Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. července 2014

Komise vyzývá vlády, aby využily potenciál velkoobjemových dat

Shromažďování a využívání dat je stále rozšířenější. Evropská komise reaguje na požadavky tohoto odvětví i občanů a vyzývá vlády jednotlivých států, aby se staly součástí této datové revoluce.

Místopředsedkyně Neelie Kroesová (@Neelie KroesEU) k tomu uvedla: „Je načase zaměřit se na pozitivní aspekty dat velkého objemu. Výraz velkoobjemová data je vnímán spíše záporně a s obavami, ale skutečnost je většinou jiná. Vedoucí představitelé států EU se k tomuto fenoménu musí postavit pozitivně.“

Při veřejné konzultaci týkající se dat velkého objemu byly zjištěny tyto hlavní problémy:

nedostatek přeshraniční koordinace,

nedostačující infrastruktura a možnosti financování,

málo odborníků na data a chybějící dovednosti v této oblasti,

roztříštěné a příliš složité právní prostředí.

Hlavní opatření navržená pro řešení uvedených problémů:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro data velkého objemu, které by financovalo průlomové nápady v této oblasti, například z oboru personalizované zdravotní péče nebo logistiky potravin

Vytvoření inkubátoru veřejně přístupných dat (v rámci programu Horizont 2020), který by pomáhal malým a středním podnikům budovat dodavatelské řetězce založené na datech a více využívat cloud computing

Návrh nových pravidel pro „vlastnictví dat“ a odpovědnost za poskytování dat, pokud jde o data shromážděná prostřednictvím „internetu věcí“ (komunikace mezi stroji)

Mapování norem týkajících se dat a zjišťování případných nedostatků

Zřízení řady superpočítačových středisek excelence, která by zvýšila počet kvalifikovaných evropských pracovníků v oblasti dat

Vybudování sítě zařízení pro zpracování dat v různých členských státech

Opatření, která bude Komise rozšiřovat nebo v nichž bude pokračovat:

Další investice do technologií 5G (pro partnerství veřejného a soukromého sektoru je již vyčleněno 700 milionů eur) prostřednictvím mezinárodních dohod, jako je červnová dohoda mezi Evropskou komisí a Jižní Koreou

Velká koalice pro digitální pracovní místa a iniciativa Otevření systémů vzdělávání, které mají vyřešit nedostatek dovedností

Obecné zásady týkající se osvědčených postupů pro veřejné orgány a veřejně přístupná data

Souvislosti

Na celém světě vzniká každou minutu 1,7 milionu gigabajtů dat, což odpovídá 360 000 DVD: to je každý den více než 6 megabajtů dat na každého člověka. V důsledku toho roste odvětví dat o 40 % ročně, sedmkrát rychleji než informační a komunikační trh jako celek, a data velkého objemu nám již dnes pomáhají urychlit diagnózu poranění mozku, nalézt nejvhodnější místo pro větrnou elektrárnu, vyhnout se dopravní zácpě nebo předpovídat výnosy plodin v rozvojových zemích. Globální technologie a služby v oblasti velkoobjemových dat dosáhnou v roce 2015 hodnoty 16,9 miliard dolarů a díky datům vzniknou v Evropě statisíce nových pracovních míst. Podniky, které založí své rozhodovací postupy na znalostech získaných z dat, zvýší svou produktivitu o 5–6 %.

Aby pomohla občanům i podnikům v EU rychleji využít plného potenciálu dat, bude Komise spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na úspěšném dokončení reformy pravidel EU pro ochranu údajů a konečném přijetí směrnice o bezpečnosti sítí a informací s cílem zajistit vysokou úroveň důvěry, která má zásadní význam pro prosperující ekonomiku založenou na datech.

Užitečné odkazy

Sdělení „Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech“

What big data can do for you – here are some examples

Digitální agenda

Neelie Kroesová

@NeelieKroesEU

@EUDataEcosystem

MEMO/14/455

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716)

Siobhan Bright (+32 22957361)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar