Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. srpnja 2014.

Pomorski nadzor: združenim naporom s državama članicama za sigurnija mora i oceane

Danas je Europska komisija poduzela dodatne mjere radi učinkovitijeg i ekonomičnijeg nadzora europskih mora. Združivanjem podataka o nadzoru koje su prikupila civilna i vojna tijela vlasti poput obalne straže, mornarice, službi prometnog nadzora, praćenja stanja okoliša i onečišćenja, kontrole ribarstva i granica, moguće je izbjeći udvostručavanje rada i svake godine uštedjeti do 400 milijuna eura. Pojačanom suradnjom i razmjenom podataka učinkovitije će se reagirati na događaje na moru u stvarnom vremenu kao što su nesreće, slučajevi iznenadnog onečišćenja, kriminalne radnje ili prijetnje sigurnosti. Svrha je zajedničkog okruženje za razmjenu informacija (CISE) u području pomorstva okupiti sve relevantne čimbenike i omogućiti im razmjenu podataka. CISE je jedna od temeljnih sastavnica nedavno donesene europske strategije sigurnosne zaštite u pomorstvu.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Održivi gospodarski rast u pomorskom sektoru moguć je samo ako su naša mora i oceani sigurni i zaštićeni. Svrha je CISE-a svim čimbenicima uključenima u pomorski nadzor osigurati cjelovitu sliku svih događaja na moru. Razmjena takvih informacija ključan je korak kojim se izbjegava udvostručavanje pri prikupljanju podataka namijenjenih ophodnim brodovima, zrakoplovima, helikopterima ili satelitima u istim pomorskim područjima. Trenutačno se oko 40 % informacija prikuplja više puta, a 40 % – 80 % informacija ne razmjenjuje se među zainteresiranim korisnicima. Ne možemo dopustiti takvo rasipanje truda i novca”.

U današnjoj Komunikaciji Komisije predstavlja se napredak na razini Unije i na razini država članica ostvaren od izrade plana za CISE u 2010. i snažna predanost svih sudionika u tom području. U njoj se predlažu smjernice i prioriteti za daljnje djelovanje na nacionalnim razinama i razini Unije. Glavni se naglasak stavlja na dodatno jačanje razmjene informacija – osobito među civilnim i vojnim tijelima vlasti radi boljeg povezivanja postojećih sustava pomorskog nadzora i postizanja njihove interoperabilnosti. Time će se povećati učinkovitost, kvaliteta, sposobnost reagiranja i usklađenost operacija pomorskog nadzora u vodama EU-a kao i u drugim geografskim područjima u kojima EU ima vitalni interes. Pridonijet će stvaranju sigurnije ulagačke klime za plavi rast i povećati blagostanje i sigurnost građana EU-a.

Komisija u bliskoj budućnosti namjerava pokrenuti projekt u sklopu 7. Okvirnog programa za istraživanje radi ispitivanja zajedničkog okruženje za razmjenu informacija u području pomorstva u velikim razmjerima. U suradnji s državama članicama izradit će priručnik s preporukama o najboljoj praksi za primjenu CISE-a na temelju postojećih sustava i pilot-projekata kao što su MARSUNO, Bluemassmed i Cooperation. Komisija će i dalje podupirati djelovanja u cilju razvoja normi kojima se omogućuje interoperabilnost među sustavima.

Pozadina

Države članice EU-a provode pomorski nadzor i nastavit će ga provoditi i u budućnosti. No razna nadzorna tijela diljem Europe ne mogu u dovoljnoj mjeri pristupati informacijama drugih istovrsnih tijela. Upotrebom vrhunske tehnologije CISE-om će se integrirati postojeći nadzorni sustavi i mreže i ostvariti interoperabilnost sustava.

Jačanje razmjene informacija među pomorskim nadzornim tijelima jedan je od ključnih strateških ciljeva Unijine integrirane pomorske politike i važna temeljna sastavnica nedavno donesene strategije sigurnosne zaštite u pomorstvu. Jačanje sigurnosti na morima i oceanima jedan je od ključnih dijelova plana za plavi rast radi poticanja rasta i stvaranja novih radnih mjesta u pomorskom gospodarstvu.

Pomorska pitanja unutar Unije i diljem svijeta od vitalnog su interesa za Uniju, stoga ona mora imati mogućnost da ih na odgovarajući i učinkovit način zaštiti.

Od 28 država članica Unije njih 23 obalne su države, a 26 su države zastave.

Države članice EU-a odgovorne su za kontrolu obale duže od 90 000 kilometara koja graniči s dva oceana i četiri mora, uz prekomorske teritorije te nacionalne sigurnosne instalacije diljem oceana. Zajedno imaju više od 1 200 trgovačkih luka, više od 8 100 plovila pod svojim zastavama (iznad 500 BRT), 4 300 registriranih pomorskih društava, 764 velike luke i više od 3 800 pristaništa. Države članice imenovale su 80 registriranih organizacija u području sigurnosti.

Morem se prevozi 90 % trgovine EU-a s trećim zemljama i 40 % njezine unutarnje trgovine.

Europski brodovlasnici upravljaju s 30 % od ukupnog broja plovila u svijetu i 35 % ukupne svjetske tonaže, među ostalim, 55 % kontejnerskih brodova i 35 % tankera, koji čine 42 % vrijednosti svjetske trgovine koja se odvija morskim putovima.

Kroz luke EU-a svake godine prođe više od 400 milijuna putnika.

Više od 20 % svjetske tonaže registrirano je pod zastavom jedne od država članica EU-a, a više od 40 % svjetske flote pod kontrolom je društava iz Unije.

U pomorskom nadzoru u EU-u i državama članicama djeluje oko 300 tijela javne vlasti.

Dodatne informacije:

MEMO/14/467

Komunikacija i dodatne informacije: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Za javnost: Europe Direct na telefonski broj 00 800 6 7 8 9 10 11 ili elektroničkom poštom


Side Bar