Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. heinäkuuta 2014

Nuorisotyöllisyysaloite: Komissio ja jäsenvaltiot tapaavat vauhdittaakseen nuorten työllisyyteen kohdennetun 6 miljardin euron rahaston hyödyntämistä

Euroopan komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijat kokoontuvat 11. heinäkuuta komission järjestämään erityisseminaariin Brysseliin vauhdittaakseen nuorisotyöllisyysaloitteen suunnittelua ja käytännön toteutusta. Seminaarin tavoitteena on suunnitella yhdessä nuorisotyöllisyysaloitteesta rahoitettavia toimenpiteitä niin, että tukikelpoisille jäsenvaltioille voidaan ryhtyä maksamaan varoja mahdollisimman pian.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaavan komissaarin László Andorin mukaan monissa jäsenvaltioissa ollaan aktiivisesti panemassa täytäntöön toimenpiteitä, joilla nuorisotakuu toteutuu konkreettisesti. Tätä tuetaan nuorisotyöllisyysaloitteesta myönnettävällä 6 miljardilla eurolla ja Euroopan sosiaalirahastosta vuosittain myönnettävällä yli 10 miljardilla eurolla. ”Nuorisotyöllisyysaloite on ratkaisevassa asemassa, koska siitä tuetaan suoraan nuorten ensimmäisen työpaikan tai harjoittelu- tai oppisopimuspaikan hankintaa taikka koulutusta. Nyt järjestettävällä seminaarilla on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan nopeammin nuorten tueksi suunniteltuja toimenpiteitä, joita rahoitetaan nuorisotyöllisyysaloitteesta, ja hyödyntämään nämä varat mahdollisimman hyvin”, hän jatkoi.

Nuorisotyöllisyysaloitteesta ja Euroopan sosiaalirahastosta (2014–2020) saatavia varoja on tarkoitus käyttää toimiin, jotka on kohdennettu alle 25-vuotiaisiin (tai alle 29-vuotiaisiin, jos jäsenvaltiot niin päättävät), ensisijaisesti niihin, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa alueilla, joilla nuorisotyöttömyys oli yli 25 prosenttia vuonna 2012. Nuorisotyöllisyysaloitteesta voi saada rahoitusta 20 jäsenvaltiota, joilla on tällaisia alueita. Aloitteesta rahoitetaan työ-, oppisopimus-, harjoittelu- ja jatkokoulutuspaikkojen hankkimista ja tuetaan näin suoraan kansallisten nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanoa.

Kustannukset ovat tukikelpoisia 1. syyskuuta 2013 lähtien, mikä tarkoittaa sitä, että rahoitusta voidaan myöntää taannehtivasti siitä lähtien. Kansallisten viranomaisten on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi toimintaohjelmat, joissa esitetään toimenpiteet, joihin nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitusta käytetään, neuvoston ja parlamentin antamissa asetuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Tähän mennessä komissio on hyväksynyt Ranskan nuorisotyöllisyysaloitteen mukaisen toimintaohjelman (IP/14/622), ja Italian vastaavasta ohjelmasta ollaan käymässä lopullisia keskusteluja komissiossa. Myös muut jäsenvaltiot, esimerkiksi Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Puola ja Ruotsi, ovat panemassa täytäntöön nuorisotyöllisyysaloitteesta rahoitettavia hankkeita.

Tausta

Nuorisotakuuta koskeva komission ehdotus esitettiin joulukuussa 2012 (ks. IP/12/1311 ja MEMO/12/938), ja EU:n ministerineuvosto hyväksyi sen virallisesti 22. huhtikuuta 2013 (ks. MEMO/13/152) ja Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 2013. Nuorisotakuun ajatus on erittäin yksinkertainen: varmistetaan, ettei yksikään nuori jää työttömäksi tai toimettomaksi yli neljän kuukauden ajaksi. Nuorisotakuun mukaan kaikkien alle 25-vuotiaiden olisi saatava hyvälaatuinen työpaikkatarjous taikka harjoittelu-, oppisopimus- tai jatkokoulutuspaikka neljän kuukauden kuluessa siitä, kun he joutuvat työttömiksi tai lopettavat koulun. Tällainen rakenteellinen uudistus on investointi inhimilliseen pääomaan.

Kaikki 28 jäsenvaltiota ovat toimittaneet nuorisotakuuta koskevan täytäntöönpanosuunnitelmansa ja ovat ottamassa ensimmäisiä askeleita nuorisotakuujärjestelmien perustamisessa (tarkempia tietoja täältä).

Euroopan sosiaalirahaston tarjoama rahoitus on yli 10 miljardia euroa vuosittain (vuosina 2014–2020), ja se on merkittävin EU-rahoituksen lähde nuorisotakuun täytäntöönpanossa.

Täydentääkseen käytettävissä olevaa EU:n taloudellista tukea alueilla, joilla on eniten nuorisotyöttömyyttä, neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat perustavansa asiaan kohdennetun rahoitusvälineen – nuorisotyöllisyysaloitteen – niitä jäsenvaltioita varten, joiden alueilla nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia. Nuorisotyöllisyysaloite saa rahoitusta 3 miljardia euroa nuorisotyöllisyyteen kohdennetusta EU:n budjettikohdasta (etupainotteisesti vuosina 2014–2015), ja tämän lisäksi Euroopan sosiaalirahastosta myönnetään vähintään 3 miljardia euroa jäsenvaltioille määrärahoina.

Nuorisotyöllisyysaloitteesta voidaan tukea yksittäisiä henkilöitä, etenkin niitä, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa, eikä niinkään panna täytäntöön rakenteellisia uudistuksia (näitä tuetaan Euroopan sosiaalirahastosta). Nuorisotyöllisyysaloitetta voidaan hyödyntää tukemaan erilaisia toimia, jollaisia ovat esimerkiksi ensimmäisen työpaikan hankinta, harjoittelu- ja oppisopimuspaikan hankinta, yrityksen käynnistämistuki nuorille yrittäjille, laadukas ammatillinen koulutus, uuden mahdollisuuden tarjoavat ohjelmat koulunkäynnin keskeyttäneille sekä kohdennetut palkka- ja rekrytointituet.

Jäsenvaltio

Alueita, jotka voivat saada rahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteesta

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat (miljoonaa euroa)*

Itävalta

Ei

-

Belgia

Kyllä

39,64

Bulgaria

Kyllä

51,56

Kroatia

Kyllä

61,82

Kypros

Kyllä

10,81

Tšekki

Kyllä

12,71

Tanska

Ei

-

Viro

Ei

-

Suomi

Ei

-

Ranska

Kyllä

289,76

Saksa

Ei

-

Kreikka

Kyllä

160,24

Unkari

Kyllä

46,49

Irlanti

Kyllä

63,66

Italia

Kyllä

530,18

Liettua

Kyllä

27,1

Liettua

Kyllä

29,69

Luxemburg

Ei

-

Malta

Ei

-

Puola

Kyllä

235,83

Portugali

Kyllä

150,2

Romania

Kyllä

99,02

Slovakia

Kyllä

67,43

Slovenia

Kyllä

8,61

Espanja

Kyllä

881,44

Ruotsi

Kyllä

41,26

Alankomaat

Ei

-

Yhdistynyt kuningaskunta

Kyllä

192,54

*Jäsenvaltioiden on maksettava vähintään sama määrä Euroopan sosiaalirahaston niille myöntämistä määrärahoista.

Lisätietoja

MEMO/14/466

Nuorten työllisyys

Nuorisotakuu

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar