Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL ET LV HR

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2014.

Klima: Kommissionen bruger indtægter fra forurenere
til rene energiprojekter i Europa

Europa-Kommissionen har i dag tildelt 1 milliard euro i støtte til 19 projekter, der skal bekæmpe klimaændringerne. Det sker som led i den anden indkaldelse af forslag under det såkaldte NER 300-finansieringsprogram. Midlerne til projekterne skal komme fra indtægterne fra salget af emissionskvoter i EU's emissionshandelsordning. Dermed er forurenerne gjort til drivkraften bag nye kulstoffattige initiativer.

Midlerne vil blive anvendt til at demonstrere teknologier, der kan øge produktionen af vedvarende energi i hele EU og bidrage til at mindske og lagre CO2-emissioner. De projekter, der medfinansieres i dag, vedrører en række teknologier − bioenergi, koncentreret solenergi, jordenergi, solceller, vindenergi, havenergi, intelligente net og, for første gang, opsamling og lagring af kulstof (CCS).

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler: "Det er en helt ny slags projekter. Vi vil hjælpe med at beskytte klimaet og gøre Europa mindre energiafhængigt. Den milliard, vi tildeler i dag, vil tiltrække yderligere 900 mio. euro i private investeringer. Det giver næsten 2 mia. euro til investering i klimavenlige teknologier i Europa. Det er et bidrag til at nedbringe Europas energiregning på over 1 milliard euro om dagen, som vi betaler for vores importerede fossile brændstoffer."

Øget grøn vækst og beskæftigelse

De udvalgte projekter, der blev præsenteret i dag, vil øge EU's årlige produktion af vedvarende energi med næsten 8 terawatttimer (TWh). Denne energimængde svarer til Cyperns og Maltas samlede årlige elforbrug. CCS-projektet vil opsamle 1,8 millioner tons CO2 om året. Det svarer til at få over en million biler væk fra vejene. Sammen med de 20 projekter fra den første indkaldelse vil NER 300-projekter også gøre det muligt at skabe flere tusinde job i opførelses- og driftsfasen.

Pionerprojekter

Dagens tildeling støtter det første grænseoverskridende NER 300-projekt, som vil opføre et geotermisk kraftværk på tværs af den fransk-tyske grænse i nærheden af Strasbourg til produktion af elektricitet og varme. Den skal også finansiere udviklingen af et geotermisk kraftværk i Kroatien, der er EU's nyeste medlemsland.

Der vil også blive tildelt NER 300-midler til det første eksempel på et storstilet CCS-projekt i EU. Det britiske projekt bruger oxygenforbrændingsteknologi til at opsamle 90 % af den CO2, der dannes ved forbrænding af kul på Drax kraftværk nær Selby i Yorkshire, og lagrer det sikkert i et offshorelager i Nordsøen. Denne teknologi vil være let at anvende i eksisterende kulfyrede anlæg. Der ydes også støtte til det første NER 300-solenergiprojekt, der udføres i Portugal.

Hav- og bioenergi modtager betydelig støtte, ligesom under den første indkaldelse, med yderligere ni finansierede projekter. NER 300 er i øjeblikket EU's vigtigste kilde til støtte, hvad angår havenergi, ikke-levnedsmiddelbaseret bioenergi og avancerede biobrændstoffer.

De 19 projekter vil blive udført i 12 EU-lande: Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Portugal, Spanien og Sverige.

NER 300

NER 300-programmet har fået sit navn, fordi det finansieres af salget af 300 millioner emissionskvoter fra reserven for nytilkomne (NER), som blev indført for den tredje fase af EU's emissionshandelssystem (EU ETS).

I sin nylige meddelelse "Politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" skitserer Kommissionen muligheden for at integrere et udvidet NER 300-system i klima- og energipolitikken efter 2020. Det kan være et middel til at overføre yderligere indtægter fra EU's emissionshandelsordning til demonstration af innovative, kulstoffattige teknologier inden for industri og kraftværker.

Du kan nu bidrage til en offentlig høring, der afholdes om disse spørgsmål i øjeblikket, på http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

Se også memo med spørgsmål og svar: MEMO/14/465

Pressehenvendelser:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar