Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel/Strasbourg, 2014. július 1.

A Bizottság intézkedéseket jelentett be a szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének javítása érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon két közleményt fogadott el: egy cselekvési tervet a szellemitulajdon-jogok Unión belüli megsértésének kezelésére, valamint egy stratégiát a szellemitulajdon-jogok harmadik országokbeli védelmére és érvényesítésére vonatkozóan.

Az uniós cselekvési terv számos intézkedést határoz meg annak érdekében, hogy a szellemitulajdon-jogok érvényesítését szolgáló uniós szakpolitikát az üzletszerűen elkövetett jogsértésekre összpontosítsa (a pénz útjának követésére vonatkozó elv). A nemzetközi megközelítést alkalmazó stratégia a legújabb változásokat vizsgálja, és bemutatja a Bizottság rendelkezésére álló jelenlegi eszközök javításának lehetséges módjait. Ennek célja annak elősegítése, hogy harmadik országokban javuljanak a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos előírások, és visszaszoruljon a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk kereskedelme.

E cselekvési terv elfogadása jelzi, hogyan kívánjuk újragondolni szakpolitikánkat annak érdekében, hogy a magánszektorban jobban tiszteletben tartsák a szellemitulajdon-jogokat”, jelentette ki Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos. „Az itt meghatározott intézkedések nem az egyénekkel szemben írnak elő szankciót arra az esetre, ha a szellemitulajdon-jogokat – gyakran tudtukon kívül – megsértik, hanem a pénz útjának követésére vonatkozó elv kialakítását segítik elő, az üzletszerű jogsértők bevételi forrásainak felszámolása érdekében.

Vállalkozásaink, alkotóink és feltalálóink kreatív és innovatív erőfeszítéseit méltó módon meg kellene jutalmazni”, nyilatkozta Karel de Gucht, az EU kereskedelmi biztosa.Ehhez, valamint az innováció és a kreativitás további ösztönzése érdekében nemzetközi partnereinkkel tovább kell dolgoznunk az előírások javításán. Változatlanul nyitottak vagyunk arra, hogy megközelítésünket a partnerek fejlettségi szintjének megfelelően kiigazítsuk, de kiemeljük azokat a pozitív hatásokat, amelyeket a szellemi tulajdon a növekedésre, a foglalkoztatásra és a fogyasztókra gyakorolhat.

„A szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesítését a végrehajtó hatóságok, valamint e hatóságok és az üzleti szereplők közötti, szoros együttműködésnek kell alátámasztania. Ez mind az EU-n belül, mind nemzetközi partnereinkkel fennálló kapcsolatainkban alapvető jelentőségű” nyilatkozta Algirdas Šemeta, vámügyi uniós biztos. „E többszereplős megközelítés erősítése nem mentes a kihívásoktól, de csak így biztosítható a birtokunkban lévő szellemi tulajdon megfelelő védelme az EU-ban, illetve a nemzetközi kereskedelemben.”

Napjaink globalizált gazdasága egyre növekvő mértékben hagyatkozik a tudásalapú iparágakra, amelyek jól ellenálltak a válságnak, és amelyek körében erőteljes növekedés tapasztalható. 2003 és 2012 között több mint kétszeresére nőtt az új európai szabadalmi bejegyzések, lajstromozott közösségi védjegyek és közösségi formatervezési minták száma. A szellemitulajdon-jogokat sértő tevékenységek nagy száma azonban negatív hatással lehet e kedvező tendenciára. Az EU határellenőrzési szervei csak 2012-ben 90 000 esetben regisztráltak valószínűsíthetően szellemitulajdon-jogokat sértő árukat (ez a szám 2005-ben még 27 000 alatt volt). Az OECD becslései szerint a szellemi tulajdont érintő jogsértések évente mintegy 200 milliárd euró veszteséget okoznak a világgazdaságnak.

E probléma kezelése érdekében a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni uniós cselekvési terv a következőket irányozza elő:

  • párbeszéd az érdekeltekkel (pl. online reklámügynökségekkel és pénzforgalmi szolgáltatókkal) az interneten üzletszerűen elkövetett jogsértésekből származó nyereség csökkentése érdekében;

  • a kellő gondosság előmozdítása azon áruk előállításában érintett valamennyi szereplő körében, ahol a szellemi tulajdon szerepe jelentős – az ellátási lánc felelős ellenőrzése és a kellő gondosság ugyanis csökkenti a szellemitulajdon-jogok megsértésének kockázatát;

  • a bírósági eljárások javítása révén a kisvállalkozások segítése szellemitulajdon-jogaik hatékonyabb érvényesítésében; ennek érdekében a Bizottság először fogja megvizsgálni azokat a nemzeti rendszereket, amelyek közvetlen segítséget nyújtanak a kkv-knak az igazságszolgáltatás igénybevétele terén;

  • a tagállamok közötti együttműködés javítása és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése;

  • átfogó képzési program készítése a tagállami hatóságoknak a szellemitulajdon-jogokat sértő, Unió-szerte folytatott üzletszerű tevékenységek elleni megelőző intézkedések felgyorsítása, valamint a határokon átnyúló együttműködés akadályainak azonosítása érdekében.

A szellemitulajdon-jogok nemzetközi védelmével kapcsolatban a Bizottság a következőket javasolja:

a többoldalú erőfeszítések folytatása a szellemitulajdon-jogok nemzetközi keretének javítása érdekében, valamint annak biztosítása, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodások szellemitulajdon-jogokra vonatkozó fejezetei megfelelő és hatékony védelmet kínáljanak a jogosultak számára;

együttműködés a partnerországokkal a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos párbeszéd és munkacsoportok keretében, a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos rendszerszintű problémák és a szellemitulajdon-jogok rendszereire jellemző alapvető hibák kezelése érdekében;

rendszeres felmérések végzése az összpontosított uniós erőfeszítések szempontjából „kiemelt országok” listájának összeállítása érdekében;

gyakorlati segítségnyújtás a kkv-knak és a jogosultaknak az IPR-Helpdeskhez hasonló projektek révén, miközben kihasználjuk és erősítjük az EU-ban, valamint a tagállamok harmadik országokban lévő képviseletein a szellemi tulajdonnal kapcsolatban rendelkezésre álló szakértelmet;

ismeretterjesztés és annak előmozdítása harmadik országokban a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, megfelelő technikai segítségnyújtási programok révén (pl. képzés, kapacitásépítés, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos eszközök hasznosításának módja).

A következő lépések

A közleményekben meghatározott intézkedéseket 2014 és 2015 során fogják megkezdeni és végrehajtani. A Bizottság figyelemmel fogja kísérni e kezdeményezések végrehajtását, és felkéri az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a tagállamokat, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, valamint az érdekelt feleket (köztük a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontján keresztül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt [BPHH]) a további munkában való tevékeny részvételre. A Bizottság a későbbiekben meg fogja fontolni, hogy van-e szükség további – adott esetben jogalkotási – intézkedésekre.

Lásd még: MEMO/14/449

További információk:

Szellemitulajdon-jogok érvényesítése

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Kereskedelmi és szellemi tulajdon

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kapcsolattartás:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar