Navigation path

Left navigation

Additional tools

Piešķirti 140 miljoni eiro attīstības atbalstam Gvinejā

European Commission - IP/14/76   27/01/2014

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. janvārī

Piešķirti 140 miljoni eiro attīstības atbalstam Gvinejā

Eiropas Komisija ir piešķīrusi gandrīz 140 miljonus eiro, lai finansētu piecus projektus Gvinejas Republikas attīstībai. 2013. gada 28. septembrī notika visaptverošas un mierīgas parlamenta vēlēšanas, tādējādi ļaujot Eiropas Savienībai pilnībā atsākt sadarbību ar šo valsti un piešķirt līdzekļus no 10. EAF (Eiropas Attīstības fonds) (2008.–2013. g.).

Šie līdzekļi palīdzēs atbalstīt valdības centienus labas pārvaldības un cilvēktiesību aizsardzības jomā, kā arī cilvēku mobilitātes uzlabošanas un ceļu infrastruktūras jomā.

"Eiropas Savienība apņemas atbalstīt Gvinejas valdības centienus ilgtspējīgas un taisnīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai. Valsts spēju palielināšana un aktīva dalība nodrošina paredzēto projektu veiksmīgu īstenošanu iedzīvotāju interesēs," teica Eiropas Attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Šodien Briselē komisārs A. Piebalgs un Gvinejas Republikas ekonomikas un finanšu ministrs Kerfala Jansane (Kerfalla Yansane) oficiāli parakstīs piecus projektus:

Projekts transporta nozares atbalstam. Šis projekts transporta nozares atbalstam 83 miljonu eiro apmērā paredz ilgtspējīgi uzlabot ceļu tīkla pakalpojumu līmeni, veicināt ceļu satiksmes regulējuma un organizācijas reformu un iekļaut teritoriālās plānošanas un pilsētplānošanas aspektus transporta politikas un plānošanas noteikšanā.

Šis projekts arī ļaus atjaunot valsts ceļu tīklu starp Kisidugu un Gekedu, tādējādi ļaujot nodrošināt pieejamību meža reģionam, kas ir viens no galvenajiem lauksaimniecības un kalnrūpniecības elementiem Gvinejā.

Programma tieslietu nozares reformas atbalstam. Programma, kas finansēta 20 miljonu eiro apmērā, atbalsta valdības centienus demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanas jomā, jo īpaši tieslietu jomā un cīņā pret nesodāmību Gvinejas Republikā. Tā, cita starpā, darīs pieejamus kvalitatīvus publiskos justīcijas pakalpojumus un dos iespēju veikt cietumu sistēmas reformu.

Programma drošības nozares reformas atbalstam – 2. daļa. Šī programma 15 miljonu eiro apmērā ir programmas drošības nozares reformas atbalstam otrā daļa, kuras vispārējais mērķis ir atbalstīt valdības centienus tiesiskas valsts konsolidācijas, pārvaldības, demokrātijas principu veicināšanas un cilvēktiesību aizsardzības jomā. Programmas mērķis jo īpaši ir palīdzēt mierīgas sociālās, ekonomiskās un politiskās situācijas izveidē un ilgtspējīguma nodrošināšanā, uzlabojot valsts drošību.

Programma valsts finanšu reformas atbalstam. Šīs programmas (ar finansējumu 12 miljoni eiro) mērķis ir palīdzēt uzlabot ekonomikas un finanšu pārvaldību. Tā ļaus stiprināt valsts finanšu "uzskaites" sistēmu, uzlabot tās iekšējos ieņēmumus un stiprināt Ekonomikas un finanšu ministrijas institucionālās spējas.

Nozares atbalsta programma decentralizācijai un dekoncentrācijai. Šīs programmas (ar finansējumu 10 miljoni eiro) mērķis ir tuvināt valsts dienestus pilsoņiem, atbalstot "Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local" (valsts politikas vēstule decentralizācijas un vietējās attīstības jomā) īstenošanu un tajā izklāstīto rīcības plānu, kā arī veicinot vietējo demokrātiju.

Pamatinformācija

Pēc valsts apvērsuma 2008. gada decembrī sadarbība ar Gvineju tika apturēta (izņemot humāno palīdzību un ārkārtas palīdzību, tiešo atbalstu iedzīvotājiem un pasākumus demokrātiskas pārejas atbalstam).

Pēc prezidenta vēlēšanām 2010. gadā tika grozīts ceļvedis krīzes situācijas atrisināšanai, un Eiropas Savienība pakāpeniski atsāka sadarbību ar Gvinejas Republiku, piešķirot 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) un ārkārtas fondu atlikušos līdzekļus.

Pēc tam, kad Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija 2012. gada decembrī iesniedza detalizētu grafiku parlamenta vēlēšanu norisei, Eiropas Savienība un Gvinejas Republika 2012. gada 21. decembrī Briselē parakstīja 10. EAF Valsts stratēģijas dokumentu un Nacionālo indikatīvo programmu, un tika piešķirti papildu līdzekļi iedzīvotāju tiešam atbalstam (ūdensapgādes nozarē, veselības jomā un pilsoniskās sabiedrības atbalstam) par kopējo summu 34,4 miljonu eiro apmērā, t. i., 20 % no Nacionālās indikatīvās programmas.

Visaptverošu un mierīgu parlamenta vēlēšanu norise 2013. gada 28. septembrī ļāva piešķirt atlikušos 10. EAF Nacionālās indikatīvās programmas līdzekļus, proti, 139,9 miljonus eiro, kas bija iesaldēti vairākus gadus. Piešķirot līdzekļus šiem projektiem, ir izmantota visa 10. EAF Gvinejai piešķirtā summa, proti, 174,3 miljoni eiro īpašajām programmām un 61,5 miljoni eiro ārkārtas palīdzībai.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website