Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2014

Pomorski nadzor: združevanje moči z državami članicami za varnejša morja in oceane

Evropska komisija je danes stopila še korak naprej k bolj uspešnemu in stroškovno učinkovitemu nadzoru evropskih morij. Z združevanjem podatkov o nadzoru s strani civilnih in vojaških organov s področja obalne straže, mornarice, spremljanja prometa, spremljanja okolja in onesnaževanja, ribištva in nadzora na mejah se lahko izognemo podvajanju dela in prihranimo do 400 milijonov evrov letno. Večje sodelovanje in izmenjava podatkov bi pripomogla k učinkovitejšemu spopadanju z dogodki na morju v realnem času, kot so nesreče, incidenti onesnaženja, kriminal ali varnostne grožnje. Cilja skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) na področju pomorstva sta združitev vseh pomembnih akterjev in izmenjava podatkov. CISE je eden od temeljnih gradnikov nedavno sprejete evropske strategije za pomorsko varnost.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Trajnostno gospodarsko rast v pomorskem sektorju je mogoče zagotoviti le, če so naša morja in oceani varni in zaščiteni. Cilj CISE je zagotoviti, da imajo vsi vključeni akterji na področju pomorskega nadzora popoln pregled nad celotnim dogajanjem na morju. Izmenjava tovrstnih informacij je ključna za preprečevanje podvajanja pri zbiranju podatkov ter pri uporabi patruljnih plovil, letal, helikopterjev ali satelitov na istih morskih območjih. Danes je približno 40 % informacij večkrat zbranih in pri 40 % do 80 % informacij ne pride do izmenjave med zainteresiranimi uporabniki. Ne moremo si privoščiti takšnega zapravljanja prizadevanj in denarja.“

V današnjem sporočilu Komisije sta predstavljena napredek, ki je bil od priprave načrta za CISE leta 2010 dosežen na evropski in nacionalni ravni, ter močna zavezanost vseh akterjev na tem področju. Poleg tega so predlagane smernice in prednostne naloge za nadaljnje ukrepe tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Osredotočiti bi se bilo treba predvsem na izboljšanje izmenjave informacij, zlasti med civilnimi in vojaškimi organi, da bi bili obstoječi sistemi pomorskega nadzora bolj povezani med seboj ter tako tudi bolj interoperabilni. Posledica tega bodo večja učinkovitost, kakovost, odzivnost in usklajenost operacij pomorskega nadzora v vodah Evropske unije ter na vseh drugih geografskih območjih, ki so izjemno pomembna za Unijo. To bo pripomoglo k vzpostavitvi varnejšega okolja za naložbe za modro rast ter k povečanju blaginje in varnosti evropskih državljanov.

Komisija namerava v bližnji prihodnosti začeti s projektom v okviru sedmega okvirnega programa EU za raziskave, s katerim bi se opravil obsežen preizkus pomorskega CISE. Skupaj z državami članicami bo pripravila tudi priročnik o priporočilih za izmenjavo najboljše prakse pri uporabi CISE, ki bodo temeljila na izkušnjah z obstoječimi sistemi in pilotnimi projekti, kot so MARSUNO, Bluemassmed in Cooperation. Poleg tega bo Komisija še naprej podpirala ukrepe za razvoj standardov, ki bodo omogočili interoperabilnost med sistemi.

Ozadje

Pomorski nadzor izvajajo države članice EU, ki bodo s tem še nadaljevale. Vendar različni nadzorni organi v Evropi nimajo zadostnega dostopa do informacij drugih tovrstnih organov. CISE bo s pomočjo najsodobnejše tehnologije povezal obstoječe nadzorne sisteme in omrežja ter pripomogel k njihovi interoperabilnosti.

Izboljšanje izmenjave informacij med nadzornimi organi v pomorstvu je eden od najpomembnejših strateških ciljev celostne pomorske politike EU in pomemben gradnik nedavno sprejete strategije za pomorsko varnost. Izboljšanje varnosti morij in oceanov je tudi pomemben del načrta modre rasti za ustvarjanje rasti in delovnih mest v pomorskem gospodarstvu.

Pomorska vprašanja znotraj EU in po svetu so za EU zelo pomembna, zato mora imeti možnost za ustrezen in učinkovit nadzor nad njimi.

Od 28 držav članic jih je 23 obalnih držav, 26 pa držav zastave.

Države članice EU so pristojne za nadzor nad več kot 90 000 km obale ob dveh oceanih in štirih morjih, poleg tega pa še za čezmorska ozemlja in objekte nacionalne varnosti v drugih oceanih. Skupno imajo več kot 1 200 trgovskih pristanišč, več kot 8 100 držav pod svojo zastavo (več kot 500 GT), 4 300 registriranih pomorskih podjetij, 764 velikih pristanišč in več kot 3 800 pristaniških objektov. Obstaja 80 registriranih izvajalcev nadzora, ki so jih imenovale države članice.

90 % zunanje trgovine EU in 40 % njene notranje trgovine poteka po morju.

Evropski lastniki ladij upravljajo več kot 30 % svetovnih plovil in 35 % svetovne ladijske tonaže, med drugim 55 % kontejnerskih ladij in 35 % tankerjev, kar predstavlja 42 % vrednosti svetovne pomorske trgovine.

Skozi pristanišča EU vsako leto potuje več kot 400 milijonov potnikov.

Več kot 20 % svetovne tonaže je registrirane pod zastavo držav članic EU in več kot 40 % svetovnega ladjevja upravljajo podjetja EU.

V EU in njenih državah članicah je na področju dejavnosti pomorskega nadzora dejavnih približno 300 javnih organov.

Dodatne informacije:

MEMO/14/467

Sporočilo in dodatne informacije: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_sl.htm

Kontakti:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar