Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. srpnja 2014.

Inicijativa za zapošljavanje mladih – Komisija i države članice sastaju se kako bi ubrzali provedbu fonda u vrijednosti od 6 milijardi EUR

Stručnjaci Europske komisije i država članica sastaju se 11. srpnja u Bruxellesu u okviru posebnog seminara koji organizira Komisija kako bi ubrzali programiranje i praktičnu provedbu Inicijative za zapošljavanje mladih. Cilj je seminara zajednički rad na programiranju mjera koje se financiraju iz Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) kako bi sve države članice koje ispunjuju uvjete što prije mogle početi dobivati financijska sredstva.

Povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor izjavio je: „Mnoge države članice aktivno provode mjere za ostvarenje Jamstva za mlade s pomoću 6 milijardi EUR koje su na raspolaganju u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda, kojem je na raspolaganju više od 10 milijardi EUR godišnje. Financijska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih imaju ključnu ulogu jer se njima pruža izravna podrška mladim ljudima omogućavanjem prvog radnog iskustva, pripravničkog staža, naukovanja ili tečajeva osposobljavanja. Cilj je ovog seminara pomoći državama članicama da ubrzaju programiranje mjera za potporu mladima koje se financiraju iz Inicijative za zapošljavanje mladih i da taj novac iskoriste na najbolji mogući način.”

Financijska sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, koja se programiraju zajedno s Europskim socijalnim fondom (ESF) za razdoblje 2014. – 2020., namijenjena su za djelovanja usmjerena na mlade ljude do 25 godina starosti (ili, ako država članica tako odluči, do 29 godina), prvenstveno one koji trenutačno nisu zaposleni, ne obrazuju se ili se daljnje ne osposobljavaju (tzv. NEET), u regijama u kojima je nezaposlenost mladih u 2012. iznosila preko 25 %. Uvjete za financiranje iz YEI-ja ispunjuje 20 država članica s obzirom na to da imaju takve regije. Zahvaljujući financiranju izravnog otvaranja radnih mjesta, naukovanja, pripravničkog staža ili daljnjeg obrazovanja, Inicijativom za zapošljavanje mladih izravno se podupire provedba nacionalnih programa Jamstva za mlade.

Prihvatljivi su rashodi od 1. rujna 2013., što znači da je moguće retroaktivno financiranje od tog datuma. Nacionalna tijela moraju svoje operativne programe u kojima su utvrđene mjera za uporabu financijskih sredstava YEI-ja podnijeti na odobrenje Komisiji pod uvjetima propisanima u uredbama koje su donijeli Vijeće ministara EU-a i Europski parlament. Dosad je Komisija potvrdila francuski operativni program namijenjen YEI-ju (IP/14/622), dok se talijanski nacrt tog programa nalazi u završnoj fazi pregovora s Komisijom. Druge države članice, uključujući Hrvatsku te Bugarsku, Irsku, Poljsku i Švedsku, isto su tako u postupku provedbe projekata koji će se financirati iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Pozadina

Komisijin prijedlog Jamstva za mlade predstavljen je u prosincu 2012. (vidi IP/12/1311 i OBAVIJEST/12/938), Vijeće ministara EU-a službeno ga je donijelo 22. travnja 2013. (vidi OBAVIJEST/13/152), a Europsko Vijeće podržalo ga je u lipnju te godine. Logika Jamstva za mlade vrlo je jednostavna – osigurati da nijedna mlada osoba ne bude nezaposlena ili neaktivna dulje od četiri mjeseca. Na temelju Jamstva za mlade svi mladi ljudi do 25 godina starosti trebali bi dobiti kvalitetnu ponudu zaposlenja, pripravničkog staža, naukovanja ili daljnjeg obrazovanja u roku od četiri mjeseca od trenutka kada postanu nezaposleni ili napuste školovanje. Takva strukturna reforma znači ulaganje u ljudski kapital.

Svih 28 država članica dostavilo je svoje planove za provedbu Jamstva za mlade te počinju s uspostavom povezanih programa (pojedinosti o tome dostupne su ovdje).

Europski socijalni fond, iz kojeg će se u razdoblju 2014. – 2020. svake godine osigurati više od 10 milijardi EUR, najvažniji je izvor financiranja EU-a za provedbu tog jamstva.

Kako bi se nadopunila raspoloživa financijska potpora EU-a u regijama gdje su nezaposlenost i neaktivnost mladih najizraženije, Vijeće i Europski parlament dogovorili su stvaranje posebnog financijskog instrumenta – Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) – za države članice s regijama u kojima je nezaposlenost mladih veća od 25 %. Ta inicijativa financira se iz posebne nove proračunske linije EU-a namijenjene za nezaposlenost mladih u iznosu od 3 milijarde EUR (pojačano financiranje u razdoblju 2014. – 2015.) i sredstava dodijeljenih državama članicama iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od najmanje 3 milijarde EUR.

Inicijativa za zapošljavanje mladih na raspolaganju je za potporu pojedincima, posebno onima koji trenutačno nisu zaposleni, ne obrazuju se ili se daljnje ne osposobljavaju, za razliku od strukturnih reformi, čija se provedba financira iz ESF-a. YEI se može upotrijebiti za potporu aktivnostima koje uključuju prvo radno iskustvo, osiguranje pripravničkog staža i naukovanja, potporu za novoosnovana poduzeća mladih poduzetnika, kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, programe kojima se osobama koje su rano napustile školovanje pruža druga prilika te ciljane subvencije za plaće i zapošljavanje.

Država članica

Regije prihvatljive za financiranje u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih

Posebna dodijeljena sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih

Austrija

Ne

-

Belgija

Da

39,64

Bugarska

Da

51,56

Hrvatska

Da

61,82

Cipar

Da

10,81

Češka Republika

Da

12,71

Danska

Ne

-

Estonija

Ne

-

Finska

Ne

-

Francuska

Da

289,76

Njemačka

Ne

-

Grčka

Da

160,24

Mađarska

Da

46,49

Irska

Da

63,66

Italija

Da

530,18

Latvija

Da

27,1

Litva

Da

29,69

Luksemburg

Ne

-

Malta

Ne

-

Poljska

Da

235,83

Portugal

Da

150,2

Rumunjska

Da

99,02

Slovačka

Da

67,43

Slovenija

Da

8,61

Španjolska

Da

881,44

Švedska

Da

41,26

Nizozemska

Ne

-

UK

Da

192,54

Države članice moraju osigurati najmanje jednaki iznos iz sredstava koja su im dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda.

Dodatne informacije

OBAVIJEST/14/466

Zaposlenost mladih

Jamstvo za mlade

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite Lászla Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar