Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. januarja 2014

Izguba volilne pravice: Komisija zagovarja volilno pravico državljanov EU na tujem

Evropska komisija je danes izdala smernice za države članice EU, katerih državljani po njihovih predpisih izgubijo volilno pravico na nacionalnih volitvah zgolj zato, ker uresničujejo pravico do prostega gibanja v EU. Takšne ureditve ima trenutno pet držav članic (Danska, Irska, Ciper, Malta in Združeno kraljestvo). Države članice so sicer v skladu z obstoječima pogodbama EU pristojne, da same določijo, kdo uživa pravico voliti na nacionalnih volitvah, vendar lahko prakse, ki povzročajo izgubo volilne pravice, negativno vplivajo na pravico do prostega gibanja. Takšne prakse so tudi v nasprotju z osnovnim razlogom za uvedbo državljanstva EU, saj naj bi to državljanom prineslo dodatne pravice, ne pa jim jih zmanjšalo.

„Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic iz državljanstva in eden bistvenih elementov demokracije. Kratenje volilne pravice državljanu,, ker se je preselil v drugo državo EU, dejansko deluje kot kazen za uresničevanje pravice do prostega gibanja. Take prakse lahko povzročijo, da te osebe postanejo drugorazredni državljani,“ je izjavila podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Državljani so nam v pismih, peticijah in državljanskih dialogih dali jasno vedeti, da je to vprašanje zanje velikega pomena. Zato se je Komisija v Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 zavezala, da bo na tem področju ukrepala. Danes izpolnjujemo svoj del naloge. Države članice pozivamo, naj pokažejo več prožnosti, izdali pa smo tudi sorazmerne smernice za pet zadevnih držav, da bi se lahko njihovi državljani ponovno vpisali v njihove volilne imenike. Upam, da se bodo države članice pripravljene odzvati na te konkretne težave, saj je izguba volilne pravice za prizadete posameznike pomembno vprašanje.“

Pet držav EU (Danska, Irska, Ciper, Malta in Združeno kraljestvo) ima trenutno nacionalna pravila, po katerih katerih državljani zaradi bivanja v tujini izgubijo volilno pravico na nacionalnih volitvah. Ta pravila so zelo različna. Ciprski državljani izgubijo volilno pravico, če na Cipru ne prebivajo šest mesecev pred volitvami. Britanski državljani lahko volijo, če so imeli v zadnjih 15 letih prebivališče v Združenem kraljestvu, na območju katerega so vpisani v volilni imenik (glej pregled v Prilogi). Državljani nekaterih držav članic lahko aktivno volilno pravico obdržijo pod določenimi pogoji. V Avstriji se na primer zahteva, da državljani na tujem v določenih časovnih presledkih obnavljajo vpisanost v volilni imenik, državljani Nemčije pa morajo biti seznanjeni z nacionalno politiko in jih mora ta zadevati oziroma so prebivali v Nemčiji vsaj tri mesece v zadnjih 25 letih.

Glavni razlog za pravila o izgubi volilne pravice, namreč da na tujem živeči državljani nimajo več dovolj tesnih vezi z matično državo, v današnjem močno povezanem svetu ni več prepričljiv.

Smernice, ki jih je danes izdala Komisija , so namenjene sorazmernemu reševanju problema, in sicer s pozivom državam članicam, naj:

svojim državljanom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja v EU, omogočijo, da obdržijo pravico voliti na državnih volitvah, če dokažejo trajno zanimanje za politično življenje v svoji državi (na primer tako, da zaprosijo za ohranitev vpisanosti v volilni imenik);

svojim državljanom, ki prebivajo v drugi državi članici, omogočijo, da za ohranitev volilne pravice zaprosijo prek elektronskih medijev;

svoje državljane pravočasno in na primeren način seznanijo s pogoji in praktičnimi rešitvami za ohranitev volilne pravice na nacionalnih volitvah.

Primera

Danski par se je zaradi dela preselil na Poljsko, medtem ko je hči zaradi študija ostala na Danskem. Par se pogosto vrača v København, da bi obiskal sorodnike in prijatelje ter ostal seznanjen s političnim in družbenim dogajanjem na Danskem, kamor se namerava v prihodnosti dokončno vrniti. Vendar pa na nacionalnih volitvah ne more voliti, saj državljani Danske, ki zapustijo državo, lahko ostanejo vpisani v volilni imenik le, če se nameravajo vrniti v dveh letih.

Britanski upokojenec se je po upokojitvi preselil v Francijo, vendar ohranja tesen stik s prijatelji in sorodniki v Združenem kraljestvu. Še vedno ima stanovanje v Združenem kraljestvu in tamkajšnjemu političnemu dogajanju sledi prek britanskih radijskih in televizijskih programov o aktualnih dogodkih, ki so v drugih državah EU široko dostopni. Vendar 15 let po upokojitvi ne more več voliti na britanskih nacionalnih volitvah.

Ozadje

Državljanstvo EU državljanom EU omogoča, da volijo in so voljeni na lokalnih in evropskih volitvah v državi prebivališča pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države. Vendar pa iz državljanstva EU ne izhaja tudi pravica voliti in biti voljen na državnih volitvah in – v 13 državah članicah, kjer imajo regije zakonodajne pristojnosti – na regionalnih volitvah.

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 je Komisija opredelila vprašanje „izgube volilne pravice“ kot problem državljanov EU, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja, in začela razpravo o možnih rešitvah.

Evropski parlament in Komisija sta 19. februarja 2013 priredila skupno predstavitev mnenj o državljanstvu EU. Dogodka so se udeležili prizadeti državljani, predstavniki civilne družbe, poslanci v Evropskem parlamentu in strokovnjaki. Poudarili so, da je treba glede na današnji razvoj v smeri bolj vključujočega demokratičnega udejstvovanja v EU ponovno oceniti veljavne politike, ki državljanom kratijo volilno pravico ter razloge, s katerimi se utemeljujejo.

V nedavni raziskavi Eurobarometra o volilni pravici sta dve tretjini vprašanih menili, da ni upravičeno, da državljan izgubi volilno pravico na državnih volitvah v izvorni državi zgolj zato, ker se preseli v drugo državo EU.

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 je opredeljenih 12 konkretnih načinov, kako Evropejcem olajšati uresničevanje njihovih pravic iz naslova državljanstva EU. Ti se nanašajo na različna področja, od iskanja zaposlitve v drugi državi EU do zagotavljanja intenzivnejšega sodelovanja v demokratičnem življenju Unije. Komisija se je v Poročilu zavezala, da bo razvijala konkretne rešitve, da bi državljani EU lahko ohranili pravico voliti na nacionalnih volitvah v izvorni državi.

Dodatne informacije

Informativni paket (Sporočilo Komisije in Priporočilo):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

May 2014: Your vote counts

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Evropska komisija – državljanstvo EU – volilna pravica:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct – telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 ali email

PRILOGA

1. Položaj v državah članicah

DRŽAVA:

Ocenjeno število državljanov, ki živijo drugod v EU

Obdobje, po katerem volilna pravica ugasne

Pogoji

Danska

Podatki niso na voljo. 

2 leti

Danski državljani lahko ostanejo vpisani v volilni imenik le, če prijavijo namero, da se bodo v 2 letih vrnili na Dansko .

Irska

 Podatki niso na voljo. 

18 mesecev

Irski državljani lahko ostanejo vpisani v volilni imenik le, če prijavijo namero, da se bodo vrnili v 18 mesecih.

Združeno kraljestvo

1 000 000

15 let

Državljani Združenega kraljestva izgubijo volilno pravico, če v zadnjih 15 letih niso imeli prebivališča v Združenem kraljestvu, na območju katerega bi bili vpisani v volilni imenik.

Malta

Podatki niso na voljo.  

18 mesecev

Malteški državljani izgubijo volilno pravico , če ne prebivajo na Malti najmanj šest mesecev v 18 mesecih neposredno pred nacionalnimi volitvami.

Ciper

Podatki niso na voljo.  

6 mesecev

Ciprski državljani izgubijo volilno pravico , če ne prebivajo na Cipru šest mesecev neposredno pred nacionalnimi volitvami.


Side Bar