Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. julija 2014

Povejte svoje mnenje o prihodnosti znanosti: javna razprava o „Znanosti 2.0“

Evropska komisija je danes začela javno razpravo o „Znanosti 2.0“, da bi usmerila trend k bolj odprtemu načinu raziskav in inovacij, ki bi tudi bolj temeljil na podatkih in bil osredotočen na ljudi. Raziskovalci za pritegnitev več tisoč ljudi k sodelovanju pri raziskavah uporabljajo digitalna orodja, na primer tako, da jih prosijo, naj jim sporočijo, ali so zboleli za gripo, s čimer se spremljajo izbruhi bolezni in napovedo morebitne epidemije. Znanstveniki so tudi bolj odprti: svoja odkritja zgodaj delijo na spletu ter primerjajo in razpravljajo o svojem delu, zato da ga izboljšajo. Čedalje več znanstvenih objav je na spletu na voljo brezplačno. Po nekaterih ocenah je bilo 90 % vseh razpoložljivih podatkov na svetu ustvarjenih v zadnjih dveh letih, količina podatkov, ustvarjenih v znanosti, pa se vsako leto poveča za 30 %.

Razprava bo obravnavala ozaveščenost o teh trendih in sodelovanje v njih, hkrati pa bo zbirala mnenja o priložnostih, ki jih ustvarja „Znanost 2.0“, da se okrepi konkurenčnost evropske znanosti in raziskav. Rok za pripombe je 30. september 2014.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tem dejala: „Znanost 2.0 revolucionarno spreminja način, kako se ukvarjamo z znanostjo – od analiziranja in izmenjave podatkov ter objav do sodelovanja po celem svetu. Prav tako državljanom omogoča, da se pridružijo iskanju novega znanja. Celoten znanstveni proces postaja bolj pregleden in učinkovit, toda s tem se tudi porajajo vprašanja o celovitosti in kakovosti – zato želimo slišati mnenja ljudi o tem, kako lahko zagotovimo, da se bo Znanost 2.0 razvijala v smer, ki je dobra za Evropo.“

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je povedala: „Digitalna tehnologija in orodja sedaj nudijo možnost za novo preobrazbo: izboljšanje raziskav in inovacij ter njun večji pomen za državljane in družbo. Gibamo se k odprti, digitalni znanosti – to je trend, ki je postopen ampak neustavljiv. Ta trend in želja, da se ga oklenemo, ne prihajata od politikov, ampak od znanstvenikov in akademskih skupnosti samih. To sem trdno odločena podpreti.“

Evropska komisija je nekatere vidike „Znanosti 2.0“ že vključila v svojo politiko. Prost dostop do znanstvenih objav je obvezen za raziskave v okviru novega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Začel se je tudi pilotni projekt o prosto dostopnih podatkih iz raziskav. Z raziskovalnimi programi EU tudi financira številne znanstvene projekte državljanov in podpira določeno e-infrastrukturo, ki omogoča „Znanost 2.0“.

Slika: neprestane spremembe, ki vplivajo na celotni raziskovalni cikel od zametkov do ocene in objave

Posvetovanje in osnovne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije: Vaš glas v Evropi (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). Razpravo lahko spremljate tudi na družbenih medijih pod oznako #Science20.

Ozadje

„Znanost 2.0“ na svetovni ravni hitro pridobiva zagon zaradi digitalnih tehnologij in kot odgovor na trenutne pomanjkljivosti v znanosti, vključno s počasnim in dragim postopkom znanstvenih objav, kritikami sistema medsebojnih strokovnih pregledov in težavnim reproduciranjem rezultatov raziskav zaradi pomanjkanja ponovno uporabljivih in ponovljivih podatkov.

To poteka znotraj pomembnih, medsebojno povezanih trendov:

znaten porast znanstvenega ustvarjanja in trend k prostemu dostopu do znanstvenih informacij ter sodelovanja na podlagi odprtih raziskav (sodelovanje med znanstveniki na daljavo);

stalen porast števila udeležencev v znanosti (danes je na svetu največje število znanstvenikov v zgodovini) in večja vključenost državljanov v raziskave (v same raziskave ali kot financerji ali oblikovalci aktualnih nalog);

novi načini ukvarjanja z znanostjo, zahvaljujoč razpoložljivosti velikih količin podatkov (90 % vseh podatkov na svetu je bilo ustvarjenih v zadnjih dveh letih), in stalna rast računske zmogljivosti.

Povezave

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Digitalna agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)

Ryan Heath (+32 22961716) Twitter: @RyanHeathEU

Siobhan Bright (32 22957361) e-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar