Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. július 2.

Környezetvédelem/iparpolitika: Éljünk és dolgozzunk jobb épületekben

A mai napon a Bizottság új javaslatokat fogadott el, hogy csökkentse az újonnan épülő és felújított épületek környezetre gyakorolt hatásait az épületek erőforrás-hatékonyságának növelése és a környezeti teljesítményükkel kapcsolatos információk elérhetőségének javítása révén. Az eredmények:

jót tesznek a környezetnek. Az EU összes anyagkitermelésének és energiafogyasztásának csaknem a fele, vízfogyasztásának pedig közel harmada épületek kivitelezése és használata során kerül felhasználásra;

jót tesznek az építőiparnak. A GDP majd 10%-a az európai építőipari ágazatból származik, és 20 millió embernek biztosít munkahelyet e szektor;

és jót tesznek a lakóknak. A fenntartható épületek használata és karbantartása kevesebbe kerül, és kedvező tulajdonságaik a lakók egészségére és jóllétére is jótékony hatással vannak.

Michel Barnier, az Európai Bizottság alelnöke, megbízott ipar- és vállalkozáspolitikai biztos szerint: „Az építőipari ágazat remélhetőleg felismeri a mai javaslatokban rejlő innovációs lehetőségeket, melyektől új, tehetséges szakemberek idevonzása is várható. Az új technológiákon nemcsak az új házak esetében, hanem a már meglévő házak felújítása során is sok múlik, hiszen több millió épületről van szó, amelyek most rendkívül energiahatékonnyá tehetők. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk.”

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Sokat hallani mostanában az épületek energiahatékonyságáról, ezért nem árt, ha tágabb összefüggésében tekintünk erre a kérdésre. Ha több információ áll a nyilvánosság rendelkezésére az épületek környezeti teljesítményéről, akkor egészen biztos, hogy általában véve javul az épületek minősége is. Ez jó a környezetnek, jó az emberek egészségének, és még a pénztárcájukra is kímélő hatással van.”

Az, ahogyan az épületeket felépítik, használják és lebontják, gyakran jelentős hatást gyakorol a környezetünkre. Míg az utóbbi évek során az energiahatékonyság terén nagy előrelépés mutatkozott az EU-ban, az egyes épületek általános környezeti teljesítményéről még mindig nagyon keveset tudunk. Az idevágó felmérések szerint az európai háztartások 79%-a szívesen figyelembe venné a környezetvédelmi szempontokat ingatlanbérlés vagy ‑vásárlás során. Ennek ellenére Európában az épületek alig 1%-a esetében ismertek a környezeti adatok.

A mai javaslatoknak köszönhetően több információ állna az építészek, az építési termékek gyártói, az építőipari munkások, csakúgy mint az ingatlant bérelni vagy vásárolni kívánók rendelkezésére az épületek környezeti és egészségi tulajdonságairól. Könnyebb lesz majd összehasonlítani a különféle tervezési, kivitelezési, használati és lebontási módszerek környezetre gyakorolt hatásait, ami EU-szerte ösztönzőleg hat az épületek fenntarthatóvá tételére.

E célt szem előtt tartva a Bizottság az érdekelt felekkel és a tagállami hatóságokkal együtt egy keretrendszer kidolgozásába kezd, melynek részét fogja képezni egy, az épületek környezeti teljesítményének értékelésére szolgáló mutatókészlet is. A cél egy olyan eszköz létrehozása, amelyet a magánszektor és a közigazgatási szervek egész Európában használni tudnak. A nyilvános konzultáció során tavaly megállapítást nyert, hogy az említett keretrendszer kidolgozása jelentős lépés lenne a környezetbarát épületek keresletének és kínálatának fellendítése felé.

Olyan intézkedések is várhatók, amelyek közvetlenül fokozzák az épületek környezeti teljesítményét. Az új javaslatok szerint egyszerűbb lesz az építési és bontási hulladék újrahasznosítása, illetve annak új épületek kivitelezése vagy meglévő épületek felújítása során történő újrafeldolgozása. Így kevesebb anyag kerül a hulladéklerakókba, és ezzel egyidejűleg csökken a primer anyagok iránti szükséglet is.

Ezen kezdeményezésekkel, valamint a hulladékról és a körkörös gazdaságról, a zöld munkahelyekről, illetve a kkv-kra vonatkozó zöld cselekvési tervről szóló egy-egy közleménnyel, amelyeket a Bizottság szintén ma tett közzé, új energiahatékonysági menetrend indul az elkövetkező évekre.

A következő lépések

Az első mutatócsoport kidolgozása 2–3 éven belül várható. Ha ez megtörtént, indulhat az információgyűjtés, amely az új és a felújított épületeken is fokozatosan éreztetni fogja hatását. A Bizottság az építési és bontási hulladék újrahasznosításának piacát is fel kívánja lendíteni azáltal, hogy nagyobb támogatást nyújt bizonyos kutatási és demonstrációs projektekhez, és szorosabb együttműködést folytat a tagállamokkal, hogy az újrahasznosítást gazdaságilag vonzóbbá tegye.

Háttér-információk

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve, amelyet 2011-ben fogadtak el, rámutatott, hogy az ipari országokban jellemzően az összes környezeti hatás 70‑80%‑a az élelmezéssel, a mobilitással és a lakhatással függ össze. A közlemény arra a megállapításra jutott, hogy az energiahatékonyságot és a megújuló energiák épületekben történő felhasználását támogató meglévő szakpolitikákat energiahatékonysági intézkedésekkel kell kiegészíteni, amelyek a környezeti hatások szélesebb körét veszik figyelembe az épületek teljes életciklusa alatt. Ez nemcsak az építőipari ágazat versenyképességéhez járulna hozzá, hanem egy erőforrás-hatékony épületállomány kialakításához is. A terv 2020-ra több mérföldkövet is meghatároz, és beütemezi, hogy az Európai Bizottságnak milyen intézkedéseket kell hoznia; a kitűzött célok elérése érdekében a fenntartható épületekről szóló közlemény elfogadását is sürgette.

A ma előterjesztett kezdeményezés a különböző értékelési módszerek kölcsönös elismerését vagy összehangolását szorgalmazza, többek között azért, hogy e módszerek jobban működjenek, és megfizethetőbbek legyenek az építőipari vállalkozások, a biztosítási ipar és a beruházók számára. Mindez összhangban van Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható versenyképességi stratégiájával, amely 2020-ig meghatározza a beruházások, a humántőke, a környezetvédelmi követelmények, valamint a piac szabályozása és a piacra jutás terén meghozandó politikai intézkedéseket.

További információk

A bizottsági közlemény linkje

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Lásd még:

Kérdések & válaszok a fenntartható épületekről: MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kapcsolattartás:

Tájékoztatás a sajtó számára:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar