Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2014.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: Kommissionen og medlemsstaterne mødes for at fremskynde gennemførelsen af en særlig fond på 6 mia. EUR

Eksperter fra Europa-Kommissionen og medlemsstaterne mødes i Bruxelles den 11. juli for at fremskynde programmeringen og den praktiske gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på et særligt seminar, som Kommissionen arrangerer. Formålet med seminaret er at samarbejde om programmeringen af foranstaltninger, der finansieres af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, så alle støtteberettigede medlemsstater kan begynde at modtage midler, så hurtigt som muligt.

Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Mange medlemsstater gennemfører aktivt foranstaltninger for at gøre ungdomsgarantien til virkelighed med støtte fra de 6 mia. EUR, der er til rådighed fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og de over 10 mia. EUR, som hvert år er til rådighed fra Den Europæiske Socialfond. Finansieringen fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet spiller en afgørende rolle, fordi den direkte yder støtte til unge i form af arbejdserfaring, en lærlinge- eller praktikplads eller erhvervsuddannelse. Dette seminar har til formål at bistå medlemsstaterne med at fremskynde programmeringen af foranstaltninger til støtte for unge finansieret gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og med at bruge pengene bedst muligt."

Penge fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet samprogrammeret med Den Europæiske Socialfond i 2014-2020 planlægges anvendt til tiltag møntet på unge under 25 (eller 29, hvis medlemsstaterne beslutter det), især dem, som ikke i øjeblikket er i beskæftigelse eller under uddannelse (de såkaldte NEET'er (Not in Employment, Education or Training), i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var på over 25 % i 2012. Der er 20 medlemsstater, som er berettiget til finansiering gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, fordi de har sådanne regioner. Ved at finansiere direkte tilbud om job, lærlinge- og praktikpladser og videreuddannelse støtter ungdomsbeskæftigelsesinitiativet direkte gennemførelsen af nationale ungdomsgarantiordninger.

Udgifter er støtteberettigede fra 1. september 2013, så finansiering kan foretages med tilbagevirkende kraft fra den dato. Nationale myndigheder skal forelægge operationelle programmer, hvori der skitseres foranstaltninger for anvendelse af midler fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, for Kommissionen til godkendelse i henhold til betingelserne i de forordninger, der er vedtaget af EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Hidtil er Frankrigs operationelle program, der er møntet på ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, blevet godkendt af Kommissionen (IP/14/622), og Italiens udkast til operationelt program, der er møntet på ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, befinder sig i den endelige fase af drøftelserne med Kommissionen. Andre medlemsstater, herunder Bulgarien, Irland, Kroatien, Polen og Sverige, er også ved at gennemføre projekter, der skal finansieres gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Baggrund

Kommissionens forslag om en ungdomsgaranti blev forelagt i december 2012 (se IP/12/1311 og MEMO/12/938), formelt vedtaget af EU's Ministerråd den 22. april 2013 (se MEMO/13/152) og godkendt af det Europæiske Råd på mødet i juni 2013. Rationalet bag ungdomsgarantien er meget enkelt – at sikre, at ingen unge er arbejdsløse eller erhvervsinaktive i over fire måneder. Under ungdomsgarantien bør alle unge under 25 modtage et kvalitetstilbud om beskæftigelse, en lærlinge- eller praktikplads eller videreuddannelse, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har afsluttet deres uddannelse. En sådan strukturreform udgør en investering i menneskelig kapital.

Alle 28 medlemsstater har forelagt deres planer for gennemførelse af ungdomsgarantien og er ved at tage de første skridt til at oprette deres ungdomsgarantiordninger (nærmere oplysninger her).

Den Europæiske Socialfond, der yder over 10 mia. EUR hvert år i perioden 2014-2020, er den vigtigste kilde til EU-finansiering til gennemførelse af ungdomsgarantien.

For at supplere tilgængelig finansiel støtte fra EU til de regioner, hvor enkeltpersoner har størst problemer med arbejdsløshed og erhvervsinaktivitet, enedes Rådet og Europa-Parlamentet om et særligt finansieringsværktøj – ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for medlemsstater med regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er på over 25 %. Finansieringen af ungdomsarbejdsløshedsinitiativet udgør 3 mia. EUR fra en ny særlig post på EU's budget møntet på ungdomsbeskæftigelse (fremrykket til 2014-15), som skal suppleres af mindst 3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfonds tildelinger til medlemsstaterne.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er tilgængeligt for at støtte enkeltpersoner, især NEET'er, snarere end for at gennemføre strukturreformer (sidstnævnte støttes af ESF). Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan anvendes til at støtte aktiviteter, der omfatter arbejdserfaring, skabelse af lærlinge- og praktikpladser, virksomhedsstartstøtte til unge iværksættere, erhvervsuddannelser af høj kvalitet, uddannelsesprogrammer, der tilbyder en ny chance til unge, som forlader skolen for tidligt, og målrettede løn- og rekrutteringssubsidier.

Medlemsstat

Regioner, der er berettigede til finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Specik tildeling under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (mio. EUR)

Østrig

Nej

-

Belgien

Ja

39,64

Bulgarien

Ja

51,56

Kroatien

Ja

61,82

Cypern

Ja

10,81

Tjekkiet

Ja

12,71

Danmark

Nej

-

Estland

Nej

-

Finland

Nej

-

Frankrig

Ja

289,76

Tyskland

Nej

-

Grækenland

Ja

160,24

Ungarn

Ja

46,49

Irland

Ja

63,66

Italien

Ja

530,18

Letland

Ja

27,1

Litauen

Ja

29,69

Luxembourg

Nej

-

Μalta

Nej

-

Polen

Ja

235,83

Portugal

Ja

150,2

Rumænien

Ja

99,02

Slovakiet

Ja

67,43

Slovenien

Ja

8,61

Spanien

Ja

881,44

Sverige

Ja

41,26

Nederlandene

Nej

-

Det Forenede Kongerige

Ja

192,54

*Medlemsstaterne skal supplere disse beløb med mindst samme beløb fra deres tildeling fra Den Europæiske Socialfond.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/466

Ungdomsbeskæftigelse

Ungdomsgaranti

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail- nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Pressehenvendelser:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar