanje mladih (težišče financiranja je na začetnem obdobju 2014–2015), ki jih bo dopolnilo najmanj 3 milijarde evrov dodeljenih sredstev državam članicam iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna sredstva pobude za zaposlovanje mladih so namenjena podpori posameznikom, predvsem mladim zunaj delovnega razmerja, šolanja in usposabljanja, in ne strukturnim reformam (te finančno podpira Evropski socialni sklad). Sredstva pobude za zaposlovanje mladih se lahko uporabijo za ukrepe, ki omogočajo pridobitev prve zaposlitve, pripravništva ali vajeništva, za zagonska podjetja mladih podjetnikov, za kakovostno poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževalne programe za mlade z nedokončanim šolanjem ter za ciljno usmerjene subvencije za plače in zaposlovanje.

Država članica

Regije, ki so upravičene do sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih

Posebna sredstva pobude za zaposlovanje mladih (v milijon evrih)*

Avstrija

Ne

-

Belgija

Da

39,64

Bolgarija

Da

51,56

Hrvaška

Da

61,82

Ciper

Da

10,81

Češka

Da

12,71

Danska

Ne

-

Estonija

Ne

-

Finska

Ne

-

Francija

Da

289,76

Nemčija

Ne

-

Grčija

Da

160,24

Madžarska

Da

46,49

Irska

Da

63,66

Italija

Da

530,18

Latvija

Da

27,1

Litva

Da

29,69

Luksemburg

Ne

-

Malta

Ne

-

Poljska

Da

235,83

Portugalska

Da

150,2

Romunija

Da

99,02

Slovaška

Da

67,43

Slovenija

Da

8,61

Španija

Da

881,44

Švedska

Da

41,26

Nizozemska

Ne

-

Združeno kraljestvo

Da

192,54

*Države članice morajo te zneske dopolniti z vsaj enakimi zneski iz odobrenih sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več informacij

MEMO/14/466

Zaposlovanje mladih

Jamstvo za mlade

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar