Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT EL LV HR

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2014

Kliimameetmed: komisjon kasutab saastajate sissetulekuid, et rahastada puhta energia projekte kogu Euroopas

Euroopa Komisjon eraldas täna NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi raames üks miljard eurot 19 projektile kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Vahendid projektide rahastamiseks saadakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemis saastekvootide müügi tuludest. See muudab saastajad uut vähese CO2-heitega tehnoloogiat arendavaks jõuks.

Neid vahendeid kasutatakse selleks, et tutvustada tehnoloogialahendusi, mis aitavad laiendada taastuvenergia tootmist kogu ELis, samuti tehnoloogialahendusi CO2 püüdmiseks ja säilitamiseks. Täna kaasrahastuse saanud projektid on paljudest tehnoloogiavaldkondadest − bioenergia, kontsentreeritud päikseenergia, geotermiline energia, fotogalvaanika, tuuleenergia, ookeanienergia, arukad võrgud ja esimest korda ka CO2 kogumine ja säilitamine.

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Nende uuelaadsete projektidega aitame me kaitsta kliimat ja muuta Euroopa vähem sõltuvaks energiast. Üks miljard eurot, mille me täna välja anname, toob endaga kaasa veel 900 miljonit eurot erainvesteeringuid. Niimoodi investeeritakse kliimasõbralikku tehnoloogiasse Euroopas peaaegu kaks miljardit eurot. See on panus, mis aitab vähendada Euroopa energiaarvet – praegu maksame sisseveetavate fossiilkütuste eest üks miljard eurot päevas.”

Rohelise majanduskasvu edendamine ja uute töökohtade loomine

Täna väljavalitud projektidega suurendatakse taastuvenergia tootmist ELis peaaegu 8 teravatt-tunni (TWh) võrra aastas. See energiakogus vastab aastasele elektritarbimisele Küprosel ja Maltal kokku. CO2 kogumise ja säilitamise projektiga kõrvaldatakse 1,8 miljonit tonni CO2 aastas, see vastab enam kui miljoni auto kõrvaldamisele teedelt. Koos NER300 esimesel projektikonkursil väljavalitud 20 projektiga loovad need projektid ka mitu tuhat töökohta ehitamise ja käitamise etapil.

Teedrajavad projektid

Täna eraldatud rahadega toetatakse esimest NER300 piiriülest projekti – geotermilise elektrijaama ehitamist Prantsusmaa ja Saksamaa piiril Strasbourgi lähedal, et toota elektrit ja soojust. Sellest rahastatakse ka geotermilise elektrijaama loomist Horvaatias, Euroopa Liidu uusimas liikmesriigis.

NER300 kaudu rahastatakse ka esimest ulatuslikku CO2 kogumise ja säilitamise näidisprojekti ELis. Kõnealune Ühendkuningriigi projekt põhineb oxyfuel-tehnoloogial, mis võimaldab püüda 90% CO2-st, mis tekib söe põletamisel Draxi elektrijaamas Selby lähedal Yorkshire'is, ja salvestada selle turvaliselt Põhjamere alla. Kõnealust tehnoloogiat on võimalik hõlpsasti kasutada juba olemasolevates söeküttega elektrijaamades. Rahastatakse ka NER300 esimest päikseenergia projekti, mida hakatakse teostama Portugalis.

Ookeanienergeetika ja bioenergeetika said suuri toetusi esimese konkursi raames, millega rahastati üheksat sellealast projekti. NER300 on praegu peamine ELi vahend, millest toetatakse ookeanienergeetikat, mittetoidupõhist bioenergeetikat ja täiustatud biokütuseid.

Täna väljavalitud 19 projekti teostatakse 12 ELi liikmesriigis: Horvaatia, Küpros, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Portugal, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.

NER300

Programmi NER300 nimetatakse niimoodi, kuna selle rahad on saadud 300 miljoni saastekvoodi müügist ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmanda etapi jaoks loodud uute osalejate reservist (New Entrants Reserve, NER).

Hiljutises teatises „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030” rõhutas komisjon võimalust uurida laiendatud NER300 süsteemi kasutamist kliima- ja energiapoliitikas pärast 2020. aastat. See võiks olla vahend, mis võimaldab suunata veel rohkem tulusid ELi heitkogustega kauplemise süsteemist tööstuse ja energeetika uudsete vähese CO2-heitega tehnoloogialahenduste toetamiseks.

Praegu toimub nende küsimuste arutamiseks aadressil http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm avalik konsultatsioon, milles on võimalik kaasa lüüa.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

Vt ka memo „Küsimused ja vastused”: MEMO/14/465

Kontaktisikud:

Ajakirjanikule:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar