Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles/Strasbourg, 1 iulie 2014

Comisia prezintă acțiuni menite să asigure o mai bună protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Comisia Europeană a adoptat astăzi două comunicări – un plan de acțiune menit să abordeze problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în UE și o strategie privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în țările terțe.

Planul de acțiune al UE stabilește o serie de acțiuni prin care politica UE în materie de asigurare a respectării DPI să vizeze în special încălcările săvârșite la scară comercială (așa-numita abordare a „urmăririi banilor”). Strategia stabilește o abordare internațională, examinând modificările recente și prezentând modalități de îmbunătățire a instrumentelor de care dispune Comisia în prezent pentru a promova standarde consolidate privind DPI în țările terțe și pentru a pune capăt comerțului cu mărfuri care încalcă DPI.

Planul de acțiune adoptat arată modul în care dorim să ne reorientăm politica către o mai bună respectare a drepturilor de proprietate intelectuală de către sectorul privat”, a declarat comisarul european pentru piața internă și servicii, Michel Barnier. „În loc să penalizăm cetățeanul pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, adesea în necunoștință de cauză, acțiunile prevăzute în acest context deschid calea către o abordare de tip „follow the money” („urmărirea banilor”), menită să îi priveze pe contravenienții la scară comercială de fluxurile de venituri.

Întreprinderile, creatorii și inventatorii noștri ar trebui recompensați pentru eforturile lor creatoare și inovatoare”, a declarat comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht.Pentru aceasta și pentru a menține stimulentele pentru inovare și creativitate, trebuie să ne străduim să îmbunătățim în continuare standardele cu partenerii noștri internaționali. Suntem dispuși să ne adaptăm abordarea în funcție de nivelul lor de dezvoltare, dar subliniem efectele pozitive pe care drepturile de proprietate intelectuală le pot avea asupra creșterii, a ocupării forței de muncă și a consumatorilor.

„Asigurarea cu eficacitate a respectării drepturilor de proprietate intelectuală trebuie consolidată printr-o cooperare strânsă între autoritățile de asigurare a respectării legii și între aceste autorități și părțile interesate din mediul de afaceri. Acest lucru este esențial atât în cadrul UE, cât și în relațiile cu partenerii noștri internaționali”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul UE responsabil cu domeniul vamal. „Această abordare participativă reprezintă o provocare, dar este singurul mod de a asigura protecția corespunzătoare a proprietății intelectuale la nivelul UE și al comerțului internațional.”

Economia globalizată de astăzi depinde din ce în ce mai mult de industrii bazate pe cunoaștere, care au rezistat cu bine în perioada de criză și înregistrează o creștere puternică. Numărul de brevete europene noi înregistrate și numărul de mărci, desene și modele comunitare înregistrate au crescut cu mai bine de 100 % între 2003 și 2012. Numărul mare de cazuri de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) poate afecta însă această tendință pozitivă. Numai în 2012, agențiile de control la frontieră de pe teritoriul UE au înregistrat 90 000 de cazuri în care anumite mărfuri sunt suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală (DPI) (față de mai puțin de 27 000 în 2005). OCDE estimează că, anual, pierderile cauzate de încălcările DPI pentru economia mondială se ridică la aproximativ 200 de miliarde EUR.

Pentru a face față acestei provocări, Planul de acțiune al UE împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) prevede:

  • angajarea unui dialog cu părțile interesate (de exemplu, agențiile de publicitate online și prestatorii de servicii de plată online) pentru a reduce profiturile din încălcări la scară comercială pe internet;

  • promovarea principiului de precauție în rândul tuturor actorilor implicați în producția de mărfuri cu un grad ridicat de proprietate intelectuală, întrucât auditarea lanțului de aprovizionare responsabil și aplicarea principiului de precauție reduce riscul încălcării DPI;

  • sprijinirea micilor întreprinderi în exercitarea drepturilor lor de proprietate intelectuală într-un mod mai eficace prin îmbunătățirea procedurilor judiciare; pentru a realiza acest lucru, Comisia va analiza mai întâi sistemele naționale care oferă sprijin direct IMM-urilor în ceea ce privește accesul la sistemele judiciare;

  • îmbunătățirea cooperării între statele membre și facilitarea schimburilor de bune practici;

  • conceperea unui program cuprinzător de formare pentru autoritățile din statele membre care să permită întreprinderea mai rapidă de acțiuni preventive împotriva cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială în UE și identificarea obstacolelor existente în calea cooperării transfrontaliere.

În ceea ce privește protecția internațională a drepturilor de proprietate intelectuală, Comisia propune:

continuarea eforturilor multilaterale de îmbunătățire a cadrului internațional privind DPI și garantarea faptului că, în cadrul acordurilor comerciale bilaterale, capitolele privind DPI oferă protecție adecvată și eficientă titularilor de drepturi;

cooperarea cu țări partenere, prin intermediul unor dialoguri privind proprietatea intelectuală (PI) și al unor grupuri de lucru privind PI, în cadrul cărora să se abordeze aspecte sistemice legate de PI și principalele puncte slabe ale sistemelor lor în materie de DPI;

desfășurarea de anchete periodice pentru a identifica o listă a „țărilor prioritare” asupra cărora să se concentreze eforturile UE;

acordarea de asistență la fața locului IMM-urilor și titularilor de drepturi, prin intermediul unor proiecte, cum ar fi serviciile de asistență în materie de DPI, mobilizând și consolidând totodată expertiza în domeniul PI atât la nivelul UE, cât și la cel al reprezentanțelor statelor membre în țările terțe;

asigurarea și promovarea, în țările terțe, a unor acțiuni de sensibilizare față de programele de asistență tehnică legate de proprietatea intelectuală (de exemplu, formare, consolidarea capacităților, metode de valorificare a activelor privind PI).

Următoarele etape

Acțiunile prevăzute în aceste comunicări vor fi inițiate și efectuate în 2014 și 2015. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a acestor inițiative și invită Parlamentul European, Consiliul, statele membre, Comitetul Economic și Social European și părțile interesate [inclusiv Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală] să contribuie activ la acțiunile viitoare. Comisia va analiza, într-o etapă ulterioară, dacă sunt necesare și alte măsuri, eventual de natură legislativă.

A se vedea, de asemenea, MEMO/14/449

Pentru informații suplimentare:

Aplicarea DPI

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Comerț și proprietatea intelectuală:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Pentru public: Europe Direct: prin telefon (00 800 6 7 8 9 10 11) sau la adresa e­mail


Side Bar