Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. heinäkuuta 2014

Komissio kehottaa hallituksia hyödyntämään massadatan mahdollisuuksia

Datan kerääminen ja hyödyntäminen on kasvava ilmiö. Vastatakseen teollisuuden ja ruohonjuuritason vaatimuksiin Euroopan komissio herättelee EU-maiden hallituksia huomaamaan, että massadatavallankumous on käynnissä.

Varapuheenjohtaja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) huomauttaa, että nyt on aika keskittyä massadatan (”big data”) positiivisiin puoliin. ”Massadata eli big data kuulostaa negatiiviselta ja pelottavalta, mutta enimmiltä osiltaan se ei sellaista ole”, rauhoittelee Kroes. ”Päättäjien on otettava massadata ja sen hyödyntäminen omakseen.”

Massadatasta järjestetyissä julkisissa kuulemisissa tulivat esiin seuraavat keskeiset ongelmat:

rajatylittävän koordinoinnin puuttuminen

riittämätön infrastruktuuri ja riittämättömät rahoitusmahdollisuudet

pula data-asiantuntijoista ja asiaan liittyvistä taidoista

pirstaleinen ja aivan liian monimutkainen oikeudellinen ympäristö

Keskeiset tänään ehdotetut konkreettiset toimet näiden ongelmien ratkaisemiseksi:

Perustetaan massadataan liittyvä julkis-yksityinen yhteistyöhanke, josta rahoitetaan mullistavia massadataideoita, jotka liittyvät esimerkiksi yksilölliseen terveydenhoitoon ja elintarvikealan logistiikkaan.

Perustetaan (Horisontti 2020:n yhteyteen) avoimen datan ”hautomo”, joka auttaa pk-yrityksiä perustamaan dataan perustuvia toimitusketjuja ja lisäämään pilvipalvelujen käyttöä.

Ehdotetaan uusia sääntöjä, jotka koskevat tietojen omistusoikeutta ja tietojen toimittamiseen liittyvää vastuuta, kun kyse on esineiden internetin (laitteiden välisen viestinnän) kautta kerätyistä tiedoista.

Kartoitetaan datastandardit ja niiden mahdolliset puutteet.

Perustetaan supertietokoneosaamiskeskuksia, joiden avulla lisätään dataosaajien määrää Euroopassa.

Luodaan eri jäsenvaltioissa sijaitsevien tietojenkäsittelylaitteiden verkosto.

Toimet, joita komissio laajentaa tai jatkaa:

– lisää investointeja viidennen sukupolven (5G) teknologiaan (700 miljoonaa euroa jo varattu julkis-yksityiseen yhteistyökumppanuuteen) hyödyntämällä kansainvälisiä sopimuksia, kuten Euroopan komission ja Etelä-Korean kesäkuista sopimusta

digitaalialan työllisyyttä edistävä suuri koalitio ja Avoin koulutus ‑aloite osaamisvajeen paikkaajina

parhaiden käytäntöjen ohjeet viranomaisia ja avointa dataa varten

Tausta

Maailmassa tuotetaan joka minuutti 1,7 miljoonaa miljardia tavua dataa. Se vastaa 360 000:ta DVD-levyä, eli henkeä kohti tuotetaan joka päivä yli kuusi megatavua dataa. Dataan liittyvän sektorin kasvuvauhti on 40 prosenttia vuodessa eli seitsenkertainen verrattuna tieto- ja viestintämarkkinoihin kokonaisuutena. Massadata auttaa jo nyt nopeuttamaan aivovaurioiden diagnosointia, löytämään sopivimman paikan tuulipuistolle, välttämään liikenneruuhkia ja ennustamaan kehitysmaiden satoja. Globaalien massadatatekniikoiden ja ‑palvelujen arvo kasvaa 16,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2015. Data luo Eurooppaan satojatuhansia uusia työpaikkoja. Yritykset, jotka perustavat päätöksentekonsa datan analysoinnista saatuihin tietoihin, kasvattavat tuottavuuttaan 5–6 prosenttia.

Jotta EU:n kansalaiset ja yritykset voisivat nopeammin hyödyntää datan tarjoaman potentiaalin täysimääräisesti, komissio pyrkii yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa siihen, että EU:n henkilötietosuojasääntöjen uudistus saadaan valmiiksi ja että verkko- ja tietoturvadirektiivi hyväksytään. Tämä auttaisi varmistamaan vahvan luottamuksen, jota kukoistava datavetoinen talous tarvitsee.

Linkkejä

Tiedonanto siirtymisestä toimivaan datavetoiseen talouteen

What big data can do for you – here are some examples

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

@NeelieKroesEU

@EUDataEcosystem

MEMO/14/455

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Lisätietoja yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar