Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 8. jūlijā

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva: Komisija un dalībvalstis tiekas, lai paātrinātu īpašā 6 miljardu eiro fonda īstenošanu

Eiropas Komisijas un dalībvalstu eksperti tiekas Komisijas organizētā īpašā seminārā Briselē 11. jūlijā, lai paātrinātu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas plānošanas pasākumus un tās praktisko īstenošanu. Semināra mērķis ir sadarboties Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansēto pasākumu plānošanā, lai visas tiesīgās dalībvalstis var sākt saņemt līdzekļus, cik drīz vien iespējams.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors teica: “Daudzas dalībvalstis aktīvi īsteno pasākumus, lai garantija jauniešiem patiešām tiktu realizēta, izmantojot 6 miljardus eiro atbalstu no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda, un to kopējā vērtība ik gadu pārsniedz 10 miljardus eiro. JNI finansējumam ir būtiska nozīme, jo tas sniedz tiešu atbalstu jauniešiem, nodrošinot pirmo darba pieredzi, mācekļa prakses, stažēšanos vai mācību kursus. Semināra mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm paātrināt jauniešu atbalstam paredzēto un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansēto pasākumu plānošanu un izmantot šos līdzekļus pēc iespējas sekmīgāk.”.

Līdzekļus no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un no Eiropas Sociāla fonda 2014. – 2020. gadā ir paredzēts izmantot darbībām, kas paredzētas jauniešiem, kuri ir jaunāki par 25 gadiem (vai, ja dalībvalstis tā nolemj, līdz 29 gadiem), un galvenokārt tiem, kuri patlaban nav nodarbināti, neizglītojas vai nav iesaistīti apmācībā (tā sauktie NEET), reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 2012. gadā pārsniedza 25 %. 20 dalībvalstis ir tiesīgas saņemt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējumu, jo tajās ir šādi reģioni. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva finansē tiešu darbavietu izveidi, mācekļa prakses, stažēšanās vai tālākizglītības iespējas, tādējādi tieši atbalstot valsts garantijas jauniešiem shēmu īstenošanu.

Izdevumi ir atbilstīgi no 2013. gada 1. septembra, un tas nozīmē, ka finansējumu var piešķirt ar atpakaļejošu datumu. Valsts iestādēm ir jāiesniedz darbības programmas, kurās ir izklāstīti pasākumi, kuriem paredzēts izmantot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējumu, lai saņemtu Komisijas apstiprinājumu saskaņā ar noteikumiem, ko pieņēmusi ES Ministru Padome un Eiropas Parlaments. Šobrīd Komisija ir apstiprinājusi Francijas JNI darbības programmu (IP/14/622), un sarunas ar Komisiju par Itālijas JNI darbības programmas projektu tuvojas noslēgumam. Arī citās dalībvalstīs, tostarp Bulgārijā, Horvātijā, Īrijā, Polijā un Zviedrijā pašlaik īsteno projektus, ko finansēs no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas.

Pamatinformācija

Komisijas priekšlikums par garantiju jauniešiem tika iesniegts 2012. gada decembrī (skatīt IP/12/1311 un MEMO/12/938), kas tika oficiāli pieņemts ES Ministru padomē 2013. gada 22. aprīlī (skatīt MEMO/13/152) un ko Eiropadome apstiprināja 2013. gada jūnijā. Shēmas "Garantija jauniešiem" loģika ir ļoti vienkārša: nodrošināt, lai neviens jaunietis ilgāk kā četrus mēnešus nepaliktu bez darba vai bezdarbībā. Garantija jauniešiem paredz, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņem labas kvalitātes darba piedāvājumu, mācekļa praksi, stažēšanos vai tālākizglītību četru mēnešu laikā pēc tam, kad jaunietis ir kļuvis par bezdarbnieku vai arī ir ieguvis izglītību. Šādas strukturālas reformas ir ieguldījums cilvēkkapitālā.

Visas 28 dalībvalstis ir iesniegušas Garantijas jauniešiem īstenošanas plānus un veic pirmos pasākumus, lai izveidotu Garantijas jauniešiem shēmas (sīkāka informācija šeit).

Eiropas Sociālais fonds ik gadu laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam nodrošina vairāk nekā EUR 10 miljardus un ir lielākais ES finansējuma avots Garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai.

Lai papildinātu pieejamo ES finansiālo atbalstu reģioniem, kurus visvairāk skar jauniešu bezdarbs un bezdarbība, Padome un Eiropas Parlaments vienojās izveidot tam paredzētu finanšu instrumentu – Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI), kas paredzēta tām dalībvalstīm, kuru reģionos jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %. JNI finansējums ir EUR 3 miljardi no īpašas jaunas ES budžeta pozīcijas, kas paredzēta jauniešu nodarbinātībai (ātrākai izmantošanai 2014.-2015. gadā), ko papildina ar vismaz EUR 3 miljardiem no Eiropas Sociālā fonda piešķīrumiem dalībvalstīm.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu var izmantot, lai sniegtu atbalstu atsevišķām personām, jo īpaši NEET, nevis lai īstenotu strukturālas reformas (šādas reformas atbalsta ESF). JNI var izmantot, lai atbalstītu tādas darbības kā pirmā darba pieredze, mācekļa prakse un stažēšanās, uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, kvalitatīva profesionālā izglītība un apmācība, otrās iespējas programmas jauniešiem, kas priekšlaicīgi pametuši skolu, un mērķtiecīgas darba samaksas un darbā pieņemšanas subsīdijas.

Dalībvalsts

Reģioni, kuriem ir tiesības saņemt finansējumu no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas

Īpašais piešķīrums no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (EUR miljoni)*

Austrija

-

Beļģija

39,64

Bulgārija

51,56

Horvātija

61,82

Kipra

10,81

Čehija

12,71

Dānija

-

Igaunija

-

Somija

-

Francija

289,76

Vācija

-

Grieķija

160,24

Ungārija

46,49

Īrija

63,66

Itālija

530,18

Latvija

27,1

Lietuva

29,69

Luksemburga

-

Malta

-

Polija

235,83

Portugāle

150,2

Rumānija

99,02

Slovākija

67,43

Slovēnija

8,61

Spānija

881,44

Zviedrija

41,26

Nīderlande

-

Apvienotā Karaliste

192,54

*Dalībvalstīm šīs summas vismaz tādā pašā apmērā jāpapildina ar līdzekļiem no saviem Eiropas Sociālā fonda piešķīrumiem.

Papildu informācija

MEMO/14/466

Jauniešu nodarbinātība

Garantija jauniešiem

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet komisāram Andoram tviterī

Pierakstieties saņemt e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību.

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar