Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 2 lipca 2014 r.

Komisja apeluje do rządów: wykorzystajmy potencjał dużych zbiorów danych

Gromadzenie i eksploatacja danych nabierają coraz większego znaczenia. Odpowiadając na oczekiwania specjalistów z branży i zwykłych użytkowników, Komisja Europejska wezwała dziś rządy krajowe, by nie przegapiły szansy, jaką stwarza rewolucja w zakresie dużych zbiorów danych.

Wiceprzewodnicząca @NeelieKroesEU powiedziała: „Najwyższy czas, by skupić się na pozytywnych stronach dużych zbiorów danych. Kojarzą się one negatywnie i budzą strach, ale w większości przypadków nie ma się czego bać. Politycy muszą wykorzystać szansę, jaką niesie ta technologia”.

Uczestnicy konsultacji społecznych na temat dużych zbiorów danych wskazali następujące główne problemy:

brak koordynacji ponad granicami

brak dostatecznej infrastruktury i możliwości finansowania

niedobór specjalistów ds. danych i umiejętności w tej dziedzinie

fragmentaryczne i skomplikowane otoczenie prawne.

Komisja zaproponowała dziś następujące konkretne działania w celu rozwiązania tych problemów:

partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie dużych zbiorów danych, które będzie finansować przełomowe koncepcje wykorzystania dużych zbiorów danych w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana i logistyka żywności

ustanowienie inkubatora otwartych danych (w ramach programu „Horyzont 2020”), który pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom w tworzeniu łańcuchów dostaw w oparciu o dane oraz w większym wykorzystaniu chmury obliczeniowej

zaproponowanie nowych przepisów dotyczących „własności danych” i odpowiedzialności związanej z dostarczaniem danych w odniesieniu do danych zbieranych przy użyciu internetu przedmiotów (komunikacja miedzy maszynami, M2M)

tworzenie wykazów norm dotyczących danych i ustalanie ewentualnych luk

ustanowienie szeregu centrów doskonałości zastosowania wysokowydajnych systemów obliczeniowych, co pozwoli zwiększyć w Europie liczbę personelu posiadającego kwalifikacje do pracy z danymi

tworzenie sieci infrastruktury przetwarzania danych w różnych państwach członkowskich

Działania, które Komisja będzie kontynuować lub prowadzić na większą skalę

- Zwiększenie inwestycji w technologię 5G (na partnerstwo publiczno-prywatne w tym obszarze przeznaczono już 700 mln euro) w ramach międzynarodowych porozumień, takich jak porozumienie z czerwca między Komisją Europejską a Koreą Południową

- Wielka koalicja na rzecz cyfrowych umiejętności i miejsc pracy i Działania na rzecz otwartej edukacji – inicjatywy, które mają uzupełnić niedobory wykwalifikowanych pracowników

- Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie otwartych danych dla organów publicznych

Kontekst

Co minutę na świecie powstaje 1,7 mld bajtów danych – tyle, ile zmieściłoby się na 360 tys. płyt DVD. Dziennie powstaje więc ponad 6 megabajtów danych na każdego mieszkańca Ziemi. W rezultacie sektor danych rośnie o 40 proc. rocznie, czyli siedem razy szybciej niż sektor technologii informacyjno-komunikacyjny ogółem. Duże zbiory danych już teraz pomagają nam diagnozować urazy mózgu, szukać najlepszych lokalizacji dla farm wiatrowych, unikać zatorów komunikacyjnych lub prognozować wydajność upraw w krajach rozwijających się. W skali całego globu w 2015 r. technologie dużych zbiorów danych i związanych z nimi usług osiągną wartość łącznie 16,9 mld dolarów, a w Europie dzięki usługom opartym na danych powstaną tysiące nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, w których podstawą procesów decyzyjnych jest wiedza oparta na danych, odnotowują wzrost wydajności o 5-6 proc.

Pragnąc pomóc obywatelom UE i przedsiębiorstwom w szybszym wykorzystaniu pełnego potencjału danych, Komisja będzie wspólnie z Parlamentem i Radą pracować nad ukończeniem reformy unijnych przepisów o ochronie danych oraz nad ostatecznym przyjęciem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Przepisy te mają zapewnić wysoki poziom zaufania niezbędny do rozwoju gospodarki opartej na danych.

Przydatne linki

Komunikat „Ku gospodarce opartej na danych”

What big data can do for you – here are some examples

Europejska agenda cyfrowa

Neelie Kroes

@NeelieKroesEU

@EUDataEcosystem

MEMO/14/455

Kontakt:

Ryan Heath (+32 22961716)

Siobhan Bright (32 22957361)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar