Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 2. srpnja 2014.

Okoliš/industrijska politika: Živjeti i raditi u boljim zgradama

Komisija je danas donijela nove prijedloge radi smanjenja utjecaja novih i obnovljenih zgrada na okoliš povećanjem učinkovitosti resursa i poboljšanjem dostupnosti informacija o ekološkoj učinkovitosti zgrada. Rezultati bi trebali biti

dobri za okoliš: Gotovo polovina ukupne potrošnje energije EU-a i ekstrahiranih materijala te oko jedna trećina potrošnje vode odnose se na izgradnju i korištenje zgrada;

dobri za građevinski sektor: Europski građevinski sektor čini gotovo 10 % BDP-a i osigurava 20 milijuna radnih mjesta;

i dobri za korisnike: Osim što su jeftinije u odnosu na održavanje zgrada i upravljanje njima, održive zgrade pozitivno utječu na zdravlje i dobrobit korisnika.

Potpredsjednik Europske komisije Michel Barnier i vršitelj dužnosti povjerenika za industriju i poduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Građevinski sektor današnje bi prijedloge trebao shvatiti kao priliku da bude inovativan i privuče nove talente. U okviru novih tehnologija nudi se veliki potencijal, ne samo u pogledu novih kuća, nego i za obnovu milijuna postojećih zgrada kako bi postale zgrade visoke energetske učinkovitosti. Nemojmo propustiti ovu priliku.”

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „Dosta se priča o energetskoj učinkovitosti zgrada, međutim to područje treba sagledati u širem kontekstu. Bolje informiranje javnosti o ekološkoj učinkovitosti siguran je način da se cjelokupna učinkovitost zgrada podigne na višu razinu. To je dobro i za okoliš, i za zdravlje ljudi, ali i za njihov novčanik.”

Pri izgradnji, korištenju i rušenju zgrada one često imaju značajan utjecaj na naš okoliš. Iako su posljednjih godina u EU-u postignuta izvanredna poboljšanja u području energetske učinkovitosti, vrlo je malo dostupnih podataka o cjelokupnoj ekološkoj učinkovitosti zgrada. Istraživanja su pokazala da 79 % kućanstava diljem Europe želi prilikom kupnje ili najma nekretnine imati mogućnost uzimanja u obzir okolišnih aspekata. Unatoč tomu, tek je za manje od 1 % zgrada u Europi obavljena odgovarajuća procjena.

Na temelju današnjih prijedloga arhitekti, proizvođači građevnih proizvoda, građevinski poduzetnici i svi koji žele unajmiti ili kupiti nekretninu imali bi pristup kvalitetnijim informacijama o ekološkim i zdravstvenim aspektima. Utjecaji na okoliš različitih mogućnosti u projektiranju, izgradnji, korištenju i rušenju mogli bi se lakše uspoređivati, čime bi se povećali poticaji za održive zgrade diljem EU-a.

Na osnovi toga, zajedno s dionicima i nacionalnim tijelima, Komisija će razviti okvir s ograničenim brojem pokazatelja za procjenu ekološke učinkovitosti zgrada. Cilj je pružiti instrument koji privatna i javna tijela mogu upotrebljivati diljem Europe. Javnim savjetovanjem prošle godine zaključeno je da bi takav okvir bio važan korak prema jačanju ponude i potražnje za ekološki prihvatljivijim zgradama.

Poduzet će se i koraci kojima će se izravno poboljšati ekološka učinkovitost zgrada. Novim prijedlozima pri izgradnji ili obnovi nove zgrade olakšat će se recikliranje građevinskog i ruševinskog otpada te ponovna uporaba tog otpada. To znači manje otpada završit će na odlagalištima, dok će se istodobno trošiti manje neobrađenog materijala.

Inicijativama, koje je Komisija danas objavila zajedno s komunikacijama o otpadu i kružnom gospodarstvu, zelenom zapošljavanju i zelenom akcijskom planu za mala i srednja poduzeća, pokreće se obnovljena strategija o učinkovitosti resursa za naredne godine.

Sljedeći koraci

Prvi skup pokazatelja trebao bi biti dostupan za dvije do tri godine. Nakon toga slijedi prikupljanje informacija koje će postupno utjecati na nove i obnovljene zgrade. Komisija namjerava ojačati tržište recikliranja građevinskog i ruševinskog otpada većom potporom u području istraživačkih i demonstrativnih projekata, uz bolju suradnju s državama članicama kako bi recikliranje postalo ekonomski privlačnije.

Pozadina

U okviru Plana za resursno učinkovitu Europu koji je donesen 2011. utvrđeno je da na prehranu, mobilnost i stanovanje otpada 70 do 80 % cjelokupnog utjecaja na okoliš u industrijaliziranim zemljama. Zaključkom se ukazuje na to da postojeće politike u području promicanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u zgradama treba nadopuniti politikama za učinkovitost resursa kojima je obuhvaćen širi raspon utjecaja na okoliš u životnom ciklusu zgrada. Nadalje, takvim politikama pridonijelo bi se konkurentnom građevinskom sektoru i razvoju resursno učinkovitih zgrada. Planom se definiraju ključne točke za 2020. i utvrđuju aktivnosti koje će provoditi Europska komisija, a zahtijeva se i Komunikacija o održivim zgradama kako bi se ostvarile ključne točke plana.

U okviru inicijative Komisija će predložiti pristupe za uzajamno priznavanje ili usklađivanje različitih postojećih metoda procjene, čime bi se trebala pospješiti operativnost i pristupačnost tih metoda za građevinska poduzeća, sektor osiguranja i ulagatelje. To je u skladu sa Strategijom za održivu konkurentnost građevinskog sektora i poduzeća u tom sektoru kojom se utvrđuju političke mjere do 2020. u području ulaganja, ljudskog kapitala, zahtjeva zaštite okoliša, uređenja i pristupa tržištu.

Dodatne informacije

Poveznica na komunikacije Komisije:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Povezane informacije

Pitanja i odgovori koji se tiču održivih zgrada MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Osobe za kontakt:

Za tisak:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar