Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. siječnja 2014.

Oduzimanje glasačkih prava: Komisija brani glasačka prava građana EU-a u inozemstvu

Europska je komisija danas izdala smjernice državama članicama EU-a koje imaju pravila zbog kojih građani gube pravo glasa na nacionalnim izborima jer su iskoristili svoje pravo slobodnog kretanja u EU-u. Pet država članica (Danska, Irska, Cipar, Malta i Ujedinjena Kraljevina) trenutačno imaju režime s tim učinkom. Premda su prema postojećim ugovorima EU-a države članice nadležne za utvrđivanje tko može iskoristiti pravo glasa na nacionalnim izborima, takve prakse oduzimanja glasačkih prava mogu negativno utjecati na prava slobodnog kretanja u EU-u. Takve prakse oduzimanja glasačkih prava također su u suprotnosti s temeljnim načelom građanstva EU-a koje bi građanima trebalo dati dodatna prava, umjesto da ih se lišava prava.

„Pravo glasa jedno je od temeljnih političkih prava građanstva. Dio je to demokracije. Lišavanje građana njihova prava glasa nakon što se presele u drugu državu EU-a jednaka je kažnjavanju građana zbog iskorištavanja svojeg prava na slobodu kretanja. Postoji rizik da ih takve prakse učine građanima drugog reda”, izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „U pismima, zamolbama i dijalozima građana, građani su nam jasno dali do znanja koliko im je to pitanje važno. To je razlog zašto je Komisija u Izvješću o građanstvu EU-a za 2013. obećala pozabaviti se tim pitanjem. Danas mi radimo svoj dio posla. Pozivamo sve države članice da pokažu veću fleksibilnost te izdajemo odgovarajuće smjernice za pet dotičnih zemalja kako bi se građani mogli vratiti na popis birača u svojoj matičnoj državi. Nadam se da će zemlje članice biti spremne riješiti te konkretne brige svojih nacionalnih građana jer je oduzimanje glasačkih prava veliki problem za te pojedince.”

Pet zemalja EU-a trenutačno imaju nacionalne propise koji vode do gubitka nacionalnih prava glasa kao rezultat vremena provedenog u inozemstvu (Danska, Irska, Cipar, Malta i Ujedinjena Kraljevina). Pravila se znatno razlikuju, ciparski građani gube pravo glasa ako nisu boravili na Cipru šest mjeseci prije izbora, dok britanski građani trebaju biti prijavljeni za glasanje na adresi u Ujedinjenoj Kraljevini najmanje 15 godina (vidi pregled u Prilogu). Postoje i druge države članice koje osiguravaju svojim državljanima EU-a zadržavanje prava glasa pod određenim uvjetima, kao što je Austrija, u čijem slučaju građani koji borave u inozemstvu moraju povremeno obnoviti svoju registraciju na popisu birača, te Njemačka, koja zahtijeva od građana da budu upoznati s nacionalnim politikama i uključeni u njih ili da borave u Njemačkoj najmanje tri mjeseca tijekom proteklih 25 godina.

Glavno opravdanje pravila oduzimanja glasačkih prava – da građani koji žive u inozemstvu više nemaju dovoljnu poveznicu sa svojom matičnom državom – čini se zastarjelom u današnjem povezanom svijetu.

Cilj je današnjih smjernica koje je izdala Komisija rješavanje problema na razmjeran način pozivajući države članice da:

omoguće svojim državljanima koji koriste svoje pravo na slobodno kretanje u EU-u da zadrže svoje pravo glasa na nacionalnim izborima ako pokazuju stalni interes za politički život svoje zemlje, uključujući i prijavom kako bi ostali na popisu birača;

pri dopuštanju svojim državljanima s prebivalištem u drugoj državi članici da se prijave kako bi bili u mogućnosti glasovati, omoguće da se to može učiniti elektroničkim putem;

obavijeste građane pravodobno i na odgovarajući način o uvjetima i praktičnim mjerama kako bi zadržali svoje pravo glasa na nacionalnim izborima.

Primjeri

Danski par preselio se u Poljsku radi posla, dok je njihova kći ostala u Danskoj završiti studij. Često se vraćaju u Kopenhagen da se vide s obitelji i prijateljima te da bi ostali u bliskoj vezi s političkim i društvenim događanjima u Danskoj, kamo se konačno namjeravaju vratiti. Međutim, oni ne mogu glasovati na nacionalnim izborima jer danski građani koji napuste zemlju smiju ostati na popisu birača samo ako se namjeravaju vratiti u roku od dvije godine.

Britanski umirovljenik preselio se u Francusku nakon što je otišao u mirovinu, ali je ostao u bliskom kontaktu s prijateljima i obitelji u UK-u. Još uvijek posjeduje stan u UK-u i prati politička zbivanja tamo preko aktualnih programa na britanskom radiju i televiziji, široko dostupnima u drugim zemljama EU-a. Međutim, 15 godina nakon umirovljenja, ne može više glasovati na britanskim nacionalnim izborima.

Kontekst

U građanstvu EU-a sadržano je pravo građana EU-a da glasuju i budu birani na lokalnim i europskim izborima u svojoj zemlji prebivališta EU-a pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje. Međutim, ta se prava ne odnose na nacionalne izbore ni – u 13 država članica u kojima su regijama dodijeljene zakonodavne ovlasti – na regionalne izbore.

U Izvješću o građanstvu EU-a za 2010. Komisija je identificirala pitanje „oduzimanja glasačkih prava” kao problem za građane EU-a koji koriste svoja prava slobodnog kretanja te je pokrenula raspravu o mogućim rješenjima.

Dana 19. veljače 2013. Europski parlament i Komisija održali su zajedničko saslušanje o građanstvu EU-a. Sudionici, uključujući građane kojih se to tiče, predstavnici civilnog društva, članovi Europskog parlamenta i stručnjaci istaknuli su potrebu preispitivanja postojećih politika koje oduzimaju građanima glasačka prava, i opravdanja koja ih podupiru, u svjetlu aktualnih zbivanja s ciljem sveobuhvatnijeg demokratskog sudjelovanja unutar EU-a.

U nedavnome istraživanju Eurobarometra o izbornim pravima, dvije trećine ispitanika smatralo je da nije opravdano da gube pravo glasa na nacionalnim izborima u svojoj zemlji podrijetla, samo zato što žive u nekoj drugoj zemlji EU-a.

U Izvješću o građanstvu EU-a za 2013. navodi se 12 konkretnih načina kako pomoći Europljanima da bolje iskoriste svoja prava EU-a, od potrage za poslom u nekoj drugoj zemlji EU-a do omogućavanja jačeg sudjelovanja u demokratskom životu Unije. Komisija se u izvješću obvezala raditi na smišljanju konstruktivnih načina kako bi se građanima EU-a omogućilo da zadrže svoje pravo glasa na nacionalnim izborima u svojoj zemlji podrijetla.

Više informacija

Informativni paket (Komunikacija i preporuka Komisije):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Svibanj 2014.: I vaš glas je bitan:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Europska komisija – Građanstvo EU-a – Izborna prava:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 ili elektronička pošta

PRILOG

1. Situacija u državama članicama

DRŽAVA

Procijenjeni broj državljana koji žive drugdje u EU-u

Oduzimanje glasačkih prava nakon

Uvjeti

Danska

Nema dostupnih informacija 

2 godine

Danski državljani smiju ostati na popisu birača samo ako navedu da se namjeravaju vratiti u Dansku u roku od 2 godine.

Irska

 Nema dostupnih informacija 

18 mjeseci

Irski državljani smiju ostati na popisu birača samo ako navedu da se namjeravaju vratiti u roku od 18 mjeseci.

Ujedinjena Kraljevina

1 000 000

15 godina

Građanima Ujedinjene Kraljevine oduzima se pravo glasa ako nisu prijavljeni za glasovanje na adresi u Ujedinjenoj Kraljevini u proteklih 15 godina

Malta

Nema dostupnih informacija  

18 mjeseci

Malteškim građanima oduzima se pravo glasa ako nisu boravili na Malti najmanje šest mjeseci u 18 mjeseci neposredno prije nacionalnih izbora

Cipar

Nema dostupnih informacija  

6 mjeseci

Ciparskim građanima oduzima se pravo glasa ako nisu boravili na Cipru najmanje šest mjeseci neposredno prije nacionalnih izbora


Side Bar