Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. július 3.

Mondja el a véleményét a tudomány jövőjéről!
Nyilvános konzultáció a Tudomány 2.0-ról

A nyitottabb, adatokra épülő és emberközpontú kutatás és innováció irányába mutató tendenciák megismerése érdekében az Európai Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indított a „Tudomány 2.0” témakörében. A kutatók digitális eszközök igénybevételével ma már emberek ezreit vonják be a kutatásokba, például oly módon, hogy felkérik őket arra, jelentsék, ha elkapják az influenzát, lehetővé téve így az esetleges járványok kitörésének előrejelzését és nyomon követését. A tudósok egyre nyitottabbá is válnak: munkájuk minőségének fokozása érdekében kutatási eredményeiket már korai szakaszban megosztják az online felületeken, ami lehetővé teszi azok összehasonlítását és megvitatását. A tudományos publikációk egyre nagyobb arányban elérhetők ingyenesen online módon. Egyes becslések szerint a világon elérhető adatok 90 százaléka az elmúlt két évben jött létre, és a tudományos adatok mennyisége évente 30 százalékkal nő.

A konzultáció keretében felmérik, hogy az emberek mennyire ismerik ezeket a folyamatokat, illetve mennyire vesznek részt azokban, továbbá megpróbálják megismerni az azzal kapcsolatos nézeteket, hogy a „Tudomány 2.0” milyen lehetőségeket teremtett az európai tudomány és kutatás versenyképességének megerősítése terén. Az észrevételeket 2014. szeptember 30-ig lehet megtenni.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „A Tudomány 2.0 forradalmasítja a tudományos kutatás folyamatait – legyen bár szó az adatok elemzéséről és megosztásáról, a publikálásról vagy az egész világra kiterjedő együttműködésről. A Tudomány 2.0 egyúttal a civileknek is lehetőséget kínál, hogy részt vegyenek az új ismeretek kutatásában. A tudományos folyamat egésze átláthatóbbá és hatékonyabbá válik, ugyanakkor ez a tudományos munka kikezdhetetlenségével és minőségével kapcsolatban is kérdéseket vet fel – ezért is szeretnénk megismerni az emberek véleményét arról, hogy miként garantálhatjuk, hogy a Tudomány 2.0 kedvező irányba fejlődjön Európa számára”.

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A digitális technológia és eszközök egy olyan átalakulás lehetőségét hordozzák magukban, amely révén a kutatás és az innováció egyre jobb minőségűvé válik, és így egyre relevánsabb lesz az emberek és a társadalom egésze számára. Átlépünk a nyitott, digitális tudomány korszakába – egy fokozatos, de megállíthatatlan folyamatról van szó. Ennek a tendenciának és a vágynak, hogy a folyamat részeseivé váljunk, nem a politikusok a forrásai, hanem maguk a kutatói és tudományos közösségek. A magam részéről pedig elkötelezett támogatója vagyok e folyamatnak.”

A „Tudomány 2.0” bizonyos vetületeit az Európai Bizottság már beépítette saját szakpolitikájába. Például az új uniós kutatási és innovációs keretprogram, azaz a Horizont 2020 keretében megvalósuló kutatások esetében a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés biztosítása kötelező. A nyíltan hozzáférhető kutatási adatokkal kapcsolatban kísérleti projektet is indítottak. Kutatási programjain keresztül az Unió civil tudományos projekteket is finanszíroz, továbbá támogatja annak az e-infrastruktúrának egy részét is, amely lehetővé teszi a Tudomány 2.0 működését.

Ábra: Az alapgondolattól kiindulva, az értékelésen át, a publikációval bezárólag a kutatási ciklus egészét érintő, folyamatban lévő változások

A konzultáció anyagai, valamint a háttér-információk az Európai Bizottság honlapján találhatók meg: Az Ön hangja Európában (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). A Tudomány 2.0-ról folyó eszmecserét a közösségi média felületein is követheti a #Science20 címke segítségével.

Háttér-információk

A digitális technológiáknak köszönhetően és a tudomány területén jelenleg tapasztalható problémákra – így többek között a tudományos publikálás lassú és költséges folyamatára, a szakértői lektorálás rendszerének kritikájára és a kutatási eredményeknek az újból felhasználható és replikálható adatok hiánya miatti újbóli előállításának kihívására – adott válaszlépések részeként a „Tudomány 2.0” világszerte lendületesen fejlődik.

Mindez meghatározó jelentőségű, egymással összekapcsolódó tendenciákba ágyazva zajlik:

számottevően emelkedik az előállított tudományos produktumok mennyisége, és erősödik a tudományos információkhoz való nyílt hozzáférés és a nyílt kutatási együttműködés irányába mutató tendencia (egymástól távol lévő kutatók együttműködése);

folyamatosan emelkedik a tudomány területén tevékenykedő szereplők száma (a világon még soha nem volt ennyi kutató, mint ma), és a polgárok is egyre jobban bekapcsolódnak a kutatásokba (vagy magába a kutatásba, vagy finanszírozóként, vagy a kutatási téma meghatározóiként);

a nagyméretű adathalmazok rendelkezésre állásának (a világon elérhető összes adat 90%-a az elmúlt két évben jött létre) és a számítási kapacitás folyamatos növekedésének köszönhetően új kutatási módszerek alakultak ki.

Linkek

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/horizon2020

Digitális menetrend: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Kapcsolattartás:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @RyanHeathEU

Siobhan Bright (32 2 295 73 61) Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar