Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 juli 2014

Bepaal mee over de toekomst van de wetenschap: openbare raadpleging over Science 2.0

De Europese Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart over Science 2.0, om een beeld te krijgen van de ontwikkeling naar een meer open manier van onderzoek en innovatie, die wordt aangedreven door gegevens en gericht is op mensen. Door middel van digitale hulpmiddelen proberen onderzoekers duizenden mensen te betrekken bij onderzoek, bijvoorbeeld door te vragen dat mensen melden wanneer ze de griep krijgen, om toezicht te houden op griepuitbraken en mogelijke epidemieën te kunnen voorspellen. Wetenschappers zijn nu ook opener, delen hun bevindingen in een vroeg stadium online, en hun vergelijken en bespreken hun werk voor betere resultaten. Steeds meer wetenschappelijke publicaties zijn gratis op het internet beschikbaar. Volgens sommige schattingen is 90 procent van de beschikbare data wereldwijd gedurende de afgelopen twee jaar gegenereerd, en de geproduceerde wetenschappelijke gegevens nemen jaarlijks met 30 procent toe.

De raadpleging kijkt ook naar het bewustzijn van en de deelname aan deze tendensen, en naar mogelijkheden die door Science 2.0 zijn gecreëerd om het concurrentievermogen van de wetenschap en het onderzoek in Europa te verbeteren. Er worden tot 30 september 2014 reacties ingewacht.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Science 2.0 betekent een revolutie voor de manier waarop wij wetenschap uitoefenen – van het analyseren en delen van gegevens en publicaties tot wereldwijde samenwerking. Door Science 2.0 kunnen burgers nu ook meedoen aan de zoektocht naar nieuwe kennis. Het hele wetenschappelijke proces wordt steeds transparanter en efficiënter, maar dit werpt ook vragen op over de integriteit en kwaliteit – dus willen wij horen hoe wij er volgens het publiek voor kunnen zorgen dat Science 2.0 zich ontwikkelt op een voor Europa positieve manier."

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Digitale agenda, zei in een reactie: "Met de digitale technologie en hulpmiddelen is er nu een nieuwe transformatie mogelijk: onderzoek en innovatie verbeteren en relevanter maken voor de burgers en de maatschappij. Er is een ontwikkeling gaande richting open, digitale wetenschap – een geleidelijk, maar niet te stoppen proces. Die ontwikkeling, en de wil die te omarmen, komt niet van politici maar van de wetenschappelijke en academische gemeenschappen zelf. En ik ben vastbesloten die te steunen."

De Europese Commissie heeft al een aantal aspecten van Science 2.0 in haar beleid geïntegreerd. In het bijzonder is open toegang tot wetenschappelijke publicaties verplicht voor onderzoek in het kader van Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie. Ook is een proefproject voor openbare onderzoeksgegevens gestart. Via de onderzoeksprogramma's financiert de EU ook een aantal onderzoeksprojecten van burgers en ondersteunt zij een deel van de e-infrastructuur die Science 2.0 mogelijk maakt.

Afbeelding: Lopende veranderingen die van invloed zijn op de gehele onderzoekscyclus, van idee naar evaluatie en publicatie.

De raadpleging en achtergrondinformatie zijn te vinden op de website van de Europese Commissie: Uw stem in Europa (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). Het debat is ook op de sociale media te volgen, met hashtag #Science20.

Achtergrond

Science 2.0 krijgt wereldwijd steeds meer vaart als gevolg van digitale technologieën en als antwoord op huidige zwakke plekken in de wetenschap, waaronder het langzame en dure wetenschappelijke publicatieproces, kritiek op het systeem van collegiale toetsing en de moeilijkheden bij het reproduceren van onderzoeksresultaten vanwege het gebrek aan herbruikbare en herhaalbare gegevens.

Dit gebeurt tegen de achtergrond van belangrijke, onderling verbonden ontwikkelingen:

een aanzienlijke toename in wetenschappelijke productie en een tendens richting open toegang tot wetenschappelijke informatie en open onderzoekssamenwerking (samenwerking op afstand tussen wetenschappers);

een stabiele stijging in het aantal actoren in de wetenschap (het aantal wetenschappers ter wereld is nu groter dan ooit tevoren) en grotere betrokkenheid van burgers bij onderzoek (in het onderzoek zelf of via financiering of vaststelling van de agenda);

nieuwe manieren voor het bedrijven van wetenschap dankzij de beschikbaarheid van grootschalige gegevensbestanden (90 % van alle gegevens wereldwijd zijn gedurende de afgelopen twee jaar gegenereerd) en een voortdurende groei in het vermogen van computers.

Links

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Contact:

Michael Jennings (+32 229-63388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 229-55604)

Ryan Heath (+32 229-61716) Twitter: @RyanHeathEU

Siobhan Bright (32 229-57361) Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­-mail


Side Bar